Blogi

Kompetencje miękkie w finansach

Jakich umiejętności oczekują pracodawcy?

Współczesna rola pracowników działów finansowych jest nie do przecenienia. Wywierają istotny wpływ na całokształt działalności spółek, wspierają firmy w kluczowych inicjatywach i pełnią silnie opiniotwórczą funkcję. Aby wypełniać swoją rolę z sukcesem, powinni jednak oprócz kompetencji twardych posiadać wysoko rozwinięte kompetencje miękkie. Jakie i dlaczego?

KOMUNIKACJA

Pracownik działu finansowego jest w mniejszym lub większym stopniu wyeksponowany na biznes. Oznacza to, że wchodzi w interakcje z osobami pracującymi w innych obszarach działalności firmy, takich jak sprzedaż, logistyka czy produkcja. Wymaga to umiejętności efektywnego porozumiewania się, dostosowywania komunikatu do adresatów na wszystkich poziomach organizacji oraz łatwości w przekazywaniu często zawiłych zagadnień finansowych osobom, które nie mają zbyt wiele wspólnego z finansami. Szczególnie istotne jest w tym przypadku pozytywne nastawienie na klienta wewnętrznego. Dział finansowy powinien wspierać biznes, a zatem prezentować postawę otwartości na dialog. 

ANALIZA I WNIOSEK

Praca w finansach wymaga wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznych. W realizacji codziennych zadań niezbędna jest zdolność do zrozumienia przyczyn skomplikowanych problemów, odnalezienia w nich sensu i zaproponowania optymalnych rozwiązań. Umiejętności analitycznego, logicznego i krytycznego myślenia pozwalają radzić sobie nawet z najbardziej złożonymi zagadnieniami. Niezwykle istotna jest również sprawność w zbieraniu danych i wnioskowaniu – zwłaszcza w procesie podejmowania decyzji, oceny sytuacji biznesowych, rozpoznawaniu szans i zagrożeń dla nowych przedsięwzięć. 

PREZENTACJA I PERSWAZJA

Współczesna komunikacja  w biznesie jest oparta na prezentowaniu zagadnień i własnej pespektywy spojrzenia na problem. Pracownicy działu finansowego są angażowani w niemal każdy projekt czy inicjatywę, które dotyczą działalności spółki. Wymaga to zdolności do przygotowania prezentacji, prowadzenia spotkań, angażowania odbiorców, wywierania wpływu oraz radzenia sobie ze stresem. Tutaj również niezbędne okazują się umiejętności syntetyzowania treści oraz skutecznej komunikacji. Co więcej, finansista powinien umieć uargumentować swój punkt widzenia oraz przekonać do swoich racji. 

PRACA W ZESPOLE

Umiejętność pracy w grupie jest jedną z najbardziej poszukiwanych przez pracodawców kompetencji miękkich. Pracownicy działów finansowych są włączani w różne projekty – m.in. łączące kilka obszarów działalności spółki. Praca w zespole wymaga doskonałych umiejętności komunikacyjnych, bycia otwartym na oczekiwania i sugestie współpracowników oraz nastawienia na wspólne rozwiązywanie problemów. Każdy z członków zespołu powinien sumienne wykonywać powierzone zadania oraz brać odpowiedzialność za podejmowane działania. Istotne jest także budowanie przyjaznej atmosfery pracy, która jest jednym z kluczowych czynników w realizacji celów zespołowych. 

Współczesny finansista oprócz rozwijania kompetencji twardych, powinien pamiętać o doskonaleniu umiejętności społecznych. Kompetencje miękkie, które koncentrują się na zarządzaniu swoją pracą i emocjami oraz sposobie interakcji z otoczeniem, są niezbędne do skutecznej realizacji powierzonych zadań. Umiejętności miękkie są znacznie trudniejsze do pozyskania i rozwinięcia niż kompetencje twarde, dlatego tak ważna jest konieczność ich świadomego i konsekwentnego poszerzania.
 
 
Autor: Justyna Szczerek, Business Manager w Hays Poland
00

Szukaj pracy

Szukasz nowej pracy? Wyszukaj idealną ofertę lub skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Register a job

Jeśli chcą Państwo zlecić Hays rekrutację bądź realizację usług HR, prosimy o wypełnienie formularza. Po jego przesłaniu skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości naszej współpracy.  

Contact us

Hays ma biura w całej Polsce. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia.