TALENT SELECTION

TALENT SELECTION
Make your recruitment decisions accurate

Oferujemy indywidualne i grupowe sesje Assessment Centre oraz narzędzia psychometryczne: testy i kwestionariusze pozwalające na precyzyjną ocenę kompetencji kandydatów w wewnętrznych i zewnętrznych. procesach rekrutacji.

ASSESSMENT CENTRE

Badania kompetencji metodą Assessment Centre realizujemy stosując się do międzynarodowych standardów:
•    Każdy uczestnik jest oceniany przez co najmniej dwóch asesorów
•    Każda kompetencja jest oceniania co najmniej dwa razy, tzn. przy użyciu dwóch technik oceny
•    Ostateczna ocena poziomu kompetencji osoby badanej nie jest średnią arytmetyczną z ocen asesorów, ale jest wynikiem konsensusu, który poprzedza dyskusja z rzetelną analizą zaobserwowanych zachowań
•    Każdy z uczestników procesu otrzymuje rzetelną informację zwrotną po jego zakończeniu

TESTY I KWESTIONARIUSZE

Wykorzystujemy narzędzia psychometryczne badające zarówno umiejętności jak i preferencje zawodowe, czy osobowość kandydatów.

Oferujemy narzędzia z baterii testów SHL, m.in.:
•    Test rozumowania numerycznego
•    Test rozumowania werbalnego
•    Test indukcyjny
•    Kwestionariusz Osobowości Zawodowej OPQ 32 
•    Kwestionariusz Motywacji MQ
•    Rozszerzony Raport Stylów Przywództwa
•    Rozszerzony Raport Sprzedaży

Dodatkowo w naszej ofercie są również badania z użyciem narzędzi: FRIS Style Myślenia, MBTI®, Extended Disc.

 

DLACZEGO HAYS?
•    Międzynarodowe standardy etyczne – stosujemy się do wytycznych British Psychological Society
•    Autorski program certyfikacji – szkolimy i przygotowujemy do roli asesorów – zespół wewnętrznych asesorów Hays to ponad 50 osób
•    Indywidualne podejście – koszyk narzędzi stosowany podczas sesji jest zawsze dopasowany do potrzeb Klienta i specyfiki biznesu
•    Merytoryczne podstawy – jesteśmy partnerem w procesie rozwoju pracowników kompletując zespół złożony z badaczy ale też ekspertów z danego sektora rynku
•    Międzynarodowe doświadczenie – realizowaliśmy zarówno projekty w Polsce jak i dedykowane zespołom międzynarodowym
•    Kompleksowa informacja zwrotna – dbamy o to aby wiedza o wynikach badania docierała zarówno do Klienta, jak i każdego uczestnika sesji