Blogi

​​​​​​​Jak zadbać o dobre samopoczucie pracowników?

Well-being w obliczu pracy hybrydowej ​​​​​​​

Agnieszka Kolenda

Pojęcie well-beingu jest coraz częściej poruszanym tematem w wielu organizacjach. Dbałość o dobre samopoczucie pracowników i komfortową atmosferę stanowi jeden z priorytetów dużej części pracodawców. Choć sprawa może wydawać się bardziej skomplikowana, jeśli zespół pracuje w modelu hybrydowym, to w rzeczywistości nie jest to aż tak trudne. Jak zatem zadbać o well-being członków swojego zespołu, który częściowo praktykuje pracę zdalną, a po części pełni obowiązki zawodowe w biurze?

Choć elastyczne modele pracy stanowiły odpowiedź na nową rzeczywistość, to w gruncie rzeczy będzie to trend kontynuowany również w kolejnych latach. Oznacza to, że firmy muszą dopasować swoje procesy zarówno do pracowników, którzy praktykują pracę z domu, jak i do tych, którzy częściej pojawiają się w biurze. Poniższe elementy to wskazówki dotyczące jednego z takich działań. Dowiedz się, jakie kroki powinien podjąć każdy menedżer, aby zadbać o well-being swoich współpracowników.

1. Wspieraj i rozmawiaj

Kluczem w dbaniu o dobre samopoczucie pracowników okazuje się systematyczne udzielanie wsparcia. Zastanów się, czy podwładni mają wszystko, czego potrzeba do produktywnej i satysfakcjonującej pracy oraz czy żaden z nich nie potrzebuje dodatkowej pomocy lub nowych narzędzi. Zachęcaj swój zespół do szczerych rozmów i dzielenia się potencjalnymi obawami. Częste i pełne otwartości oraz zaufania rozmowy stanowią bowiem podstawę well-beingu zatrudnionych.

Pamiętaj również, aby zwrócić uwagę na język, jakiego używasz w rozmowach z członkami swojego zespołu. Każdorazowo formułuj swoje myśli w zwięzłe i jednoznaczne komunikaty tak, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień.

Zadbaj także o to, aby nie wykluczać żadnego z pracowników, nawet jeśli nie spotykacie się codziennie w biurze. Relacje z zatrudnionymi powinny być bowiem na takim samym poziomie, niezależnie od modelu pracy, z którego korzysta podwładny. Aby tego dokonać, przy okazji rozmów z podwładnymi poruszaj nie tylko tematy biznesowe, ale również te niezwiązane z pracą. Dzięki temu zadbasz o well-being swoich pracowników oraz wzbudzisz w nich poczucie docenienia.

2. Okaż zaufanie

Podwładni mogą poczuć się lepiej w pracy, gdy dostrzegą, że im ufasz i chętnie delegujesz zadania, niezależnie od modelu pracy, który praktykują. Pozwoli to również na odczuwanie pełniejszej swobody i zwiększy pewność siebie pracowników. Dzięki temu będą mogli efektywnie rozwijać swoje umiejętności w strukturach firmy, niezależnie od lokalizacji, w której pracują.

Ważne jest również, aby unikać mikrozarządzania szczególnie w przypadku osób pracujących w modelu home office. Choć zdalne delegowanie zadań dla wielu menedżerów jest problematyczne, to w rzeczywistości jest to sposób na okazanie pracownikowi zaufania i zwiększenie jego samodzielności. Należy jednak pamiętać o odpowiednim przedstawianiu swoich oczekiwań tak, aby pracownik dokładnie wiedział, na czym Ci zależy.

3. Zapewnij integrację zespołową

Aby pielęgnować well-being podwładnych, zadbaj również o ich poczucie wspólnoty w zespole. Może to oznaczać zarówno organizowanie imprez integracyjnych dla wszystkich pracowników, jak i zachęcanie zespołu do systematycznego kontaktowania się z innymi zatrudnionymi, np. za pomocą wewnętrznych komunikatorów. Postaraj się, aby relacje w zespole były pozytywne, a wszyscy traktowali się z szacunkiem, jako partnerzy biznesowi. To pozwoli na zwiększenie dobrego samopoczucia u wszystkich pracowników.

4. Przypominaj o roli work-life balance

Pracownicy mogą odczuwać jeszcze większą satysfakcję z pracy, jeśli będą dbać o zachowywanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Ze względu na to, że dla wielu zatrudnionych stanowi to wyzwanie, warto wspierać ich w tym procesie. Wskaż korzyści płynące z rozsądnego podejścia do pracy, zachęcaj do odpoczynku i dziel się swoją wiedzą na temat skutecznych sposobów zarządzania czasem pracy. Dzięki temu pracownicy będą mogli lepiej zaplanować swój dzień roboczy i w konsekwencji – zakończyć go o odpowiedniej godzinie, aby resztę dnia przeznaczyć dla bliskich lub na realizację swoich pasji.

5. Dostosuj pakiet benefitów

Warto pamiętać, że potrzeby pracowników mogą się różnić, w zależności od modelu pracy, który praktykują. Aby jak najlepiej sprostać zróżnicowanym oczekiwaniom, przeprowadzaj w zespole systematyczne rozmowy i w miarę możliwości, wprowadzaj odpowiednie rozwiązania, np. nowe benefity. Dzięki temu pełnienie obowiązków będzie łatwiejsze i przyjemniejsze dla każdego członka zespołu.

Zwróć jednak uwagę na to, że choć oferta może być różna, to powinna być równie wartościowa dla zatrudnionych pracujących w biurze oraz tych, którzy praktykują model home office. To pozwoli na uniknięcie potencjalnego faworyzowania jednej z tych grup, a także będzie miało pozytywny wpływ na dobre samopoczucie wszystkich członków zespołu.

Benefitem, który może być atrakcyjny zarówno dla osób pracujących zdalnie, jak i w biurze, jest np. program wsparcia psychologicznego. Dynamiczne zmiany na rynku pracy pokazały bowiem, że jest to jeden z ważniejszych obszarów, na jakim powinni skupić się pracodawcy.

6. Bądź autorytetem

Dbanie o dobre samopoczucie pracowników wiąże się także z dawaniem odpowiedniego przykładu. Prezentuj zachowania, które rekomendujesz zatrudnionym, np. dbaj o własne zdrowie psychiczne, w miarę możliwości unikaj pracy w nadgodzinach oraz utrzymuj kontakt ze współpracownikami, nawet jeśli codziennie nie spotykacie się w biurze. Pracownicy, którzy dostrzegą, że w firmie panuje miła atmosfera, chętniej będą ją współtworzyć, niezależnie od modelu pracy, który praktykują.

Dobre samopoczucie pracowników w dużej mierze wiąże się z otrzymywaniem jakościowego feedbacku. Przeczytaj, jak konstruować skuteczną informację zwrotną.

Większe zaangażowanie w dbanie o well-being zatrudnionych to tylko jeden z ostatnich trendów w nowej erze pracy. Dowiedz się więcej na temat rynku pracy w najbliższych miesiącach.


Agnieszka Kolenda

Executive Director w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Szukaj pracy

Szukasz nowej pracy? Wyszukaj idealną ofertę lub skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Register a job

Jeśli chcą Państwo zlecić Hays rekrutację bądź realizację usług HR, prosimy o wypełnienie formularza. Po jego przesłaniu skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości naszej współpracy.  

Contact us

Hays ma biura w całej Polsce. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia.