Blogs

​​​​​​​Jak odnaleźć się na nowym stanowisku?

Podejmij odpowiednie kroki w nowej roli​​​​​​​

Agnieszka Pietrasik

Awans jest ważnym wydarzeniem w karierze każdego pracownika. Jest to moment zwieńczenia solidnej pracy na danym stanowisku i rozpoczęcia nowego etapu na ścieżce zawodowej. Jednocześnie jest to okres, który dla wielu specjalistów jest stresujący. Świadomość pełnienia wyższej funkcji w strukturach firmy może bowiem wywoływać uczucie presji. Jak odnaleźć się na nowym stanowisku?

Awans na wyższe stanowisko w firmie jest niewątpliwie ogromnym sukcesem. Jednak co zrobić, gdy obok radości, do głosu dochodzą wątpliwości? Jeżeli przygotowujesz się do objęcia nowej roli, zapoznaj się z poniższymi działaniami, które warto podjąć, aby swobodnie wkroczyć na kolejny etap kariery.

1. Nie śpiesz się

Często zdarza się, że pracownicy, którzy rozpoczynają pracę na wyższym stanowisku, oczekują, że od samego początku będą odnosić sukcesy. Nie jest to jednak wskazane podejście, bowiem szybko może prowadzić do frustracji, a nawet wypalenia zawodowego. Mimo że awans nie jest równie dużą zmianą, co podjęcie pracy w nowej organizacji, to wymaga wdrożenia i nauki. Stąd też daj sobie czas i odkrywaj nową rolę stopniowo – od poznania obowiązków, przez rozmowy ze współpracownikami zajmującymi pokrewne stanowiska, aż po udział w dodatkowych szkoleniach.

Możesz również poprosić o wsparcie menedżera, który na pewno udzieli Ci odpowiednich wskazówek. Jeżeli w nowej roli po raz pierwszy zarządzasz zespołem – przeprowadzaj ze współpracownikami systematyczne rozmowy, aby dowiedzieć się, jakie są ich oczekiwania względem współpracy. Dzięki temu łatwiej będzie Ci podejmować świadome decyzje w przyszłości.

Pamiętaj, że nikt nie oczekuje od Ciebie osiągania wyłącznie samych sukcesów, szczególnie na początku nowego etapu zawodowego. Daj sobie czas na naukę, doskonalenie swoich kompetencji i przystosowywanie się do obowiązków. Z czasem na pewno zauważysz postępy.

2. Wyznacz cele

Po pewnym czasie w nowej roli z pewnością zyskasz większe rozeznanie w kwestii swoich priorytetów. Będzie to dobry moment na wyznaczenie krótko- i długoterminowych celów.

Swoją strategię możesz oprzeć na modelu SMART, tak aby każdy z celów był szczegółowy (S – specific), mierzalny (M – measurable), osiągalny (A – achievable), realistyczny (R – realistic) oraz określony w czasie (T – time bound). Dzięki temu zwiększysz szansę na powodzenie projektu.

Pamiętaj również, aby odpowiednio ustalić priorytet konkretnych zadań. Może się bowiem zdarzyć, że na wyższym stanowisku pewne dobrze znane Ci obowiązki będą mniej istotne, niż te, które dopiero zaczynasz pełnić. Aby mieć pewność, że odpowiednio nadajesz priorytety, dokładnie zastanów się, czego najbardziej oczekuje się od Ciebie w nowej roli. Następnie przydziel zadania do konkretnej kategorii, zgodnie z metodą macierzy Eisenhowera: ważne i pilne; ważne, ale niepilne; pilne, ale nieważne oraz niepilne i nieważne.

Więcej o zarządzaniu czasem pracy przeczytasz tutaj.

3. Kształtuj relacje

Jeżeli awansowałeś/ awansowałaś na stanowisko lidera zespołu, ważne będzie zbudowanie relacji ze współpracownikami na nowych zasadach. Od momentu, gdy zaczniesz zarządzać pracownikami, przejmiesz odpowiedzialność za udzielanie im informacji zwrotnej, dbanie o ich rozwój w strukturach firmy, a także delegowanie zadań.

Warto zatem stworzyć wraz z członkami zespołu plan zakładający wspólne cele, analizować postępy każdego z pracowników oraz udzielać jakościowych wskazówek. Choć przejście z relacji opierającej się na koleżeństwie do relacji na zasadzie pracownik–przełożony może wydawać się niekomfortowe, to z czasem, przy odpowiednim zadbaniu o profesjonalizm, stanie się to bardziej naturalne. Skorzystaj zatem z możliwości, które daje Ci nowa rola, aby wspólnie osiągać sukcesy ze swoim zespołem i otrzymywać od jego członków cenny feedback, który pomoże Ci zostać jeszcze lepszym liderem.

Nowa rola wiąże się z nowymi wyzwaniami zawodowymi. Przeczytaj, jak utrzymać zaangażowanie na drodze do celu.

Pamiętaj o rozsądnym podejściu do pracy także na nowym stanowisku. Dowiedz się, jak zachować work-life balance.


Agnieszka Pietrasik

Executive Director w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Job search

Looking for a new role? Search here for your ideal job or get in touch with one of our expert consultants.

Register a job

Trust us, we find the best candidates on the market

Contact us

Hays has offices across the whole of the Poland. Contact us to discuss your employment needs.