Blogi

Case study jako etap rekrutacji finansistów

Jak przygotować się do rozwiązania zadania? 

Case study jako etap rekrutacji finansistów


Case study czyli studium przypadku jest obecnie jedną z najczęściej stosowanych metod badawczych w rekrutacji finansistów. Pozwala potencjalnemu pracodawcy na sprawdzenie, jak kandydat zachowa się w sytuacji, z którą mógłby mieć do czynienia jako pracownik firmy. Analiza konkretnego przypadku umożliwia zweryfikowanie informacji zawartych w CV kandydata oraz sprawdzenie w praktyce jego wiedzy oraz umiejętności.


Studium przypadku to metoda wykorzystana po raz pierwszy w 1914 roku na uczelni Harvard Business School. Swoją popularność zyskała szczególnie w nauczaniu ekonomii i zarządzania, jako narzędzie do rozwijania praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji. Case study w rekrutacji znajduje swoje zastosowanie nie tylko w rozmowach kwalifikacyjnych, ale również jako część sesji Assessment lub Development Centre

Na czym polega case study?

Case study jest zadaniem odnoszącym się do realnego problemu, z którym kandydat może się spotkać w swojej codziennej pracy. Składa się ono z opisu sytuacji wraz z wytycznymi odnośnie potencjalnego rozwiązania przedstawionego problemu. Kandydat musi się zapoznać z zaprezentowanymi materiałami, m.in. opisem sytuacji wyjściowej, raportami, treścią maili, opiniami pracowników i na ich podstawie dokonać trafnej diagnozy sytuacji, a następnie zarekomendować konkretne działania.  

Typy case study

Kandydat może zostać poproszony o wykonanie studium przypadku w ramach tzw. pracy domowej. Otrzymuje zazwyczaj około 3 dni na analizę sytuacji i dostępnych materiałów oraz przygotowanie prezentacji, którą następnie referuje w trakcie bezpośredniego spotkania z przedstawicielami firmy. Może również otrzymać link do platformy, gdzie w trybie on-line i ściśle określonym czasie realizuje zadania przewidziane w ramach case study.
 
Inną formą jest analiza przypadku przeprowadzona tuż przed rozmową z potencjalnym pracodawcą. Kandydat zostaje poproszony o przyjście do firmy, gdzie na miejscu otrzymuje zestaw materiałów, wytyczne oraz niezbędne narzędzia pracy (np. kalkulator, laptop). W czasie około 2 godzin zobowiązany jest do wykonania zadania oraz prezentacji, którą następnie wygłasza w trakcie bezpośredniego spotkania z potencjalnym pracodawcą. W trakcie prezentacji pracodawca może zadawać pytania, również merytoryczne, które odnoszą się do przedkładanych przez kandydata danych i wniosków. Osoba ubiegająca się o stanowisko otrzymuje szansę na wyjaśnienie swojego toku rozumowania i zaprezentowanie posiadanej wiedzy merytorycznej czy znajomości branży. 

Co podlega ocenie w zadaniu z case study?

Pracodawcy oceniają umiejętność analizy danych, które pochodzą z różnych źródeł, technikę ich interpretowania oraz konstruowania wniosków. Jest to również doskonała okazja do przyjrzenia się, jak potencjalny pracownik selekcjonuje, priorytetyzuje i syntetyzuje dane. Ponadto poznanie logiki procesu myślowego kandydata daje wymierną wiedzę na temat jego kompetencji w obszarze formułowania rekomendacji.
 
Często kandydat musi wykazać się nie tylko biegłą znajomością zagadnień finansowych, realiów danej branży czy zrozumieniem procesów zachodzących na poziomie organizacji, ale również sprawnością w klarownym prezentowaniu treści oraz rozwiniętymi umiejętnościami komunikacyjnymi. Analiza przypadku obrazuje również zdolność odnalezienia się w sytuacji stresowej i działania pod presją czasu. Pokazuje zaangażowanie, wytrwałość, kreatywność i dopasowanie do organizacji. Case study w rekrutacji na stanowiska finansowe: 5 wskazówek jak przygotować się do studium przypadku 

Czy do rozwiązania case study da się przygotować? Na pewno nie w stu procentach. Warto jednak podążać za kilkoma wskazówkami, które pomogą dobrze wypaść w procesie rekrutacyjnym.  

1. Nie bój się pytać

Niektóre zadania zawierają niepełny zestaw informacji. Celem takiego zabiegu jest sprawdzenie, czy kandydat zauważy brak istotnych danych i czy o nie zapyta. Ponadto zdecydowanie lepiej doprecyzować wątpliwe kwestie, niż budować rekomendacje na błędnych założeniach.  

2. Dobrze przemyśl i rozplanuj czasowo zadanie

Weź pod uwagę wszystkie dostępne materiały, spójrz na nie w szerokim kontekście. Uwzględnij środowisko biznesowe, w którym działa firma, jej potencjalne cele i możliwości. Podejdź do analizy danych możliwie holistycznie, nie skupiaj się tylko na skomplikowanych obliczeniach czy analizie jednego raportu. Pamiętaj, że Twoje rekomendacje powinny być podparte analizą wszystkich dostępnych materiałów.  

3. Forma jest równie ważna co treść

Zastanów się nad syntetycznym, jasnym i rzetelnym przedstawieniem treści. Zadbaj o to, aby prezentacja nie zawierała błędów – również językowych i ortograficznych.  

4. Nie ma jednego słusznego rozwiązania

Rozwiązanie case study nie będzie oceniane według konkretnego klucza. Zwróć uwagę, że wykonana analiza przypadku prezentuje Twoje autorskie, indywidualne podejście do problematyki sytuacji. Nie nastawiaj się na zero-jedynkową ocenę pracy.  

5. Zachowaj zimną krew

Zadbaj o to, aby zminimalizować negatywne skutki stresu. Podejdź do zadania tak, jakbyś wykonywał je w ramach obowiązków w obecnym miejscu pracy.
 
Case study jest często niezwykle cennym doświadczeniem rekrutacyjnym. Pracodawca otrzymuje konkretną wiedzę na temat potencjału kandydata, jego mocnych stron i obszarów do rozwoju. Kandydat również zyskuje wartościowe informacje na temat własnej osoby, które może poddać dalszej refleksji i wdrożyć w ramach planu wzmocnienia lub uzupełnienia konkretnych kompetencji.

Autor: Justyna Szczerek, Business Manager w Hays Poland
00

Szukaj pracy

Szukasz nowej pracy? Wyszukaj idealną ofertę lub skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Register a job

Jeśli chcą Państwo zlecić Hays rekrutację bądź realizację usług HR, prosimy o wypełnienie formularza. Po jego przesłaniu skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości naszej współpracy.  

Contact us

Hays ma biura w całej Polsce. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia.