Blogi

Dlaczego relacje mają znaczenie?

Budowanie satystakcji poprzez employee relations

Agnieszka Czarnecka

W ostatnich latach procesy HR-owe rozwijają się szczególnie dynamicznie, co wynika ze zmian zachodzących na rynku pracy. Nowoczesne technologie przyspieszają tempo wzrostu firm, powstają nowe stanowiska i role w organizacjach, a konkurencja w walce o utalentowanych specjalistów jest coraz większa. To wszystko stanowi dla zespołów HR ogromne wyzwanie.

Od kilku lat obserwowany jest stały wzrost znaczenia takich terminów jak employee satisfaction czy candidate experience. Pracodawcy dostrzegają rolę, jaką w rozwoju firmy odgrywa zaangażowanie zatrudnionych oraz jakość komunikacji – z klientami i partnerami biznesowymi, ale również z pracownikami i kandydatami. W związku z tym organizacje podejmują różnorodne akcje mające na celu zwiększenie zadowolenia z pracy, koncentrujące się również na kwestiach innych niż wynagrodzenie czy pakiet benefitów. Znajduje to odzwierciedlenie w potrzebach pracowników. Jak pokazują badania Hays Poland omówione na łamach raportu „Stres i satysfakcja 2018”, najistotniejszą rolę w budowaniu satysfakcji odgrywa dobra atmosfera pracy oraz relacje z przełożonymi.


DOBRA ATMOSFERA TO PODSTAWA

Ostatnio coraz częściej mówi się również o employee relations, czyli działaniach mających na celu budowanie pozytywnych relacji w firmie. W wyniku tych starań każdy zatrudniony powinien zyskać poczucie równego traktowania i przyjmować lojalną postawę wobec pracodawcy.
W Polsce trend employee relations nie jest jeszcze szczególnie widoczny i wciąż stosunkowo niewiele organizacji zatrudnia ekspertów w tej dziedzinie. Odpowiedzialność za ten obszar zazwyczaj pełnią osoby w roli HR Managera lub HR Business Partnera. Tymczasem zagadnienie jest coraz istotniejsze w procesie budowania lojalności i satysfakcji pracowników. Employee Relations Management nie bez przyczyny kojarzy się z zarządzaniem relacjami z klientami. W obu przypadkach kluczowe jest podejmowanie działań skoncentrowanych na budowaniu zaangażowania współpracowników, dostarczaniu wysokiej jakości obsługi, a także tworzeniu satysfakcjonujących systemów, standardów i procedur. W zakresie działań employee relations znajduje się także zarządzanie kompetencjami oraz doradztwo personalne.

RELACJE PRZEDE WSZYSTKIM

Jednak budowanie relacji dotyczy nie tylko kontaktów na linii pracownik-organizacja, ale także więzi pomiędzy wszystkimi pracownikami. Employee Relations Management to przede wszystkim budowanie i rozwijanie pozytywnych relacji poprzez efektywną komunikację, skuteczne rozwiązywanie konfliktów, mediacje, wspieranie kadry zarządzającej w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz występowanie w imieniu pracowników, gdy zagrożone są ich interesy. Najczęściej wykorzystywanymi metodami budowania relacji wśród współpracowników jest angażowanie członków zespołu w podejmowanie decyzji, tworzenie grup projektowych złożonych z pracowników różnych zespołów oraz ustalanie wspólnych celów. Niezwykle istotne jest także budowanie kultury organizacyjnej opartej na szacunku, w której funkcjonuje otwarta komunikacja oparta na zaufaniu oraz wspólne świętowanie sukcesów. Projekty z obszaru employee relations powinny być powiązane z funkcjami HR oraz przewidywać udział zespołów finansowych czy compliance. W kwestiach formalnych takie połączenie gwarantuje pracownikom sprawne i merytoryczne wsparcie, zgodne z obowiązującymi procedurami oraz prawem pracy. 

EMPLOYEE RELATIONS MANAGER

Stworzenie funkcji Employee Relations Managera jest oczywiście jak najbardziej uzasadniona i korzystna – poprawa relacji pozytywnie wpływa na jakość współpracy, zwiększa zaangażowanie i motywację do działania, co bezpośrednio przekłada się na wyniki finansowe organizacji. Co więcej, dzięki budowaniu poczucia bezpieczeństwa i kultury opartej na szacunku, wzmacniana jest kreatywność, wydajność i efektywność pracowników. Ze względu na mnogość obowiązków wykonywanych przez zespoły HR tego typu rola najprawdopodobniej stanie się popularna także w Polsce.


Agnieszka Czarnecka

Head of HR Consultancy w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Szukaj pracy

Szukasz nowej pracy? Wyszukaj idealną ofertę lub skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Register a job

Jeśli chcą Państwo zlecić Hays rekrutację bądź realizację usług HR, prosimy o wypełnienie formularza. Po jego przesłaniu skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości naszej współpracy.  

Contact us

Hays ma biura w całej Polsce. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia.