Blogi

Jak budować pozytywne relacje z pracownikami?

Wyzwanie dla menedżera

O tym, jak ważny dla pracownika jest dobry menedżer i jego sposób zarządzania oraz jak wielki wpływ na satysfakcję z pracy ma porozumienie na tym polu, rekruterzy słyszą na niemal każdej rozmowie rekrutacyjnej. Kandydaci mówią o udanych, ale też nienajlepszych relacjach z przełożonymi i zawsze mają nadzieję na pozytywną relację w nowej pracy. Co to oznacza dla pracodawców i menedżerów? Warto przyjrzeć się temu zagadnieniu, bo jakość relacji na linii przełożony-pracownik często decyduje o chęci zmiany pracy przez zatrudnionych.

Kwestia dobrych relacji i zaufania w firmie, w dużej mierze określana jest przez jej kulturę organizacyjną, obowiązujące procedury i wizję prowadzenia biznesu, którą przedstawia kadra zarządzająca. Jednak o tym, czy pracownicy dobrze czują się w pracy, decydują przede wszystkim relacje – z najbliższymi współpracownikami, a także bezpośrednim przełożonym. Szefowie powinni zatem zwracać szczególną uwagę na relacje i budowanie atmosfery współpracy, gdyż od tego zależy m.in. efektywność ich zespołów.

Relacje wpływają na efektywność

Motywacja wewnętrzna – poczucie satysfakcji z pracy, osiąganie celów, możliwość rozwoju – jest kluczowa dla efektywności każdego pracownika. Stąd też zarówno w interesie samego zatrudnionego, jego przełożonego, jak i całej firmy, jest troska o ten element. Przełożony, który blisko współpracuje z zespołem, a także jest dla niego „dostępny”, zyskuje zaufanie swoich podwładnych a dzięki temu jest w stanie lepiej poznać ich charaktery i potrzeby. W konsekwencji może skutecznie dopasować odpowiednią formę motywacji dla każdego pracownika. To od postawy menedżera i jego zaangażowania w budowanie relacji zależy więc sukces w realizacji wspólnych celów.

Pracownicy często podkreślają, że nie byliby w stanie zrealizować wielu trudnych i wymagających zadań lub przezwyciężyć wyzwań zawodowych, bez otrzymanego wsparcia. Wspólna praca całego zespołu oraz szef skutecznie wspierający w trudnych momentach i wchodzący w rolę motywatora, napędzającego wszystkich do wysiłku, to fundament wielu indywidualnych i biznesowych sukcesów. Relacje oparte na wzajemnym zaufaniu są ponadto o tyle ważne, że brak porozumienia ze współpracownikami i przełożonym to jeden z najczęściej wymienianych powodów rozważania miejsca zatrudnienia.

Aby dowiedzieć się więcej o najczęstszych powodach rozważania miejsca pracy, pobierz Raport płacowy 2020.

Jak budować ducha zespołu?

Szef, niezależnie od poziomu stanowiska zajmowanego w strukturze firmy, na co dzień powinien przykładać uwagę do zagadnień związanych z tzw. „miękkim” zarządzaniem ludźmi. Jego rolą jest dbanie o samopoczucie pracowników i atmosferę panującą w zespole, motywowanie, inspirowanie do działania i osiągania celów. Dobre zarządzanie zespołem nie może więc ograniczać się do rozliczania z realizacji zadań – przełożony powinien również wykazywać się zainteresowaniem pracownikami i troską o ich dobro. Nie oznacza to jednak wypytywania czy nadmiernej ingerencji w życie prywatne, lecz raczej regularne inicjowanie kontaktu z członkami zespołu i budowanie w nich poczucia, że przełożony jest dla nich dostępny i otwarty na rozmowę. Indywidualne podejście do każdego pracownika, zainteresowanie jego opinią – nie tylko na tematy zawodowe – pozwala budować szerszą, wielowymiarową formę kontaktu i relacji. Z drugiej strony podwładny może zyskać poczucie docenienia i ważności roli odgrywanej w zespole.

1. Bądź obecny i dostępny

Dobrą praktyką są poranne, nieformalne spotkania przy kawie oraz krótkie rozmowy połączone z wymianą informacji o planach na rozpoczynający się dzień. Szef, który na co dzień wykazuje niewymuszone zainteresowanie sprawami swoich podwładnych, traktowany jest przez nich jako członek zespołu. Dzięki temu nie budzi nieuzasadnionych obaw i nie jest postrzegany jako audytor, którego głównym zadaniem jest sprawdzanie efektów pracy. Na pozytywne relacje wpływa też zniesienie bariery kontaktu w postaci choćby zamkniętych drzwi do gabinetu. Wielu menedżerów wybiera więc stanowisko pracy obok swoich pracowników i codziennie wzmacnia w nich poczucie współodpowiedzialności za realizację wytyczonych celów.

2. Doceniaj wysiłki, zauważaj starania

Pochwały za dobrze wykonaną pracę są ważne w budowaniu dobrej relacji z pracownikami. Dlaczego? Ponieważ docenienie indywidualnego wysiłku pracownika i jego wkładu we wspólny sukces stanowi bardzo często główne źródło satysfakcji lub też braku zadowolenia z życia zawodowego. Pracownicy oprócz premii otrzymywanych za osiąganie zakładanych wyników, oczekują zwyczajnego podziękowania czy gratulacji ze strony szefa. Docenienie pracownika na forum zespołu lub w trakcie większego spotkania wewnętrznego podnosi ich samoocenę i wzmacnia zaangażowanie. Co więcej, jeśli przełożony dba o kulturę świętowania sukcesów, to jednoczy tym zespół, buduje pozytywną atmosferę pracy i motywuje do dalszych wysiłków.

3. Jeśli krytyka, to tylko konstruktywna

Równie istotne w budowaniu relacji z zespołem jest udzielanie rzetelnej informacji zwrotnej na temat jakości wykonywanej pracy. Jeśli zdaniem menedżera pracownik lub jego postępowanie zasługuje na krytykę, to zawsze musi być ona konstruktywna i wsparta rzeczową argumentacją. Jednostronne wytykanie błędów nie przyniesie żadnych pozytywnych skutków – ani dla relacji, ani dla efektywności. Pracownicy często podkreślają, że wiedza o tym, jak radzą sobie w firmie jest dla nich niezwykle cenna. Chcą mieć możliwość otwartej i rzetelnej rozmowy z przełożonym, który sprawiedliwie ich oceni – nakreśli zarówno największe atuty, ale też wskaże obszary kompetencyjne, które powinni rozwijać. Pamiętajmy jednak, że taka rozmowa jest możliwa wyłącznie z szefem, do którego mają zaufanie i który dba o regularność w przekazywaniu informacji zwrotnych.

Nie wszystko w rękach szefa

Oczywiście udane relacje to kwestia obustronnego zaangażowania i dobrych chęci. Wiele zależy nie tylko od szefa, ale również od pracownika i jego nastawienia. Jeśli wykazuje się otwartością w kierunku przełożonego, to zbudowanie przyjaznej atmosfery współpracy będzie łatwiejsze. Aby relacja na linii pracownik-przełożony była udana i miała pozytywne przełożenie na efektywność pracy, obie strony muszą też o tę relację dbać. Nie zmienia to jednak faktu, że w pierwszej kolejności to przełożony powinien rozumieć, jak ważne są dobre relacje z pracownikami i dążyć do dobrej atmosfery pracy. Szczerość, otwartość, asertywność i wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne to cechy, które czynią z przełożonego prawdziwego lidera i pomagają takie relacje budować.

Autor: Magdalena Fila-Dzioba, Senior Consultant w Hays Poland

00

Szukaj pracy

Szukasz nowej pracy? Wyszukaj idealną ofertę lub skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Register a job

Jeśli chcą Państwo zlecić Hays rekrutację bądź realizację usług HR, prosimy o wypełnienie formularza. Po jego przesłaniu skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości naszej współpracy.  

Contact us

Hays ma biura w całej Polsce. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia.