Blogi

Dlaczego warto postawić na karierę w branży BSS?

3 zalety pracy w centrum usług wspólnych

Aleksandra Krzywkowska

Z ostatnich badań Hays Poland wynika, że nawet 80 proc. zatrudnionych – zarówno posiadających mniejsze, jak i większe doświadczenie – rozważa zmianę pracy. Każdy poszukuje pracodawcy, który pozwoli zarówno osiągnąć indywidualne cele zawodowe, jak również zagwarantuje satysfakcjonujące warunki współpracy. Pracodawcy – bez względu na branżę – starają się sprostać oczekiwaniom kandydatów. Czy zatem sektor nowoczesnych usług dla biznesu (Business Services Sector, BSS) jest w stanie zaoferować coś więcej?

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu to przede wszystkim centra usług wspólnych (Shared Services Center, SSC). Są to jednostki wyodrębnione ze spółki macierzystej, które funkcjonują jako dział firmy bądź samodzielny podmiot. Ich celem jest wspieranie głównej działalności organizacji poprzez realizację poszczególnych procesów. Centra najczęściej specjalizują się w realizacji zadań z obszaru finansów, IT, obsługi klienta, HR, marketingu oraz logistyki. Zakres ich działania może obejmować wybrane regiony lub nawet cały świat.

W Polsce pierwsze centra usług wspólnych powstały ponad 15 lat temu i początkowo obsługiwały najprostsze i nieskomplikowane procesy. Dla doświadczonych specjalistów nie były to ciekawe miejsca pracy, ponieważ nie wiązały się z atrakcyjnymi możliwościami rozwoju. Z biegiem czasu sytuacja zmieniła się. Do polskich centrów przenoszone były coraz bardziej zaawansowane i wyspecjalizowane procesy, dzięki czemu dziś sektor daje ciekawe pespektywy – zarówno osobom rozpoczynającym karierę, jak również doświadczonym specjalistom i menedżerom. Pracodawcy szukają bowiem ekspertów różnych dziedzin, którzy dzięki swojej wiedzy, znajomości języków obcych oraz umiejętnościom interpersonalnym, będą w stanie realizować powierzone zadania, czerpiąc przy tym z możliwości rozwoju w międzynarodowym środowisku. Szeroko rozumiana różnorodność – m.in. w zakresie obsługiwanych procesów – pozwala natomiast oferować im coraz ciekawsze ścieżki karier.

TRZY GŁÓWNE KORZYŚCI Z PRACY W SSC

    1. Międzynarodowe doświadczenie

Sytuacja, w której firma decyduje się na otwarcie nowego centrum lub przeniesienie procesów do już istniejącego, w wielu przypadkach oznacza dla pracowników możliwość wzięcia udziału w budowie poszczególnych zespołów lub całej struktury. Zatrudnieni mają szansę na tzw. tranzycję, czyli wyjazd do siedziby firmy. Czerpią wówczas wiedzę od lokalnych pracowników, a następnie przenoszą ją do nowopowstałych struktur. Jest to olbrzymie wyzwanie, ale również szansa na wsparcie organizacji w dynamicznym rozwoju. W przypadku tworzenia nowego centrum, pracownicy mają dodatkowo realny wpływ na powstającą kulturę organizacyjną oraz ostateczny kształt procesów. Wiele osób podkreśla, że dzięki takim wyjazdom poznały kulturę oraz specyfikę pracy w innych krajach, co byłoby niemożliwe w innej branży oraz specjalizacji.

Międzynarodowy aspekt pracy dotyczy nie tylko delegacji i wyjazdów na dłuższy bądź krótszy czas. W strukturach centrów spotykamy bowiem pracowników pochodzących z różnych krajów i posługujących się wieloma językami obcymi. Dzięki temu zatrudnieni mogą wykorzystać znajomość języków obcych zarówno w relacjach biznesowych, jak i w codziennej komunikacji. Możliwość poznania innych kultur to również aspekt podkreślany przez pracowników branży jako jedna z największych zalet.

    2. Dobry początek

Choć sektor daje obecnie ciekawe pespektywy zawodowe doświadczonym specjalistom i menedżerom, to nadal największe szanse daje osobom rozpoczynającym karierę. Średnia wieku zatrudnionych w SSC jest stosunkowo niska. Praca w centrum nowoczesnych usług oznacza bowiem możliwość zdobycia cennego doświadczenia w międzynarodowych strukturach oraz uczestnictwa w ciekawych projektach.

Warto również podkreślić, że pracodawcy chętnie inwestują w szkolenia nowych pracowników oraz warsztaty pozwalające przygotować się do realizacji zadań – rozwijające wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Solidne wdrożenie to element niezwykle ceniony przez zatrudnionych, świadczący również o atrakcyjności pracy w branży.

    3. Możliwości rozwoju

Obok otwartości na pracowników stawiających swoje pierwsze kroki w karierze, branża nowoczesnych usług to świetne miejsce również dla dojrzałych pracowników. Kluczowe jest jednak, aby doświadczenie zawodowe kandydata łączyło się z chęcią dalszego rozwoju oraz gotowością do podzielenia się wiedzą z innymi. Dynamika branży przekłada się bowiem na możliwość rozwoju wielu kompetencji w krótkim czasie oraz szybkie awanse – zarówno w pionowej strukturze, jak i związane z przejściem do innego zespołu bądź przekwalifikowaniem się.

Dla doświadczonych pracowników istotnym elementem rozwoju zawodowego są również dodatkowe projekty, dotyczące przykładowo migracji procesów, wdrożenia systemów, usprawnień oraz robotyzacji. Pomysłodawcą może być każdy z zatrudnionych, a nawet niewielkie inicjatywy realizowane są zwykle na skalę całej firmy. Cenne jest ponadto wykorzystanie technologii wspierającej codzienną pracę. Każdy z pracowników ma bowiem możliwość wykorzystywania różnorodnych narzędzi i systemów oraz testowania oraz wdrażania nowych rozwiązań. 

Charakter usług dla biznesu świadczonych w centrach jest bardzo zróżnicowany. Centra świadczą usługi dla najdalszych zakątków świata, a ich pracownicy komunikują się w 40 językach. Coraz chętniej wykorzystują też nowoczesne technologie, dzięki którym szybciej i sprawniej reagują na potrzeby biznesu. Wszystko to sprawia, że dynamika pracy jest duża, a wyzwania pojawiają się niemal codziennie. Jednocześnie pracodawcy z branży pozostają bardzo uważni na rozwój – zarówno firmy, jak i zatrudnionych – i starają się reagować na zachodzące zmiany oraz indywidualne potrzeby. Dzięki temu tworzą idealne miejsca pracy dla kandydatów ceniących sobie międzynarodowe środowisko oraz możliwości rozwoju.

Interesuje Cię praca w branży nowoczesnych usług dla biznesu? Sprawdź nasze oferty pracy 


Aleksandra Krzywkowska

Client Manager w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Szukaj pracy

Szukasz nowej pracy? Wyszukaj idealną ofertę lub skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Register a job

Jeśli chcą Państwo zlecić Hays rekrutację bądź realizację usług HR, prosimy o wypełnienie formularza. Po jego przesłaniu skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości naszej współpracy.  

Contact us

Hays ma biura w całej Polsce. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia.