Blogi

Bezpośrednie relacje nadal niezbędne?

Rola bezpośredniej komunikacji

Agnieszka Pietrasik

Nowoczesne technologie zmieniły realia zawodowe poprzez umożliwienie jednoczesnej współpracy osób rozsianych po całym świecie. Dzięki temu, życie zawodowe zyskało globalny wymiar, a świat wydaje się być trochę mniejszy. Jednak porzucanie komunikacji bezpośredniej na rzecz nowych rozwiązań technologicznych nie jest rozwiązaniem niezawodnym.

Spotkania „twarzą w twarz” są niezmiernie ważne w życiu zawodowym, ponieważ są czynnikiem budującym fundamenty każdego biznesu. Dlatego też są najlepszą drogą do zacieśnienia więzi między współpracownikami, co jednocześnie usprawnia i przyspiesza wykonywanie obowiązków zawodowych. Wspieranie komunikacji bezpośredniej w firmie może przybierać wiele form. Dostępne rozwiązania to, m. in. organizacja wizyt pracowników lub procedura tymczasowego oddelegowania personelu do pracy w innych działach lub biurach firmy, znajdujących się zarówno w kraju, jak i za granicą. Wspieranie takich inicjatyw przynosi organizacji wiele korzyści. Poniżej kilka z nich:  

BUDOWA DOBRYCH RELACJI MIĘDZY PRACOWNIKAMI

Nierzadko współpracownicy mieszkający w innych częściach świata nigdy nie mają okazji poznać się osobiście. W takich przypadkach, spotkanie „twarzą w twarz” byłoby niepowtarzalną szansą na poprawienie ich wzajemnych relacji oraz ułatwienie komunikacji w grupie.

PROMOWANIE SZERSZEJ PERSPEKTYWY PATRZENIA NA BIZNES

Pracownicy, którzy osobiście poznali inne obszary działalności organizacji, lepiej rozumieją charakter pracy poszczególnych działów, sposób w jaki poszczególne jednostki wzajemnie się uzupełniają i jak istotne są do osiągnięcia wspólnego sukcesu. Tym samym, szersza perspektywa patrzenia na biznes owocuje lepszą współpracą pomiędzy działami firmy.

NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE PLANOWANIE AWANSÓW

Tymczasowe oddelegowanie pracowników do innych działów lub biur firmy jest dla nich szansą na rozwój zawodowy, ponieważ zmusza ich do działania w nieznanym środowisku. Takie rozwiązanie pozwala pracodawcom na dostrzeżenie największych talentów w firmie i zaplanowanie dla nich atrakcyjnej ścieżki kariery w strukturze organizacji.   

MNIEJSZA ROTACJA PRACOWNIKÓW

Zdobywanie doświadczenia w innych działach lub tymczasowa praca w firmie jednego z klientów są sposobami na dostarczenie personelowi różnorodnych doświadczeń. Brak nudy i urozmaicenie obowiązków zawodowych zwiększają prawdopodobieństwo zatrzymania pracowników w firmie.   

Poza zdecydowanymi korzyściami, wspieranie większej mobilności pracowników przynosi również wyzwania. Pracodawcom zdarza się wątpić w rentowność przedsięwzięcia, kiedy na wyciągnięcie ręki mają nowoczesne technologie, oszczędzające czas i pieniądze. Jednak upewniając się, że wizyty pracownicze mają jasno określony plan i cel, organizatorzy mają pewność, że zasoby na nie poświęcone nie pójdą na marne.


Agnieszka Pietrasik

Executive Director w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

 

00

Szukaj pracy

Szukasz nowej pracy? Wyszukaj idealną ofertę lub skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Register a job

Jeśli chcą Państwo zlecić Hays rekrutację bądź realizację usług HR, prosimy o wypełnienie formularza. Po jego przesłaniu skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości naszej współpracy.  

Contact us

Hays ma biura w całej Polsce. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia.