Blogi

Korzyści zatrudnienia pracowników 50+

Wyzwania demograficzne a trendy w zatrudnieniu

Profesjonalni rekruterzy współpracujący z różnorodnymi firmami, niemal każdego dnia słyszą o problemach związanych ze znalezieniem zaangażowanych pracowników. Pracodawcy zmagają się z trudnościami rekrutacyjnymi i podwyższoną rotacją, co stanowi zagrożenie dla ciągłości rozwoju biznesu. Wiele organizacji podejmuje próby uatrakcyjnienia miejsca pracy i odpowiedzi na wysokie oczekiwania kandydatów. Mimo że jakość oferty jest niezmiernie ważna, to równie istotne powinno być poszerzanie zakresu poszukiwań pracowników o dojrzałych kandydatów.

Wyzwania na rynku pracy 

Trend uatrakcyjniania miejsca pracy – podnoszenia wynagrodzeńwzbogacania pakietu benefitów i dbałości o dobre samopoczucie pracownika – który przez niektórych pracodawców do niedawna traktowany był po macoszemu, jest bardzo pozytywnym i coraz powszechniejszym zjawiskiem. Szczególnie dotkliwa dla firm i agencji rekrutacyjnych pozostaje jednak kwestia niedoboru kompetencji na ryku pracy. Firmy narzekają na brak rąk do pracy oraz trudności w znalezieniu pracowników z odpowiednim doświadczeniem. Kolejnym wyzwaniem staje się zatrzymanie wartościowych pracowników w organizacji, a w przypadku decyzji o odejściu – znalezienie dla nich odpowiedniego zastępstwa. 

Podczas poszukiwania inspiracji i rozwiązań, które mogą wspomóc skuteczniejsze docieranie do odpowiednich kandydatów, natrafiłam na kilka publikacji dotyczących pracowników 50+. Jest to grupa zawodowa, której przedstawiciele bardzo często czują się wykluczeni z rynku pracy. Jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że dojrzali pracownicy najczęściej posiadają bogate doświadczenie, rozwinięte kompetencje miękkie i mądrość życiową. Dlaczego więc pomimo braku rąk do pracy, niektórzy pracodawcy obawiają się współpracy z osobami w wieku 50+?

Niewykorzystany potencjał

Odpowiedzi na to pytanie mogą być różne, ale w wielu przypadkach o takim postępowaniu decydują stereotypy. Pracownicy 50+ bardzo często, lecz niesłusznie, są postrzegani jako osoby, które mają problem z przyswajaniem nowej wiedzy oraz opanowaniem nowych technologii. Niekiedy też uznawane są za niepotrafiące wyjść poza schematyczne myślenie, co przekłada się na nieumiejętność skutecznego znajdowania nowych, niestandardowych rozwiązań. Do listy potencjalnych obiekcji pracodawców względem zatrudniania dojrzałych pracowników dołączają również obawy przed wysokim wskaźnikiem absencji chorobowej. 

Tymczasem patrząc na różnorodne procesy rekrutacyjne trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, że dojrzali pracownicy mają trudności w przystosowaniu się do zmian. Nie jest również prawdą, że większość nie radzi sobie z opanowaniem wdrażanych rozwiązań technologicznych oraz pracy z nowoczesnymi systemami informatycznymi. Warto pamiętać, że to właśnie ta grupa bezpośrednio obserwowała i doświadczyła największych zmian technologicznych – pojawienia się komputerów osobistych, informatyzacji pracy, rozwoju internetu i popularyzacji telefonów komórkowych. Różnorodne badania nie potwierdzają również obaw pracodawców związanych z rzekomo większą – w porównaniu do innych grup – skalą zwolnień lekarskich wystawianych pracownikom w wieku 50+. Według danych ZUS za rok 2018, najwyższa absencja chorobowa, wynikająca z choroby własnej, wystąpiła w grupie wiekowej pomiędzy 30 a 39 rokiem życia.

Jak pracodawca może skorzystać na zatrudnieniu pracowników 50+?

Olbrzymim atutem, o którym warto mówić w kontekście zatrudnienia dojrzałych pracowników, jest duże zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz potrzeba stabilizacji zatrudnienia, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie rotacji w firmie. To jedna z głównych korzyści dla pracodawców, zmagających się z wyzwaniami dzisiejszego rynku pracy. Co więcej, dojrzali pracownicy posiadają rozwinięte kompetencje miękkie i cenne doświadczenie, którego często brakuje najmłodszym pokoleniom na rynku pracy. Dla wielu młodszych współpracowników mogą zatem pełnić rolę mentora i racjonalnego wsparcia, np. w kryzysowej sytuacji.

Dodatkowym atutem zatrudnienia osób w wieku 50+ mogą być korzyści finansowe. Pracodawcy zatrudniający dojrzałych pracowników mogą liczyć na ulgi w opłacaniu składek czy refundację części wynagrodzenia. W zależności od wybranej formy, wsparcie może przysługiwać od pół roku do nawet czterech lat. Przykładowo, pracodawcy zatrudniający pracownika, który ukończył pięćdziesiąty rok życia, a przed podjęciem pracy był zarejestrowany jako osoba bezrobotna, na okres 12 miesięcy są zwolnieni z opłacania składki na Fundusz Pracy. Możliwe jest również całkowite zwolnienie z uiszczania opłat związanych z Funduszem Pracy. Takie prawo przysługuje pracodawcom, którzy zatrudniają kobiety po 55 roku życia i mężczyzn po 60 roku życia. Źródło oszczędności dla pracodawców stanowi również krótszy okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego. W przypadku zwolnienia lekarskiego pracownika po 50 roku życia, okres wypłaty zmniejsza się do 14 dni. W tym przypadku ZUS zaczyna wypłacać zasiłek chorobowy już od 15 dnia choroby pracownika.

Czy warto zatrudnić osobę po 50-tce? Warto!

Pracownik 50+ niezaprzeczalnie jest pracownikiem doświadczonym, który swoją wartościową wiedzą może podzielić się z młodszym pokoleniem. Co więcej, w zamian za stabilne warunki zatrudnienia, swojemu pracodawcy oferuje lojalność na skalę znacznie wyższą niż w przypadku innych pokoleń. Można na niego liczyć w każdej sytuacji, ponieważ częściej niż u młodszych kolegów jego życie prywatne jest już ułożone i bardziej przewidywalne, co wiąże się z większą dyspozycyjnością.

Zdywersyfikowane środowisko pracy daje korzyść nie tylko pracodawcy, ale też wszystkim pracownikom. Różnorodność wiekowa to wiele punktów widzenia, dających możliwość tworzenia lepszych produktów i usług. Dzięki ścieraniu się odmiennych punktów widzenia dochodzi do podejmowania trafniejszych decyzji, które uwzględniają więcej czynników, perspektyw i doświadczeń. Przykładowo, młodsi koledzy, którzy dopiero budują swoją zawodową karierę, bardzo często czują się pewniej, mogąc się uczyć od doświadczonych współpracowników. Dzięki temu szybciej wdrażają się w nowe obowiązki i mają możliwość wcześniejszego przedyskutowania wyborów dokonywanych w miejscu pracy.

Pozostaje nam trzymać kciuki, aby wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50+ w Polsce osiągnął poziom odnotowywany w innych krajach europejskich, takich jak Niemcy czy Szwecja.

 

 

Autor: Magdalena Rolska, Executive Manager, Hays Response
00

Szukaj pracy

Szukasz nowej pracy? Wyszukaj idealną ofertę lub skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Register a job

Jeśli chcą Państwo zlecić Hays rekrutację bądź realizację usług HR, prosimy o wypełnienie formularza. Po jego przesłaniu skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości naszej współpracy.  

Contact us

Hays ma biura w całej Polsce. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia.