Czy kontrakting IT się opłaca?

Anna Tomyślak, Business Development Manager w Hays Poland

Korzyści współpracy z kontaktorami IT
 

Polski rynek IT jest w dobrej kondycji. Z szacunków PMR wynika, w 2018 roku urośnie o kolejne 5,5%. Zapotrzebowanie na specjalistów IT zwiększa się nie tylko w firmach prywatnych, ale także w sektorze publicznym, który musi nadążać za szybko postępującą transformacją cyfrową. Trudności z pozyskaniem ekspertów o określonych umiejętnościach sprawiają, że firmy chętniej, lecz nadal niepewnie, sięgają po rozwiązania pracy kontraktowej.

Najdynamiczniejszego wzrostu doświadczać będzie segment oprogramowania, co już teraz widać w prowadzonych projektach rekrutacyjnych. Programiści Java, C, C++, PHP oraz Python są poszukiwani na szeroką skalę. Jest to rezultat cyfryzacji, ale także konieczności modernizowania infrastruktury IT, aby funkcjonowała w zgodzie z przepisami prawnymi. Jako przykład może posłużyć dostosowanie procesów do przepisów RODO oraz wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Firmy mają także do wykorzystania fundusze z unijnej perspektywy 2014-2020, które przepadną, jeśli nie zostaną zainwestowane. O ile duże koncerny są świadome postępu na rynku IT, o tyle potrzeba szybkiej reakcji w coraz większym stopniu dotyczy średnich i małych firm. 

TRUDY REKRUTACJI

Do realizacji ambitnych planów rozwojowych potrzeba wykwalifikowanych specjalistów IT. Szacuje się, że na polskim rynku brakuje nawet 50 tysięcy pracowników związanych z nowymi technologiami. Z raportu płacowego Hays Poland, poświęconego branży kontraktingu IT wynika, że praca w oparciu o kontrakt staje się coraz bardziej popularną koncepcją. Doświadczenie w tej formie współpracy posiada ponad 26% pracowników działów IT, a możliwość współpracy z kontraktorami rozważa ponad połowa firm. Zatrudnianie na podstawie kontraktu to już nie tylko trend w krajach zachodnioeuropejskich, ale również w Polsce. Umacniający się rynek kandydata sprawia, że firmom chcącym nadążać za dynamicznie rozwijającymi się technologiami niezbędna jest jeszcze większa otwartość na różne formy zatrudnienia ekspertów w dziedzinie IT.

Dlaczego nadal wiele firm nie korzysta, a nawet nie bierze pod uwagę rozwiązania kontraktingu usług IT? W dużej mierze wynika to z braku zrozumienia tej formy współpracy. Menedżerowie zarządzający funkcjami IT i działy HR nie znają korzyści zatrudniania kontraktorów, a czasem nawet nie wiedzą czy takie rozwiązanie jest dostępne w ich firmie. 

KIEDY WARTO ZATRUDNIĆ KONTRAKTORA IT?

Jeśli firma ma do zrealizowania w określonym czasie projekt wymagający konkretnych kompetencji, to podjęcie współpracy z kontraktorem jest jednym z najlepszych rozwiązań. W odpowiedzi na potrzeby organizacji kontraktor może pracować dowolnym wymiarze czasu – również w takim samym, jak pracownicy etatowi. Kontrakt może być przedłużony, a przez cały czas trwania kontraktor będzie rozliczany za realny czas świadczonych usług. Współpraca na zasadach B2B odciąża firmę w zakresie administrowania czasu pracy oraz spełniania wymogów formalnych. W większości przypadków odpowiedzialność za te kwestie przejmuje agencja rekrutacyjna lub firma outsourcingowa, która zaoferowała usługi kontraktora. To samo dotyczy świadczeń pozapłacowych. Ponieważ umowa o świadczenie usług zawierana jest pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi, kontraktorzy nie zaliczają się do pracowników firmy. Koszty współpracy można wliczyć w budżet projektu.

Koszty to również kwestia podnoszona przez firmy, które obawiają się współpracy z kontraktorami. Stereotypem jest myślenie, iż współpraca z kontraktorami zawsze będzie droższa od zatrudnienia pracowników. Nawet jeśli tak się zdarzy, to w ogólnym rozrachunku współpraca na zasadach B2B jest opłacalna. Większość kontraktorów to osoby ze sprecyzowanym doświadczeniem, niszowymi kompetencjami oraz bogatym portfolio. Im bardziej doświadczonych specjalistów IT szukamy, tym więcej dostępnych kontraktorów. Ponadto analizując koszty związane z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę oraz koszty współpracy z kontraktorem, okazuje się, że kwoty są porównywalne. W comiesięcznej opłacie za usługi świadczone przez kontraktora zawierają się wszystkie koszty – administracja, koszt urlopów i zwolnień lekarskich, dni wolne, benefity i marża agencji. Tymczasem koszt zatrudnienia pracownika etatowego to nie tylko wypłata brutto, ale również koszty pracodawcy oraz jego zobowiązania (zwolnienia lekarskie, urlopy, okres wypowiedzenia itp.), świadczenia pozapłacowe i koszty administracji. 

Kontrakt może być również potraktowany przez firmę jako forma okresu próbnego. W trudnych projektach, przy tworzeniu unikalnych rozwiązań lub aplikacji, okres wdrożenia jest dłuższy niż standardowe trzy miesiące. Dłuższa współpraca pozwala ocenić jakość usług świadczonych przez kontraktora i podjąć decyzję o podpisaniu kolejnego kontraktu lub zatrudnieniu w oparciu o inną umowę. 

Świat specjalistów IT rządzi się swoimi prawami, co również powoduje obawy pracodawców. W niektórych firmach funkcjonuje przekonanie, że kontraktor będzie mniej zaangażowany i obowiązkowy od etatowych pracowników. Nie jest to prawda, a opinie o kandydacie można bardzo szybko zweryfikować. Wykwalifikowani eksperci IT zdają sobie z tego sprawę i dają z siebie wszystko – zarówno jako pracownicy etatowi, jak i kontraktorzy.

00

Related Assets