Blogs

​​​​​​​Jak zadbać o dobre samopoczucie pracowników?

Well-being w obliczu pracy hybrydowej ​​​​​​​

Agnieszka Kolenda

Pojęcie well-beingu jest coraz częściej poruszanym tematem w wielu organizacjach. Dbałość o dobre samopoczucie pracowników i komfortową atmosferę stanowi jeden z priorytetów dużej części pracodawców. Choć sprawa może wydawać się bardziej skomplikowana, jeśli zespół pracuje w modelu hybrydowym, to w rzeczywistości nie jest to aż tak trudne. Jak zatem zadbać o well-being członków swojego zespołu, który częściowo praktykuje pracę zdalną, a po części pełni obowiązki zawodowe w biurze?

Choć elastyczne modele pracy stanowiły odpowiedź na nową rzeczywistość, to w gruncie rzeczy będzie to trend kontynuowany również w kolejnych latach. Oznacza to, że firmy muszą dopasować swoje procesy zarówno do pracowników, którzy praktykują pracę z domu, jak i do tych, którzy częściej pojawiają się w biurze. Poniższe elementy to wskazówki dotyczące jednego z takich działań. Dowiedz się, jakie kroki powinien podjąć każdy menedżer, aby zadbać o well-being swoich współpracowników.

1. Wspieraj i rozmawiaj

Kluczem w dbaniu o dobre samopoczucie pracowników okazuje się systematyczne udzielanie wsparcia. Zastanów się, czy podwładni mają wszystko, czego potrzeba do produktywnej i satysfakcjonującej pracy oraz czy żaden z nich nie potrzebuje dodatkowej pomocy lub nowych narzędzi. Zachęcaj swój zespół do szczerych rozmów i dzielenia się potencjalnymi obawami. Częste i pełne otwartości oraz zaufania rozmowy stanowią bowiem podstawę well-beingu zatrudnionych.

Pamiętaj również, aby zwrócić uwagę na język, jakiego używasz w rozmowach z członkami swojego zespołu. Każdorazowo formułuj swoje myśli w zwięzłe i jednoznaczne komunikaty tak, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień.

Zadbaj także o to, aby nie wykluczać żadnego z pracowników, nawet jeśli nie spotykacie się codziennie w biurze. Relacje z zatrudnionymi powinny być bowiem na takim samym poziomie, niezależnie od modelu pracy, z którego korzysta podwładny. Aby tego dokonać, przy okazji rozmów z podwładnymi poruszaj nie tylko tematy biznesowe, ale również te niezwiązane z pracą. Dzięki temu zadbasz o well-being swoich pracowników oraz wzbudzisz w nich poczucie docenienia.

2. Okaż zaufanie

Podwładni mogą poczuć się lepiej w pracy, gdy dostrzegą, że im ufasz i chętnie delegujesz zadania, niezależnie od modelu pracy, który praktykują. Pozwoli to również na odczuwanie pełniejszej swobody i zwiększy pewność siebie pracowników. Dzięki temu będą mogli efektywnie rozwijać swoje umiejętności w strukturach firmy, niezależnie od lokalizacji, w której pracują.

Ważne jest również, aby unikać mikrozarządzania szczególnie w przypadku osób pracujących w modelu home office. Choć zdalne delegowanie zadań dla wielu menedżerów jest problematyczne, to w rzeczywistości jest to sposób na okazanie pracownikowi zaufania i zwiększenie jego samodzielności. Należy jednak pamiętać o odpowiednim przedstawianiu swoich oczekiwań tak, aby pracownik dokładnie wiedział, na czym Ci zależy.

3. Zapewnij integrację zespołową

Aby pielęgnować well-being podwładnych, zadbaj również o ich poczucie wspólnoty w zespole. Może to oznaczać zarówno organizowanie imprez integracyjnych dla wszystkich pracowników, jak i zachęcanie zespołu do systematycznego kontaktowania się z innymi zatrudnionymi, np. za pomocą wewnętrznych komunikatorów. Postaraj się, aby relacje w zespole były pozytywne, a wszyscy traktowali się z szacunkiem, jako partnerzy biznesowi. To pozwoli na zwiększenie dobrego samopoczucia u wszystkich pracowników.

4. Przypominaj o roli work-life balance

Pracownicy mogą odczuwać jeszcze większą satysfakcję z pracy, jeśli będą dbać o zachowywanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Ze względu na to, że dla wielu zatrudnionych stanowi to wyzwanie, warto wspierać ich w tym procesie. Wskaż korzyści płynące z rozsądnego podejścia do pracy, zachęcaj do odpoczynku i dziel się swoją wiedzą na temat skutecznych sposobów zarządzania czasem pracy. Dzięki temu pracownicy będą mogli lepiej zaplanować swój dzień roboczy i w konsekwencji – zakończyć go o odpowiedniej godzinie, aby resztę dnia przeznaczyć dla bliskich lub na realizację swoich pasji.

5. Dostosuj pakiet benefitów

Warto pamiętać, że potrzeby pracowników mogą się różnić, w zależności od modelu pracy, który praktykują. Aby jak najlepiej sprostać zróżnicowanym oczekiwaniom, przeprowadzaj w zespole systematyczne rozmowy i w miarę możliwości, wprowadzaj odpowiednie rozwiązania, np. nowe benefity. Dzięki temu pełnienie obowiązków będzie łatwiejsze i przyjemniejsze dla każdego członka zespołu.

Zwróć jednak uwagę na to, że choć oferta może być różna, to powinna być równie wartościowa dla zatrudnionych pracujących w biurze oraz tych, którzy praktykują model home office. To pozwoli na uniknięcie potencjalnego faworyzowania jednej z tych grup, a także będzie miało pozytywny wpływ na dobre samopoczucie wszystkich członków zespołu.

Benefitem, który może być atrakcyjny zarówno dla osób pracujących zdalnie, jak i w biurze, jest np. program wsparcia psychologicznego. Dynamiczne zmiany na rynku pracy pokazały bowiem, że jest to jeden z ważniejszych obszarów, na jakim powinni skupić się pracodawcy.

6. Bądź autorytetem

Dbanie o dobre samopoczucie pracowników wiąże się także z dawaniem odpowiedniego przykładu. Prezentuj zachowania, które rekomendujesz zatrudnionym, np. dbaj o własne zdrowie psychiczne, w miarę możliwości unikaj pracy w nadgodzinach oraz utrzymuj kontakt ze współpracownikami, nawet jeśli codziennie nie spotykacie się w biurze. Pracownicy, którzy dostrzegą, że w firmie panuje miła atmosfera, chętniej będą ją współtworzyć, niezależnie od modelu pracy, który praktykują.

Dobre samopoczucie pracowników w dużej mierze wiąże się z otrzymywaniem jakościowego feedbacku. Przeczytaj, jak konstruować skuteczną informację zwrotną.

Większe zaangażowanie w dbanie o well-being zatrudnionych to tylko jeden z ostatnich trendów w nowej erze pracy. Dowiedz się więcej na temat rynku pracy w najbliższych miesiącach.


Agnieszka Kolenda

Executive Director w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Job search

Szukaj pracy

Looking for a new role? Search here for your ideal job or get in touch with one of our expert consultants.

Register a job

Trust us, we find the best candidates on the market

Contact us

Nasze biura

Hays has offices across the whole of the Poland. Contact us to discuss your employment needs.