Blogi

Podejście procesowe w rekrutacji

Jak przyspieszyć rekrutację?

Joanna Bruhn

Podejście i zarządzanie procesowe to następujące po sobie, ciągłe i usystematyzowane działania w zakresie planowania i realizacji, dzięki którym organizacje lub poszczególne części biznesu mogą realizować swoje cele. W odróżnieniu od tradycyjnego podejścia, polegającego na koncentracji na poszczególnych zadaniach, tutaj istota sprowadza się do zarządzania całymi sekwencjami – procesami, w realizacji których uczestniczy często wiele osób. Co ciekawe, zarządzanie procesowe można z sukcesami zastosować w rekrutacji.

Współpraca agencji rekrutacyjnej z pracodawcą poszukującym pracowników może stanowić prostą transakcję, w której firma zleca realizację określonych działań, realizowanych następnie przez rekruterów agencji. Obie strony omawiają profil poszukiwanego pracownika, powstaje adekwatne ogłoszenie rekrutacyjne, a następnie rekruterzy kontaktują się i spotykają z kandydatami. Na podstawie odbytych rozmów rekomendują najlepsze osoby do pracy w firmie. Co jednak w sytuacji, kiedy zaproponowane osoby nie odpowiadają na oczekiwania pracodawcy? Nie musi to oznaczać zakończenia współpracy, ale moment w którym warto rozważyć wdrożenie innego modelu.

Inne spojrzenie na projekt rekrutacyjny potrzebne jest również z uwagi na to, iż kolejne etapy procesu przynoszą różne zdarzenia, dodatkowe źródła informacji i dane, mające wpływ na jego dalszy przebieg. Te same czynniki stanowią jednak wartość dodaną dla projektu. Warto o tym pamiętać i zainspirować się podejściem procesowym w rekrutacji. 

PROCESY W REKRUTACJI

Jako przykład sukcesu może posłużyć projekt zrealizowany przez ekspertów Hays dla firmy IT, specjalizującej się w tworzeniu rozwiązań softwarowych. Wszystko zaczęło się od tego, że firma zdecydowała o rozpoczęciu budowy lokalnego zespołu software developmentu. Wsparcie rekrutacyjne było potrzebne niemal natychmiast. Przedstawiciele firmy przekazali rekruterowi komplet informacji – również o osobowości i pożądanych kompetencjach kandydatów. Opowiedzieli także o oczekiwaniach względem współpracy, a także o samej firmie – wprowadzanych rozwiązaniach, niesamowitym widoku z biura oraz oferowanych benefitach. Rekruterzy z kolei podzielili się wiedzą na temat rynku pracy i trendów zatrudnienia w branży. Po stronie agencji określony został opiekun dla klienta, z którym pozostawał w regularnym kontakcie, analizując podejmowane działania i ich efekty. 

Wraz z upływem czasu rekruterzy agencji coraz lepiej znali i rozumieli specyfikę firmy, dla której prowadzili projekt. Byli również w stanie zaoferować wsparcie w innych obszarach, niekoniecznie związanych z rekrutacją. Bieżący kontakt sprzyjał przekazywaniu sobie informacji – zarówno opinii kandydatów stykających się z ofertą pracy, jak i sygnalizowaniu napotkanych problemów, związanych z niedopasowaniem budżetu do lokalnej sytuacji bądź niewłaściwej postawie osób zaangażowanych w projekt. To z kolei pozwalało na szybkie wdrażanie lepszych rozwiązań.

Znając specyfikę firmy rekruterzy mogli w krótkim czasie zarekomendować odpowiednich kandydatów. W omawianym przypadku były to trzy osoby, przy czym po spotkaniu z pracodawcą wszystkie otrzymały ofertę zatrudnienia. Dobry efekt współpracy był budujący dla wszystkich stron, a pozytywne wrażenia powodowały naturalną chęć realizowania wspólnie kolejnych działań – zarówno rekrutacyjnych, jak i wizerunkowych. Dla rekruterów niezwykle ważne było jednoczesne podtrzymywanie kontaktu z kandydatami. Dzięki temu wiedzieli, że wszyscy są zadowoleni z nowego miejsca pracy i zespołu.

Pomimo zamknięcia pewnego etapu i zakończenia powierzonych projektów rekrutacyjnych, obie strony z przyjemnością pozostawały w kontakcie i łączyły siły podczas branżowych konferencji. Co zaważyło na sukcesie współpracy, udanych rekrutacjach i chęci pozostawania w dalszym kontakcie? Myślenie o współpracy przez pryzmat procesu, a nie transakcji. Zadziałała wymiana informacji, analizowanie, wspólne wdrażanie najlepszych rozwiązań. Procesowe podejście i relacja oparta na solidnych fundamentach pozwoliły na zbudowanie całego zespołu software developmentu. Niezwykle trudne wyzwanie okazało się to możliwe do zrealizowania w krótkim czasie, mimo bardzo niskiej dostępności odpowiednich specjalistów. O ile więc współpraca agencji z pracodawcą poszukującym pracowników może sprowadzać się do transakcji – zlecenia i realizacji zadania, o tyle zmiana podejścia przynosi dużo więcej korzyści – każdej ze stron.

Joanna Bruhn

Specialism Leader w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

 

00

Szukaj pracy

Szukasz nowej pracy? Wyszukaj idealną ofertę lub skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Register a job

Jeśli chcą Państwo zlecić Hays rekrutację bądź realizację usług HR, prosimy o wypełnienie formularza. Po jego przesłaniu skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości naszej współpracy.  

Contact us

Hays ma biura w całej Polsce. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia.