Blogs

​​​​​​​Jak zapobiec w firmie dyskryminacji ze względu na wiek?

Wskazówki dla menedżerów​​​​​​​

Aleksandra Tyszkiewicz

Świat pracy staje się coraz bardziej otwarty na różnorodność. Do firm dołączają osoby o pochodzeniu, wyznaniu czy wieku odmiennym od większości pracowników. Budowanie zróżnicowanych zespołów może jednak powodować trudności z wzajemnym zrozumieniem. Aby zachować inkluzywną postawę, warto zapobiegać nieświadomym uprzedzeniom. Jakie działania mogą podjąć menedżerowie, aby zapobiegać dyskryminacji ze względu na wiek?

Ageizm, czyli dyskryminacja ze względu na wiek, uniemożliwia pełne wykorzystanie potencjału i kompetencji dojrzałych pracowników. Aby zapobiec tej sytuacji, menedżerowie powinni budować życzliwe i otwarte na różnorodność miejsce pracy. Jak tego dokonać? Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami.

Wykorzystanie potencjału dojrzałych pracowników

Wielu dojrzałych specjalistów to osoby wykwalifikowane, lojalne oraz posiadające duże doświadczenie. Dostrzeżenie ich potencjału może przynieść obu stronom wiele korzyści. Dla przykładu, w przypadku przeprowadzania procesu rekrutacyjnego, warto otworzyć się na nowe rozwiązania i spróbować dotrzeć z ofertą pracy właśnie do starszych kandydatów. Może bowiem okazać się, że pracownik wniesie do zespołu wartościową wiedzę i nowe spojrzenie na wiele istotnych kwestii.

Należy przede wszystkim mieć na uwadze, że pod wieloma względami potrzeby dojrzałych pracowników nie różnią się istotnie od tych komunikowanych przez ich młodszych współpracowników. Tak jak oni potrzebują kompleksowych informacji i wsparcia w pierwszych tygodniach pracy w firmie, a następnie – rozwoju, docenienia i wartościowej informacji zwrotnej.

Wdrożenie, rozwój i szczere rozmowy

Kluczowym etapem, który buduje fundament udanej współpracy zróżnicowanego pod względem wieku zespołu, jest odpowiednie wdrożenie. Warto zaplanować onboarding w taki sposób, aby nowy pracownik poczuł się pewnie wśród odmiennej grupy wiekowej, a ta z kolei przyjęła go z serdecznością.

Na dalszym etapie współpracy wartościowe jest umożliwienie starszym pracownikom rozwoju, np. oferując im udział w szkoleniach czy konferencjach. Dojrzałe osoby nie różnią się pod tym względem od młodych, a kwestia samodoskonalenia jest równie ważna zarówno dla początkujących pracowników, jak i doświadczonych specjalistów z kilkudziesięcioletnim stażem pracy.

Tak samo, jak w przypadku pozostałych pracowników, tak i współpracując z dojrzałymi specjalistami nie należy zapominać o systematycznych, szczerych rozmowach i udzielaniu informacji zwrotnej. Dzięki temu można skutecznie wspomóc zatrudnionego w rozwoju zawodowym, a także umocnić dobre, partnerskie relacje. Być może będzie to również okazja do lepszego poznania potencjału i oczekiwań pracowników.

Integracja w firmie

Aby zapobiec dyskryminacji wiekowej w miejscu pracy, ważne jest także kształtowanie życzliwej i otwartej postawy wśród pracowników. W tym przypadku warto mieć na uwadze, że przykład idzie z góry, a podwładni mogą często powielać zachowania menedżerów. Jeżeli chcesz zatem, aby Twoja firma wspierała różnorodność, pokaż pracownikom, że każdy w firmie jest równie ważny – niezależnie od płci, pochodzenia czy wieku. Wspieraj każdego z zatrudnionych w równym stopniu, bądź otwarty/ otwarta na zróżnicowane potrzeby oraz zachęcaj do integrowania się zespołów.

Dobrym sposobem na zbudowanie pozytywnej atmosfery i życzliwego środowiska pracy, może być organizowanie spotkań integracyjnych, zachęcanie do wspólnej pracy projektowej czy zaangażowania się w działania pozabiznesowe, np. wolontariat pracowniczy. Dzięki temu członkowie zespołu będą mogli się lepiej poznać i wzajemnie zrozumieć. Warto zastanowić się również nad wdrożeniem polityki różnorodności w firmie i powołaniem pracowników, którzy będą realizować jej założenia.

Przykładowymi przedsięwzięciami mogą być promowanie polityki różnorodności i otwartości firmy na rynku (np. w ofertach pracy) czy przeprowadzanie cyklicznych warsztatów na temat nieświadomych uprzedzeń i zachowań dyskryminujących. Podjęcie takich kroków może znacznie zmienić postawę podwładnych, którzy chętniej będą integrować się z osobami odmiennymi od nich samych, a w tym – z osobami reprezentującymi inne pokolenie.

Jeżeli jednak zauważysz, że pracownik doświadcza dyskryminacji ze względu na swój wiek, każdorazowo reaguj na sytuację – porozmawiaj z podwładnymi, okaż wsparcie oraz monitoruj podobne zachowania pracowników w przyszłości. W zespole warto jest bowiem sprawnie rozwiązywać wszelkie konflikty, pamiętając o szczerości i zaufaniu. Niewątpliwie będzie to miało duży wpływ na jakość oraz skuteczność dalszej współpracy.

Równe traktowanie

Otwierając się na dojrzałych specjalistów, nie należy jednak zapominać o innych, młodszych pracownikach. Menedżerowie powinni bowiem pamiętać, aby traktować wszystkich podwładnych jednakowo. Dzięki temu, pracownicy nie doświadczą niesprawiedliwości i nierównych szans w miejscu pracy.

Ważne jest, aby zrozumieć indywidualne potrzeby i odmienne możliwości pracowników, a także mieć świadomość, że cechy powszechnie przypisywane danemu pokoleniu nie są adekwatne w przypadku każdego reprezentanta. Należy dobrze poznać każdego ze swoich podwładnych i umieć wykorzystywać tę wiedzę w codziennej współpracy. To pozwoli na zbudowanie otwartego i życzliwego środowiska, w którym liczy się wspólny cel, kompetencje i predyspozycje zatrudnionych, a nie ich wiek. Im więcej działań skupionych na rozwijaniu różnorodności w firmie, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że pracownicy będą doświadczać dyskryminacji.

Poznaj korzyści zatrudniania dojrzałych pracowników. Przejdź do wpisu.

Jak jeszcze zadbać o dobrą atmosferę w pracy? Poznaj 5 niezbędnych elementów.


Aleksandra Tyszkiewicz

Executive Director w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Job search

Looking for a new role? Search here for your ideal job or get in touch with one of our expert consultants.

Register a job

Trust us, we find the best candidates on the market

Contact us

Hays has offices across the whole of the Poland. Contact us to discuss your employment needs.