Blogi

​​​​​​​Badanie satysfakcji pracowników – narzędzie do pozyskania informacji zwrotnej

​​​​​​​Jak i dlaczego warto przeprowadzić badanie satysfakcji pracowników?

Karolina Wiśniewska

Szczera i regularna komunikacja jest podstawą budowania zaangażowania w miejscu pracy. Firmy realizują ten proces w różnorodny sposób – zarówno poprzez indywidualne rozmowy szefów z podwładnymi, jak i ogólne spotkania informacyjne dla wszystkich członków organizacji. Częstą praktyką jest także przeprowadzanie badań satysfakcji pracowników, które pozwalają na poznanie potrzeb oraz opinii zatrudnionych. Jak je skutecznie zrealizować?

Badanie satysfakcji pracowników jest ważnym narzędziem w zarządzaniu organizacją. Stanowi również szansę na ulepszenie sposobu funkcjonowania firmy i może przyczynić się do zmniejszenia rotacji pracowników. Aby zmaksymalizować efektywność badania, niezbędne jest dokładne przygotowanie się do jego przeprowadzenia.

Czym jest badanie satysfakcji pracowników?

Badanie satysfakcji pracowników jest przedsięwzięciem mającym na celu weryfikację poziomu zadowolenia zatrudnionych z pracy w organizacji. Zwykle przyjmuje formę anonimowej ankiety i pozwala pracownikom na wyrażenie szczerej opinii na dany temat. Najczęściej dotyczy poziomu zadowolenia z obecnej roli, kultury organizacyjnej, relacji i atmosfery panującej w zespołach, wartości firmy czy jakości współpracy pomiędzy działami. Ankieta umożliwia również poznanie poziomu motywacji i zaangażowania pracowników oraz opinii na temat ich relacji z przełożonym. Wyniki badania są zatem cennym źródłem wiedzy dla działów HR oraz zarządu.

Aby osiągnąć jak najlepsze, zamierzone efekty, dobrze jest przeprowadzać badanie satysfakcji regularnie, np. raz w roku. Cykliczność umożliwi w tym przypadku rzetelne porównywanie danych i obserwowanie trendów. Jednocześnie należy pamiętać o umiarze, ponieważ zbyt częste przeprowadzanie badań może zniechęcić pracowników do udziału lub wzbudzić poczucie, że firma nadmiernie ich kontroluje. Dobrym powodem do przyjrzenia się satysfakcji pracowników są również duże zmiany w organizacji, np. dołączenie nowego członka kadry zarządzającej.

Jak opracować ankietę?

Niezależnie od aspektu, na którym firma planuje skoncentrować się w badaniu satysfakcji, niezbędne jest dokładne przygotowanie się do tego procesu. Dobrze opracowana ankieta pozwoli bowiem dogłębnie poznać oczekiwania, odczucia i potrzeby pracowników.

Na początek kluczowe jest sprecyzowanie obszaru podlegającego badaniu. Może ono dotyczyć zarówno warunków pracy, benefitów, relacji w zespole lub między działami, jak i sposobu zarządzania czy możliwości rozwoju. Każda organizacja zmaga się z odmiennymi wyzwaniami, dlatego ważne jest, aby ankieta odpowiadała aktualnej sytuacji firmy.

Dzięki określeniu tematu ankiety, łatwiej będzie opracować adekwatne pytania. Należy również pamiętać o ustaleniu ich liczby. Badanie nie powinno być bowiem zbyt długie – wówczas zaangażowanie oraz koncentracja pracowników mogą się znacznie obniżyć. To z kolei może mieć negatywny wpływ na końcowe wyniki.

Tworząc pytania, ważne jest ich odpowiednie formułowanie. Należy zadać je w taki sposób, aby były zrozumiałe i nie budziły żadnych wątpliwości wśród odpowiadających. Kolejną istotną kwestią jest różnorodność ankiety, a zatem wykorzystywanie zarówno zamkniętych, jak i otwartych pytań. Dzięki temu pracownicy będą mogli podzielić się swoimi opiniami oraz sugestiami w bardziej rozbudowany sposób.

Ponadto przy pytaniach zamkniętych warto zastosować 5-stopniową skalę oceny. Taki sposób może ułatwić pracownikom sprecyzowanie swojej opinii na dany temat. Na koniec ważne będzie przetestowanie ankiety pod kątem technicznym – sprawdzenie, czy działa logika pytań, czy zapisują się odpowiedzi oraz, czy dostęp do badania ma każdy z pracowników.

Wysyłając ankietę, należy zakomunikować cel badania oraz przedstawić, jaką wartość ma ono dla organizacji. Dzięki temu pracownicy chętniej wezmą w nim udział.

Ważne jest również, aby zatrudnieni udzielali szczerych odpowiedzi. Dlatego też warto zdecydować się na ankietę anonimową i jasno zakomunikować ten fakt pracownikom. Dzięki poczuciu bezpieczeństwa ankietowani chętniej podzielą się swoimi indywidualnymi doświadczeniami i przemyśleniami.

Analiza wyników

Przeprowadzenie badania satysfakcji w firmie jest ważną praktyką, jednak aby w pełni wykorzystać jej potencjał, konieczna jest odpowiednia analiza wyników ankiety. Dzięki zrozumieniu danych, możliwe jest bowiem wdrożenie właściwych zmian, np. w obszarze funkcjonowania firmy, satysfakcji zatrudnionych czy kultury organizacyjnej. Dokładne zbadanie wyników pozwoli również na wyciągnięcie wniosków w kontekście tego, co pracownicy oceniają pozytywnie i z czego nie warto rezygnować.

Ważne jest, aby wyniki zostały przeanalizowane przez osobę z odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem. W takich przypadkach firmy często decydują się na nawiązanie projektowej współpracy z zewnętrznym wykonawcą.

Po zakończeniu analizy należy przedstawić pełen raport wraz z interpretacją wyników całej organizacji – zarówno zarządowi, kadrze menedżerskiej, jak i pozostałym pracownikom. To podkreśli rangę przeprowadzonej ankiety i potwierdzi, jak cenny był feedback każdego z uczestników badania.

Na koniec, firma będzie mogła podjąć odpowiednie kroki w celu poprawy danych obszarów w organizacji, opierając się na opinii pracowników.

Zadbaj o to, aby Twoja firma dotrzymywała kroku zmianom na rynku pracy. Dowiedz się, jak rozwijać kompetencje pracowników.

Chcesz bardziej świadomie zarządzać swoim zespołem? Przeczytaj o 6 typach przywództwa.


Karolina Wiśniewska

Team Manager w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

 

00

Szukaj pracy

Szukasz nowej pracy? Wyszukaj idealną ofertę lub skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Register a job

Jeśli chcą Państwo zlecić Hays rekrutację bądź realizację usług HR, prosimy o wypełnienie formularza. Po jego przesłaniu skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości naszej współpracy.  

Contact us

Hays ma biura w całej Polsce. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia.