Składanie ofert zatrudnienia

Składanie ofert zatrudnienia

Poświęcili Państwo swój czas i włożyli wiele pracy w wyszukanie właściwej osoby na stanowisko. Teraz nadszedł czas, by zwrócić się do kandydata z odpowiednio sformułowaną i wywierającą właściwe wrażenie ofertą zatrudnienia.

PISMO Z OFERTĄ

Większość firm posiada standardowe wzory ofert zatrudnienia, do których wystarczy wstawić imię i nazwisko, nazwę stanowiska i wynagrodzenie. Warto zachować standardy pism przyjęte w organizacji, lecz jednocześnie nadać ofercie spersonalizowany wydźwięk. Wystarczy choćby zredagować standardowe pismo tak, aby kandydat, któremu oferta najprawdopodobniej została już przekazana ustnie, mógł poczuć, że pracodawcy nadal zależy na podjęciu współpracy. Warto pamiętać, że oferta zatrudnienia powinna być podpisana przez osobę decyzyjną w firmie.

 

SZYBKIE DZIAŁANIE

Po podjęciu decyzji o złożeniu oferty, ważne jest jak najszybsze napisanie i przekazanie kandydatowi listu z ofertą. Jeśli kandydat nadal uczestniczy w innych procesach rekrutacyjnych, to jasna i atrakcyjna oferta z Państwa strony może go skłonić do odwołania spotkań z pozostałymi pracodawcami. Osoby poszukujące pracy nie mają w zwyczaju zbierania kilku propozycji zatrudnienia, aby wykorzystać je jako karty przetargowe w negocjacjach wynagrodzenia. Odbywanie rozmów kwalifikacyjnych jest zarówno czasochłonne, jak również stresujące dla większości poszukujących pracy. Atrakcyjna oferta zatrudnienia, złożona bez zwłoki, może wiele zmienić w ich postępowaniu. Pisząc ofertę zatrudnienia, należy pamiętać o uwzględnieniu w treści pewnych formalnych zwrotów –nie oznacza to jednak konieczności stosowania nadmiernie formalnego języka. Zwracanie się do kandydata per „Panie Tomaszu” lub „Szanowna Pani Janino” będzie o wiele lepsze, niż w formie „Pan Tomasz Nowak” lub „Pani Janina Kowalska”, ponieważ nada to pismu właściwy ton.

"SPRZEDAWAJ" OFERTĘ

Należy podkreślić najbardziej atrakcyjne aspekty oferowanego pakietu zatrudnienia. Korzyści warunkowe (np. finansowanie edukacji pod warunkiem zdania egzaminów) najlepiej zawrzeć w odrębnym dokumencie zawierającym warunki zatrudnienia, a jeśli nie jest to z jakiś względów wskazane, należy wstawić je pomiędzy inne korzyści. Przygotowując ofertę pracy nie należy z góry zakładać, że zostanie ona zaakceptowana. Kandydat nadal ma wybór i zawsze może jej nie przyjąć. W wystosowanym piśmie warto odwołać się do konkretnych umiejętności lub doświadczeń kandydata, które stanowiłyby cenny wkład w działalność Państwa firmy. Warto też ponownie przytoczyć projekty, które omawialiście Państwo z kandydatem podczas rozmowy i spotkały się z jego zainteresowaniem. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących oferty zatrudnienia lub innych aspektów warto zachęcić kandydata do bezpośredniego kontaktu z Państwa firmą. Agencja rekrutacyjna będzie i tak pozostawać w stałym kontakcie z kandydatem i zgłosi się do Państwa, jeżeli trzeba będzie jakieś sprawy wyjaśnić. Niemniej jednak, zaoferowanie w liście osobistej gotowości do odpowiedzi na ewentualne wątpliwości uczyni przekaz bardziej osobistym. Pismo należy zakończyć informacją o tym, jakie działania powinien podjąć kandydat, aby potwierdzić przyjęcie oferty zatrudnienia.

CO DALEJ?

Miłym gestem, o którym kandydaci często wspominają nam, jak o elemencie, który ostatecznie przekonał ich o słuszności przyjęcia oferty jest zaproszenie ich do siedziby firmy lub kawiarni w okresie poprzedzającym zatrudnienie, aby spotkali się z zespołem. Zmiana pracy zawsze jest czymś stresującym, bez względu na to jak pewny siebie jest dany człowiek. O wiele łatwiej jest rozpocząć pracę ze świadomością, że poznało się już nowych współpracowników. Warto pamiętać, że w czasie poprzedzającym zatrudnienie kandydat wciąż może otrzymywać kontroferty lub rozważać inne propozycje. Im wcześniej uda się Państwu utrwalić firmę w świadomości kandydata, tym lepiej. 

Przykładowa treść listu z ofertą zatrudnienia:

 

Pani Agnieszko,

piszę, aby potwierdzić naszą ofertę zatrudnienia Pani na stanowisku Kierownika ds. Kontroli Jakości z miesięcznym wynagrodzeniem 7500 zł brutto. Chcielibyśmy, aby podjęła Pani pracę od poniedziałku 23 kwietnia. W załączeniu znajdzie Pani szczegółowe warunki zatrudnienia oraz informacje na temat naszego pakietu dodatkowych świadczeń pracowniczych.

Mam nadzieję, że przyjmie Pani naszą ofertę i dołączy do zespołu. Jak wspomniałem podczas ostatniego spotkania, nasz dział ma ostatnio rekordową ilość zleceń. Stwarza to doskonałe możliwości rozwoju, zarówno w krótkiej, jak i w długiej perspektywie, a Pani praca będzie bardzo ważna dla sukcesu naszej firmy. Bardzo duże znaczenie przykładamy do rozwoju zawodowego wszystkich naszych pracowników, więc liczę na to, że gdy nasza firma będzie się rozwijać, pozostanie Pani z nami, aby móc skorzystać z wszystkich tych możliwości.

Jeśli ma Pani jakiekolwiek pytania dotyczące naszej oferty zatrudnienia, proszę o kontakt bezpośrednio ze mną, pod numerem telefonu XXX XXX XXX. Wszyscy mamy nadzieję, że wniesie Pani istotny wkład w pracę naszego zespołu i czekamy na wspólną pracę z Panią. Jeśli zaakceptuje Pani naszą ofertę, proszę o podpisanie załączonych dokumentów w zaznaczonych miejscach i odesłanie do mnie. Skontaktuję się wtedy z Panią i potwierdzę ich otrzymanie, a następnie omówimy szczegóły rozpoczęcia pracy.

Z pozdrowieniami, 
Imię Nazwisko 
Stanowisko