Blogi

Czy wykształcenie jest istotne w branży ubezpieczeniowej?

Oczekiwania pracodawców

Agnieszka Gajewska

Rozwój branży ubezpieczeniowej, związany z postępującą automatyzacją, optymalizacją procesów i poszerzaniem portfolio produktów, sprawia, że dla wielu profesjonalistów jest ona ciekawą zawodową perspektywą. Czy warunkiem pracy w branży jest jednak ukończenie określonego kierunku studiów lub specjalizacja w danym obszarze? Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, gdyż jest to zależne od interesującego nas obszaru biznesowego i dotychczasowego doświadczenia zawodowego.


Większość kandydatów, z którymi miałam okazję współpracować, w trakcie edukacji nie planowało pracy w branży ubezpieczeniowej. Pomysł na rozwój zawodowy w tym obszarze najczęściej pojawia się w głowach studentów kierunków ekonomicznych lub matematycznych, jeszcze przed zakończeniem edukacji. Z kolei absolwenci innych kierunków zazwyczaj trafiają do branży ubezpieczeniowej w sposób nie do końca zaplanowany. Praktyka pokazuje jednak, że obie grupy są w stanie z sukcesem budować karierę w firmach ubezpieczeniowych.


Czy humanista może pracować w ubezpieczeniach?


Doświadczenie pokazuje, że w sektorze ubezpieczeniowym pracę znajdują zarówno osoby po studiach ekonomicznych oraz ścisłych, jak i humanistycznych, językowych, medycznych i przyrodniczych. Warto pamiętać, że tak jak w innych sektorach rynku, każda firma ubezpieczeniowa – oprócz standardowych procesów wchodzących w zakres jej podstawowej działalności – wykonuje również szereg innych czynności, związanych ze wsparciem biznesu. Jest zatem wiele obszarów, w których odnajdują się absolwenci różnorodnych kierunków.

Humaniści bardzo często idealnie sprawdzają się w działach obsługi klienta, sprzedaży, marketingu i HR, gdzie cenione są kompetencje miękkie, takie jak zdolności nawiązywania relacji i komunikacji. Absolwenci studiów humanistycznych często znajdują również zatrudnienie w dziale likwidacji szkód lub prawnym. Z uwagi na wzrost znaczenia analizy danych – która staje się podstawą pracy niemal wszystkich działów – firmy ubezpieczeniowe deklarują duże zapotrzebowanie na absolwentów matematyki, statystyki, fizyki, ekonometrii oraz metod ilościowych w analizie rynków finansowych. Z kolei inżynierowie – np. pożarnictwa – mogą ubiegać się o stanowiska w obszarze oceny ryzyka (tzw. risk assessorów). Ich wykształcenie jest niezwykle cenne w pracy w terenie, gdy analizie poddawane jest ryzyko wystąpienia szkód i stan zabezpieczenia nieruchomości oraz ruchomości klientów korporacyjnych, które mają zostać objęte ubezpieczeniem. Osoby z wykształceniem medycznym są zaś potrzebne do underwritingu (analizy ryzyka związanego ze sprzedażą danego ubezpieczenia danemu klientowi) i obsługi roszczeń w zakresie ubezpieczeń osobowych, np. ubezpieczeń na życie.

 


Wykształcenie a rekrutacja


W przypadku rekrutacji studentów i absolwentów, którzy dopiero rozpoczynają karierę w branży, jako niezaprzeczalny atut postrzegane są studia ekonomiczne – zwłaszcza ze specjalizacją w ubezpieczeniach – lub pośrednio związane z biznesem (np. zarządzanie, marketing, prawo). Inne podejście przyświeca jednak rekrutacjom skierowanym do doświadczonych pracowników. Przy analizie CV kandydatów i w trakcie całego procesu rekrutacyjnego, kluczowa staje się dotychczasowa ścieżka zawodowa, jej spójność, okoliczności zmiany pracy, a także umiejętności i kompetencje miękkie. Kierunek ukończonych studiów najczęściej schodzi na dalszy plan, a w przypadku bogatego i cennego doświadczenia zawodowego, może w ogóle nie być brany pod uwagę.


Pracę w branży ubezpieczeniowej można więc rozpocząć mając ukończony lub studiując niemal każdy kierunek studiów, szczególnie jeśli pasuje on do danego obszaru biznesowego w firmie ubezpieczeniowej. Co więcej, pracodawcy z branży są również otwarci na kandydatów bez wyższego wykształcenia. Przykładowo, na stanowisku agenta ubezpieczeniowego bardzo dobrze sprawdzają się osoby, które nie mają wykształcenia wyższego, lecz posiadają rozwinięte kompetencje związane z obsługą klienta i budowaniem relacji.

Warto również mieć na uwadze, że w przypadku niektórych stanowisk w branży niezbędne jest nie tyle wykształcenie wyższe, co zdobycie określonych uprawnień. Jako przykład może posłużyć stanowisko aktuariusza lub brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego, do objęcia których konieczne jest zdobycie odpowiednich licencji. Bez licencji można jednak pracować w działach aktuariatu i firmach brokerskich, np. na stanowisku analityka aktuarialnego lub asystenta brokera, i dopiero w trakcie pracy zdobyć uprawnienia. Co więcej, w przypadku brokerów – po niedawnej deregulacji tego zawodu – do uzyskania licencji wystarczy posiadanie odpowiedniego stażu pracy.


Czy możliwy jest transfer do sektora ubezpieczeniowego?

Doświadczenie pokazuje, że osoby posiadające lata doświadczenia zawodowego, które do tej pory nie pracowały jednak w branży, mogą napotkać na trudności w znalezieniu pracy w ubezpieczeniach. Wynika to z precyzyjnych oczekiwań firm ubezpieczeniowych, które nawet do działów takich jak marketing czy sprzedaż najchętniej zatrudniają osoby z doświadczeniem na analogicznych stanowiskach, zdobytym w konkurencyjnych firmach. Co więcej, w przypadku trudności w pozyskaniu takich kandydatów, ubezpieczyciele często decydują się na awanse i transfery wewnętrzne swoich obecnych pracowników lub na zatrudnienie osób bez doświadczenia i uczenie ich zawodu od podstaw, np. w ramach stażów i praktyk.

Tutaj również pojawia się jednak wyjątek w postaci agentów ubezpieczeniowych, którymi mogą zostać osoby bez doświadczenia w branży. Tym samym zatrudnienie na takim stanowisku mogą zdobyć osoby, które przez wiele lat pracowały w zupełnie innym zawodzie (np. jako nauczyciel lub pracownik służb mundurowych) lub które poszukują dodatkowego zajęcia, wykonywanego obok pracy etatowej.


Podsumowując, z branżą ubezpieczeniową można związać swoje całe życie zawodowe – bez względu na posiadane wykształcenie. Różnorodność obszarów specjalizacyjnych i procesów biznesowych realizowanych w firmach ubezpieczeniowych, daje atrakcyjne możliwości budowania kariery również absolwentom kierunków, które standardowo nie są utożsamiane z branżą. W miarę rozwoju zawodowego, kwestia wykształcenia kandydata traci na znaczeniu, ustępując konsekwencji w podążaniu określoną ścieżką specjalizacyjną.

Poszukujesz pracy w ubezpieczeniach? Sprawdź nasze oferty.


Agnieszka Gajewska

Specialism Leader w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Szukaj pracy

Szukasz nowej pracy? Wyszukaj idealną ofertę lub skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Register a job

Zleć rekrutację

Jeśli chcą Państwo zlecić Hays rekrutację bądź realizację usług HR, prosimy o wypełnienie formularza. Po jego przesłaniu skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości naszej współpracy.  

Contact us

Hays ma biura w całej Polsce. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia.