Blogi

Korzyści budowania partnerskich relacji z rekruterem

Jak budować relacje z rekruterami?

Agnieszka Gajewska

Partnerskie relacje to podstawa efektywnej, satysfakcjonującej i długofalowej współpracy w świecie biznesu. Dotyczy to również środowiska rekrutacyjnego, gdzie dobre relacje są istotne nie tylko między pracodawcą a agencją rekrutacyjną, lecz także między kandydatem a rekruterem, reprezentującym taką agencję.
 

Na obecnym rynku pracy, gdzie w wielu branżach firmy zabiegają o kandydatów, budowanie partnerskich relacji z rekruterami postrzegane jest przez niektórych specjalistów jako dodatkowy wysiłek. Kandydaci widzą swoją silną pozycję na rynku, liczne oferty pracy i zainteresowanie pracodawców, a w rezultacie z mniejszym zaangażowaniem dbają o relacje z rekruterami. Z jednej strony taka postawa jest zrozumiała. Z drugiej jednak warto się zastanowić nad korzyściami, które można zyskać lub utracić.

Jak budować relacje z rekruterami?

 

 1. Szczerość 

Szczerość jest fundamentem udanej współpracy z rekruterem. Dotyczy ona nie tylko zgodnego z prawdą przedstawienia dotychczasowej ścieżki zawodowej i okoliczności opuszczenia poprzednich firm. Istotne jest także szczere opowiedzenie o powodach swojego zainteresowania udziałem w danym procesie rekrutacyjnym, przedstawienie oczekiwań i preferencji, również względem kultury organizacyjnej, a także zespołu, z jakim najlepiej nam się współpracuje. Warto szczerze omówić powody, dla których dążymy do zmiany pracy i opcje zawodowe, które rozważamy w bliższej i dalszej perspektywie. Dlaczego jest to korzystne dla obu stron? Ponieważ tylko otwarte przedstawienie swojej sytuacji zawodowej oraz oczekiwań pozwoli upewnić się, czy oferta jest dopasowana do kandydata i czy warto kontynuować udział w rozmowach.

Szybsze dojście do wniosku, że pracodawca i kandydat nie są w stanie odpowiedzieć na wzajemne oczekiwania i wycofanie się z rozmów pozwoli zaoszczędzić czas kandydatowi, rekruterowi i firmie poszukującej pracownika. Warto pamiętać, że rekruter zna specyfikę danego stanowiska i zespołu, do którego miałby dołączyć nowy pracownik. Dzięki temu może ocenić na ile zbieżna z oczekiwaniami kandydata jest oferowana rola, a co nie współgra z posiadanym doświadczeniem, kompetencjami i cechami osobowości. Z kolei taka wiedza pozwoli na trafną rekomendację i odpowiednie przygotowanie kandydata do spotkania z potencjalnym przełożonym. To również solidny fundament partnerskiej relacji – w przyszłości rekruter będzie w stanie dopasować do kandydata inne propozycje zawodowe. 

2. Jasna komunikacja oczekiwań


Otwarta i jasna komunikacja – zarówno podczas wstępnej rozmowy telefonicznej, jak również spotkań rekrutacyjnych – to kolejny ważny element w budowaniu relacji z rekruterem. Dotyczy to m.in. odpowiedzi na pytania o oczekiwania finansowe. Nie należy się ich obawiać, ponieważ te informacje pozwolą wspólnie określić, jaka oferta będzie atrakcyjna lub akceptowalna oraz czy istnieje przestrzeń do negocjacji. Wiedza o oczekiwaniach finansowych pomoże również rekruterowi ustalić, czy wpisują się one w budżet przewidziany przez firmę oraz na ile – biorąc pod uwagę rynkowe stawki – są adekwatne do doświadczenia kandydata.

Z drugiej strony wymiana takich informacji daje kandydatowi komfort zmodyfikowania swoich oczekiwań lub sposobu ich zaprezentowania potencjalnemu pracodawcy jeszcze przed przedstawieniem rekomendacji rekrutera. Co więcej, wiedza na temat oczekiwań finansowych umożliwia rekruterowi odpowiednie wspieranie kandydata w jego negocjacjach z pracodawcą na bardziej zaawansowanym etapie rozmów.

Nie do przecenienia jest też komunikowanie przez kandydata wszystkich ewentualnych wątpliwości wobec stanowiska, organizacji, szczegółów oferty. Takie działanie umożliwi rekruterowi rozwiać wątpliwości, zainicjować ewentualne zmiany, a czasem ułatwi wspólne dojście do wniosku, że nawiązanie współpracy nie jest w danym momencie realne.

Równie ważne jest poinformowanie rekrutera o innych procesach, w których bierzemy udział, ich stopniu zaawansowania i atrakcyjności. To samo dotyczy kontrofert otrzymanych od obecnego pracodawcy lub innych firm. Dlaczego warto o tym powiedzieć? Taki sygnał może wpłynąć na przyspieszenie działań rekrutacyjnych i podjęcie decyzji przez pracodawcę. Pomoże również rekruterowi pełnić funkcję mediatora w trakcie ustalania finalnych warunków zatrudnienia.

3. Regularny kontakt 

Wszystkie podejmowane działania nie wystarczą, jeśli nie będzie im towarzyszył regularny kontakt pomiędzy rekruterem a kandydatem. Warto reagować na telefony i wiadomości, a także na bieżąco informować o swoich wątpliwościach czy zaistniałych zmianach. Zdecydowanie odradzam wycofanie się z rekrutacji poprzez zaprzestanie kontaktu lub niepojawienie się na umówionym spotkaniu. Takie zachowanie stawia kandydata w złym świetle i zmniejsza szansę na współpracę w przyszłości. 

Nawet gdy zupełnie nie myślimy o zmianie pracy lub nie jesteśmy zainteresowani danym procesem rekrutacyjnym, to warto pamiętać, że odpowiadanie na telefony czy wiadomości od rekrutera próbującego nawiązać z nami kontakt, może zadziałać na naszą korzyść. Odpowiedź – nawet jeśli będzie to wyrażenie braku zainteresowania rekrutacją – pozwoli na przyszłą współpracę i dobre dopasowanie kierowanych do nas propozycji zawodowych.

Rekruter jako partner w budowaniu kariery 

Warto pamiętać, że rekruter jest partnerem w naszej drodze do znalezienia nowej pracy i sprzymierzeńcem w poszukiwaniu idealnej oferty. Bez względu na to, czy podjęliśmy już działania zmierzające do zmiany zawodowej, czy takie rozważania dopiero przed nami, budowanie relacji można zacząć już dziś. 

Szczerość i regularny kontakt z rekruterem sprzyjają osiągnięciu porozumienia między kandydatem a pracodawcą. Z kolei wobec braku takiego porozumienia, oszczędzają czas oraz zwiększają szanse, że rekruter wróci do nas w przyszłości z zaproszeniem do udziału w innej rekrutacji. Znając nasze doświadczenie, kompetencje i aspiracje, ale również cechy osobowościowe, możemy liczyć na rekomendację i wsparcie na różnych etapach kariery.    


Agnieszka Gajewska

Specialism Leader w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Szukaj pracy

Szukasz nowej pracy? Wyszukaj idealną ofertę lub skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Register a job

Jeśli chcą Państwo zlecić Hays rekrutację bądź realizację usług HR, prosimy o wypełnienie formularza. Po jego przesłaniu skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości naszej współpracy.  

Contact us

Hays ma biura w całej Polsce. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia.