Sektory z największym zapotrzebowaniem na pracowników IT

Łukasz Grzeszczyk, Head of IT w Hays Poland

Wybuch pandemii COVID-19 zmienił nie tylko funkcjonowanie wielu branż, ale również trendy na rynku pracy sektora IT. Dotyczy to w szczególności branży technologicznej.
 

Pandemia przyspieszyła cyfrową transformację większości przedsiębiorstw. W związku z tym stanowiska IT stały się jeszcze bardziej zintegrowane, aby umożliwić pracodawcom elastyczną i skuteczną adaptację do różnych etapów kryzysu. Oto moje zdanie na temat tego, co wydarzyło się do tej pory oraz kluczowej roli, którą technologia będzie dalej odgrywać.

Najczęściej poszukiwani specjaliści z branży IT podczas okresu obowiązywania obostrzeń

Obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 spowodowały, że firmy w błyskawicznym tempie zaczęły przechodzić na model pracy zdalnej. W związku z tym wzrosło zapotrzebowanie przede wszystkim na architektów i inżynierów chmury (w Amazon Web Services, Azure, Google Cloud oraz Office 365 w usłudze Microsoft Teams), którzy byli zatrudniani zarówno na stałe, jak i w oparciu o kontrakt B2B. Tego typu eksperci byli firmom potrzebni do przeprowadzenia niezbędnych zmian.

Architekci chmury stali się wyjątkowo cenni, ponieważ zapotrzebowanie firm i prywatnych użytkowników na aplikacje do telefonii VOIP (Voice Over Internet Protocol) i aplikacje wideokonferencyjne, takie jak Zoom, zaczęło gwałtownie wzrastać.

Wraz ze wzrostem liczby osób pracujących zdalnie, odnotowaliśmy kolejny wzrost zapotrzebowania firm na specjalistów z obszaru cyberbezpieczeństwa. Firmy chciały upewnić się, że ich zasoby są dobrze chronione przed potencjalnymi atakami.

Zamiana modelu biznesowego z wykorzystaniem technologii podczas pandemii COVID-19

Po zaspokojeniu początkowych potrzeb biznesowych w pierwszych fazach pandemii, firmy i instytucje publiczne zaczęły zastanawiać się, jak mogą z powodzeniem funkcjonować w warunkach pandemii COVID-19. Analiza nowej sytuacji wykazała większe zapotrzebowanie na analityków danychinżynierów danych i ekspertów w dziedzinie uczenia maszynowego, którzy mogliby przedstawić prognozy dotyczące wpływu pandemii na rynek i działalność jednostki będącej ich miejscem zatrudnienia.

Firmy ubezpieczeniowe, banki inwestycyjne i fundusze również dostrzegły potrzebę zatrudnienia takich specjalistów, ponieważ zrozumiały, że pomogą im oni przeanalizować, jak COVID-19 może wpływać na profile ryzyka ich klientów.

W całych modelach biznesowych nastąpiły zmiany, które również wymagały zatrudnienia specjalistów z zakresu IT, ponieważ firmy zaczęły przekształcać swoje usługi na postać cyfrową. Przykładowo z powodu wprowadzenia obostrzeń i konieczności zamknięcia sklepów i centrów handlowych, przedsiębiorcy zostali zmuszeni do przeniesienia swojej działalności detalicznej online. W związku z tym rozpoczęły intensywną rekrutację programistów do opracowywania aplikacji i specjalistów od UI/UX do unowocześniania lub tworzenia nowych sprzedażowych platform do handlu elektronicznego. Miało to wpływ na firmy z branży łańcucha dostaw i logistyki, które poszukiwały przede wszystkim architektów systemowych, będących w stanie dostosować systemy do nowej rzeczywistości.

Zapotrzebowanie na kandydatów z branży IT w nowej erze na rynku pracy

Organizacje na całym świecie szybko dostosowały się do wyzwań związanych z obostrzeniami i w krótkim czasie dokonały niezbędnych zmian w swoich modelach operacyjnych, aby móc reagować na nieustannie zmieniające się warunki. Obecnie zaczynają one bardziej aktywnie planować swoją przyszłość i potrzebują pomocy kierowników projektów, specjalistów ds. zarządzania zmianą oraz osób z doświadczeniem w zakresie metodyki Agile, aby pomóc im w tej transformacji, a także programistów potrzebnych do tworzenia aplikacji cyfrowych wymaganych przez ich pracowników i klientów. Widzimy tę tendencję w tradycyjnych organizacjach zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, które dokonują digitalizacji swoich produktów i usług, aby zaspokoić potrzeby swoich pracowników i klientów.

Pracodawcy obecnie przeprowadzają analizy swoich działań, które podjęli na wczesnych etapach pandemii, na przykład w celu ulepszania i udoskonalania swoich modelów pracy zdalnej. Wydaje się coraz bardziej prawdopodobne, że więcej ofert pracy zdalnej lub hybrydowej stanie się nieodzownym elementem nowej ery na rynku pracy.


Jeśli jesteś informatykiem i posiadasz którąkolwiek z wyżej wymienionych umiejętności, sprawdź nasze oferty pracy, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach dostępnych dla Ciebie w wielu ekscytujących branżach.

Jesteś pracodawcą, który chce zatrudnić najlepszych na rynku ekspertów IT? Sprawdź, jak możemy pomóc.

00

Related Assets