Blogi

​​​​​​​Specjaliści w dziedzinie technologii, których potrzebuje każda firma

​​​​​​​Kompetencje niezbędne organizacjom w nowej erze pracy

Kryzys związany z pandemią Covid-19 zapoczątkował duże transformacje na globalnym rynku pracy. Zmianie uległy metody świadczenia pracy i pierwotne sposoby operowania całych sektorów gospodarki. Dzięki temu jedno stało się pewne – specjaliści w dziedzinie IT i nowoczesnych technologii odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu firm. Odpowiednie zaplecze technologiczne i obecność wyspecjalizowanych w tym obszarze ekspertów jest bowiem czynnikiem warunkującym osiągnięcie sukcesu.

Branże z popytem na kompetencje cyfrowe

Do sektorów, obserwujących największy wzrost popytu na ekspertów w nowych technologiach, zaliczyć można: sektor telekomunikacyjny, IT, e-commerce, branżę medyczną oraz digital. Zapotrzebowanie na specjalistów deklarowały również firmy oferujące rozwiązania VoIP oraz SaaS. Odnotowały one najwyższy wzrost ze względu na bezprecedensową skalę zastosowania pracy zdalnej. Pozostałymi sektorami gospodarki, które w wyniku pandemii musiały dokonać szybkiego rozwoju cyfrowego i tym samym coraz bardziej stawiają na technologiczne talenty są ochrona zdrowia, instytucje publiczne oraz firmy działające w obszarze łańcucha dostaw i logistyki.

Niezależnie od branży funkcjonowania organizacji, koniecznością okazuje się ciągłe udoskonalanie i utrzymywanie infrastruktury niezbędnej do pracy zdalnej oraz zabezpieczenie biznesu w kontekście kadrowym. Zapoczątkowane w okresie pandemii procesy cyfryzacji procesów biznesowych wymagają odpowiedniego zaplecza kompetencyjnego – utalentowanych i sprawnych pracowników.

Inaczej będziemy pracować, robić zakupy i załatwiać sprawy urzędowe. Permanentnie zmieniły się niektóre oczekiwania konsumentów wobec usług, obsługi klienta i uczestnictwa w życiu publicznym oraz towarzyskim. To wszystko przełoży się na dalsze transformacje cyfrowe w każdym obszarze życia – indywidualnych jednostek i firm. W nowej erze pracy kompetencje technologiczne nadal będą zyskiwały na znaczeniu, gdyż zmiany zapoczątkowane jeszcze rok wcześniej będą kontynuowane.

Obszary specjalizacyjne, w których rekrutują pracodawcy

 
       1. ​​​​​​​Technologie chmurowe i infrastruktura IT​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
Wraz z masowym przejściem na pracę zdalną, kompetencje w obszarze technologii chmurowych i infrastruktury IT stały się organizacjom niezbędne do działania. Te umiejętności są i nadal będą pożądane – szczególnie w ramach usług realizowanych w chmurze obliczeniowej, takich jak AWS, Azure i Google Cloud. Doświadczeni specjaliści będą potrzebni, aby zapewnić firmom możliwość skalowania biznesu zgodnie z aktualnymi potrzebami, a także wdrożyć usługi w chmurze, jeśli tylko pojawi się taka potrzeba. Kluczowym będzie również zapewnienie stałej i niezawodnej łączności z tymi usługami, co z kolei przełoży się na produktywność pracowników i efektywność operacyjną.
​​​​​
       2. Cyberbezpieczeństwo​​​​​​​
 
Równolegle ze wzrostem zapotrzebowania na umiejętności w zakresie cloud computing i infrastruktury IT, zaobserwowano również wzmożony popyt na ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Szczególnie istotną potrzebą okazała się ta związana ze ścisłą kontrolą bezpieczeństwa, celem zabezpieczenia sieci firmowych w zdalnych modelach operacyjnych.
 

Szersze wykorzystanie urządzeń osobistych do celów służbowych, a w tym – nowych kont i dostępów do zdalnych systemów – naraziło infrastrukturę firm na zwiększone zagrożenie atakami hakerskimi. Koniecznym jest zatem podjęcie działań monitorujących w celu zapewnienia, że VPN i urządzenia sieciowe wykorzystywane zdalnie są zaktualizowane o najnowsze konfiguracje zabezpieczeń. W związku z tym, już teraz ogromny popyt na specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa będzie stale rosnąć.

       3. Data science
 
Wraz z rozwojem firm i transformacją modeli pracy – za coraz bardziej wartościowe profesje uznawane są te związane z zaawansowaną analityką danych. Na początku pandemii straciły na aktualności modele, na podstawie których organizacje wnioskowały i przewidywały zdarzenia. Niezbędni są zatem eksperci, którzy pomagają firmom opisać to, co się dzieje i dokonać na tej podstawie pewnych predykcji.

Aby analiza danych mogła być efektownie wykorzystywana, ważnym jest, aby była ona zarówno poprawna, jak i dostępna dla właściwych osób w odpowiednim czasie. Dzięki temu możliwe będzie wykorzystanie wniosków w procesie decyzyjnym, co z kolei obniży presję, z jaką mierzą się poszczególne działy firmy w codziennych operacjach. Specjaliści potrafiący szybko i dokładnie analizować dane są i nadal będą priorytetem dla pracodawców, którzy coraz częściej wdrażają zwinne metody zarządzania biznesem.

       ​​​​​​​​​​​​​​4. Zarządzanie zmianą
 

Szybkość, z jaką organizacje musiały reagować na pandemię i wynikające z niej wyzwania, spowodowała zwiększenie presji na transformację cyfrową. Firmy, które już wcześniej odchodziły od starszych systemów musiały gwałtownie przyspieszyć ten proces. Spowodowało to zwiększenie popytu na specjalistów ds. zarządzania zmianą i ekspertów specjalizujących się we wdrażaniu i realizacji projektów cyfryzacyjnych. Zaangażowanie profesjonalistów, którzy posiadają kompetencje miękkie i merytoryczną wiedzę na temat nowych technologii to kwestia kluczowa dla organizacji, szczególnie w nowej erze pracy.

Poszukujesz pracowników IT? Eksperci Hays Poland pomogą znaleźć najlepszego kandydata.

Autor: James Milligan, Global Head of Technology Solutions w Hays

00

Szukaj pracy

Szukaj pracy

Szukasz nowej pracy? Wyszukaj idealną ofertę lub skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Register a job

Zleć rekrutację

Jeśli chcą Państwo zlecić Hays rekrutację bądź realizację usług HR, prosimy o wypełnienie formularza. Po jego przesłaniu skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości naszej współpracy.  

Contact us

Nasze biura

Hays ma biura w całej Polsce. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia.