Blogs

​​​​​​​Doskonalenie umiejętności w miejscu pracy

Dlaczego warto zadbać o podnoszenie kompetencji pracowników?​​​​​​​

Agnieszka Kolenda

Aby dotrzymać kroku dynamicznym zmianom zachodzącym na rynku pracy, firmy powinny zadbać o systematyczne doskonalenie umiejętności swoich pracowników. Dzięki temu specjaliści będą mogli efektywniej pełnić swoje obowiązki, a także chętniej pozostaną dłużej u boku dotychczasowego pracodawcy. Jakie działania warto podjąć, aby skutecznie podnieść kompetencje pracowników?

W obliczu zmian na rynku pracy konieczne staje się zadbanie o rozwój pracowników i systematyczne doskonalenie ich kompetencji. Zapoznaj się z dalszą częścią wpisu, aby dowiedzieć się, jak i dlaczego warto tego dokonać.

1. Przeanalizuj umiejętności pracowników

Pierwszym i najważniejszym krokiem w opracowywaniu planu rozwoju kompetencji pracowników, jest dokładne przeanalizowanie umiejętności posiadanych przez każdego z nich. Zastanów się nad mocnymi i słabymi stronami zatrudnionych oraz pomyśl, które obszary warto udoskonalić.

Pamiętaj, aby przyjrzeć się cechom zatrudnionych w sposób indywidualny – każdy jest bowiem inny i może potrzebować odmiennych technik uczenia się. Zastanów się, jakich kompetencji wymaga od Twoich pracowników rynek pracy i obecnie pełnione przez nich role. Dzięki rzetelnej analizie brakujących umiejętności, możliwe będzie opracowanie odpowiednich, dalszych działań.

Po analizie umiejętności pracowników, zachęć ich do rozmowy i podzielenia się własnymi obserwacjami. Wspólnie będziecie mogli wskazać najważniejsze obszary do rozwoju.

2. Wybierz rodzaje szkoleń

Aby zapewnić pracownikom skuteczny proces uczenia się i doskonalenia umiejętności, konieczne jest wybranie odpowiednich metod. Obecnie, wiele firm korzysta z platform ze szkoleniami on-line oraz zachęca zatrudnionych do uczestnictwa w webinariach czy w konferencjach branżowych.

Wybierając wydarzenia lub narzędzia szkoleniowe dla pracowników, pamiętaj, aby odpowiadały one preferowanym stylom uczenia się. Dla kinestetyków skuteczne może być zatem przygotowanie interaktywnej, angażującej platformy szkoleniowej, podczas gdy dla słuchowców bardziej odpowiednią metodą może być udział w konferencji.

3. Daj pracownikom czas

Pamiętaj, że na naukę nowych umiejętności potrzeba czasu. Warto także zaznaczyć, że części pracowników może przyjść to z łatwością, podczas gdy reszta może potrzebować dodatkowej pomocy i szczególnego wsparcia.

Ważne jest także, aby pomóc pracownikom zagospodarować czas na doskonalenie swoich kompetencji, np. oferując większą elastyczność pracy. Dzięki temu proces nauki będzie skuteczniejszy i przyjemniejszy. Co więcej, odpowiednie zarządzanie czasem pracy będzie sprzyjać utrzymywaniu równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.

4. Zachęcaj do wymiany doświadczeń

Cennym sposobem na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności, jest także organizowanie cyklicznych spotkań zespołowych. Pracownicy mogą podzielić się na nich swoimi doświadczeniami, wymienić wartościowymi informacjami ze szkoleń, książek czy wydarzeń branżowych, a także motywować innych do systematycznego rozwoju. Takie działania niewątpliwie będą miały pozytywny wpływ na budowanie silnej kultury organizacyjnej, nastawionej na stałe kształcenie pracowników.

Pamiętaj także, aby udzielać pracownikom systematycznego, jakościowego feedbacku na temat rozwoju kompetencji. Możesz także przejąć rolę mentora i dzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Dzięki temu proces nabywania nowych czy rozwoju już posiadanych umiejętności będzie skuteczniejszy i bardziej interesujący.

5. Bądź przykładem

Dbając o rozwój umiejętności pracowników, nie należy zapominać o sobie. Stale udoskonalający swoje kompetencje menedżer będzie nie tylko autorytetem dla pracowników, ale także coraz lepszym, skuteczniejszym ekspertem w swojej dziedzinie.

Aby rozpocząć pracę nad umiejętnościami, przeprowadź analizę swoich mocnych i słabych stron, a następnie wybierz odpowiednie szkolenia lub narzędzia rozwojowe.

Przeczytaj, które kompetencje będą niezbędne liderom w nowej erze pracy.

Jakie korzyści ma udoskonalanie umiejętności pracowników?

Podnoszenie kompetencji pracowników przy wsparciu pracodawcy ma obopólne korzyści. Zatrudnionym łatwej jest wówczas efektywniej pełnić swoją rolę i odpowiadać na zróżnicowane oczekiwania rynku. Możliwość rozwoju w strukturach w firmy wpływa także na wzrost zaangażowania i satysfakcji oraz lojalności wobec pracodawcy.

Dla pracodawców jest to z kolei okazja do wyróżnienia się na rynku pracy i przyciągnięcie większej liczby kandydatów. Podnoszenie kompetencji pracowników, a co za tym idzie, budowanie utalentowanych zespołów, może również skutkować lepszymi wynikami firmy. Dbając o rozwój zatrudnionych, pracodawca może także wzbudzić większe zaufanie, co z kolei jest niezbędne w budowaniu partnerskich relacji biznesowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozwoju zawodowego pracowników? Zajrzyj tutaj.

Które umiejętności są przyszłością rynku pracy? Poznaj 4 kluczowe kompetencje miękkie.


Agnieszka Kolenda

Executive Director w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Job search

Looking for a new role? Search here for your ideal job or get in touch with one of our expert consultants.

Register a job

Trust us, we find the best candidates on the market

Contact us

Hays has offices across the whole of the Poland. Contact us to discuss your employment needs.