Blogi

​​​​​​​Dlaczego firmy potrzebują specjalistów odpowiedzialnych za zgodność działań z prawem?

​​​​​​​Zapotrzebowanie na Compliance Officerów

Justyna Chmielewska

Coraz bardziej popularną i pożądaną na rynku pracy rolą jest stanowisko Compliance Officera. Wywodzi się ono z audytu, controllingu, zarządzania ryzykiem, a obecnie pełni dla tych obszarów funkcję wsparcia. O ile kilka lat temu rola ta występowała głównie w dużych podmiotach z sektora bankowości i finansów, to obecnie coraz częściej pojawia się także w firmach produkcyjnych, farmaceutycznych czy centrach usług wspólnych.

Liczba organizacji, dostrzegających potrzebę posiadania w swojej strukturze funkcji zapewniającej zgodność działań i procesów z obowiązującym prawem, rośnie. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym, bardzo niepewnym otoczeniu biznesowym.

Zakres obowiązków Compliance Officera

Rola Compliance Officera jest jedną z najbardziej kluczowych ról w organizacji, gdyż ma za zadanie zapewnienie jej odpowiedniego funkcjonowania i zgodności prowadzonych przez nią działań z obowiązującym prawem. Jest to szczególnie ważne w obecnych, niepewnych realiach biznesowych, a także w świetle dyrektywy unijnej o sygnalistach.

Celem pracy Compliance Officera jest minimalizacja ryzyka braku zgodności działań przedsiębiorstwa z regulacjami prawnymi, normami bądź zestawami zaleceń, w celu zapobiegania stratom finansowym oraz utracie reputacji. Zakres obowiązków obejmuje przygotowywanie i wdrożenie polityki Compliance w organizacji (dotyczącej m.in. ochrony danych osobowych, postępowania z informacjami poufnymi, przeciwdziałania praniu pieniędzy i zgłaszania nieprawidłowości), przeprowadzania wewnętrznych kontroli, sporządzania raportów na temat ryzyka, planowania szkoleń oraz współpracy z organami nadzoru.

Kompetencje na najwyższym poziomie

Idealny kandydat na stanowisko Compliance Officera powinien posiadać szereg określonych kompetencji, doświadczenie i wiedzę merytoryczną. W cenie jest ukończenie studiów prawniczych oraz dojrzałość biznesowa. Pożądane jest także wykształcenie ekonomiczne, pozwalające na rozumienie procesów finansowych zachodzących w organizacjach oraz umiejętność analitycznego myślenia.

Osoba pełniąca funkcję w dziale Compliance powinna również legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami, szeroko opisanymi przez Stowarzyszenie Compliance Polska, np. certyfikatem AML. W większości przypadków wymogiem niezbędnym jest także bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Niezbędne są również doskonale rozwinięte kompetencje miękkie z zakresu komunikacji, umiejętności współpracy z osobami z każdego szczebla organizacji oraz zdolność pracy projektowej. Dużą rolę odgrywają również kwestie etyczne i umiejętność pracy pod presją, np. w sytuacji, gdy konieczność zapewnienia zgodności metod działania organizacji z procedurami i prawem stoi w konflikcie z interesami oraz strategią zarządu.

Rekrutacja specjalistów

Pracodawcy coraz intensywniej poszukują Compliance Officerów. Tym samym, z uwagi na wysokie oczekiwania firm wobec osób pełniących te funkcje – pozyskanie odpowiedniego pracownika przysparza wyzwań rekrutacyjnych.

Zdarza się, że pracodawcy poszukają odpowiedniego kandydata wewnętrznie, wśród swoich obecnych pracowników. Wówczas dużym atutem jest znajomość organizacji i, w zależności od roli pełnionej wcześniej, doświadczenie w innym obszarze zdobytym w strukturach firmy. Ma to także swoje wady, bowiem wiąże się z ryzykiem braku obiektywności w trudnych sytuacjach, gdy na jaw wychodzą przypadki braku zgodności z prawem. Może to wynikać zarówno z wcześniejszych sympatii i antypatii, nieumiejętności szerszego spojrzenia na organizację lub skłonności do ulegania wpływom menedżerów zarządzających.

W przypadku pozyskania kandydata z zewnątrz, z pewnością można liczyć na szersze doświadczenie w innych branżach oraz licznych projektach, co oferuje pracodawcy „świeże spojrzenie”. Natomiast pojawia się ryzyko, że nowa osoba nie wpisze się w strukturę organizacji oraz jej system wartości. Trudno zatem jednoznacznie ocenić, które z rozwiązań jest lepszym czy skuteczniejszym.

Planujesz zatrudnienie specjalistów do swojej organizacji? Przeczytaj, jak napisać skuteczne ogłoszenie rekrutacyjne.

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu idealnego kandydata na stanowisko Compliance Officera? Zleć rekrutację Hays.


Justyna Chmielewska

Executive Manager w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Szukaj pracy

Szukasz nowej pracy? Wyszukaj idealną ofertę lub skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Register a job

Jeśli chcą Państwo zlecić Hays rekrutację bądź realizację usług HR, prosimy o wypełnienie formularza. Po jego przesłaniu skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości naszej współpracy.  

Contact us

Hays ma biura w całej Polsce. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia.