Tworzenie opisu stanowiska

Tworzenie opisu stanowiska

Łatwo jest po prostu zatelefonować do agencji rekrutacyjnej i mniej więcej określić jakiej osoby poszukujecie Państwo na dane stanowisko i opisać przewidziany zakres obowiązków. Doświadczeni eksperci Hays są w stanie przedyskutować z Państwem szczegóły i sporządzić atrakcyjne ogłoszenie. Jednak poświęcenie uwagi sporządzeniu szczegółowej specyfikacji stanowiska i opisu idealnego kandydata może dać Państwu więcej korzyści.

CZY WARTO?​​​​

Zanim opublikujecie Państwo ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko lub zgłosicie wakat firmie doradztwa personalnego rekrutacyjnej, warto poświęcić nieco czasu na określenie kluczowych oczekiwań wobec stanowiska oraz kandydatów. Specyfikacja stanowiska to szczegółowy opis wakatu, zawierający kluczowe obowiązki i cele, które będzie realizować zatrudniony pracownik. Specyfikacja osoby to charakterystyka idealnego kandydata, który Państwa zdaniem sprawdzi się w pracy na stanowisku. Przygotowanie szczegółowych opisów pomoże Państwu skoncentrować się na tych umiejętnościach, które są niezbędne w firmie − działowi HR lub agencji rekrutacyjnej łatwiej będzie poszukiwać odpowiednich kandydatów. Sporządzenie specyfikacji jest również sposobem na zweryfikowanie potrzeb oraz, w razie potrzeby, zmianę podziału obowiązków w dziale. Specyfikacja stanowiska i kandydata pomaga poszukującym pracy. Osoby aplikujące lepiej rozumieją charakterystykę pracy, co zwiększa prawdopodobieństwo, że są one realnie zainteresowane ofertą. W ten sposób zawęża się krąg poszukiwań – do procesu rekrutacyjnego nie są zapraszane osoby, którym nie odpowiada zakres obowiązków lub chociażby jego nazwa. Wielu pracodawców popełnia błąd zamieszczając w ogłoszeniach niejasne i zbyt ogólne opisy stanowiska, uzależniając sprecyzowanie szczegółów od rodzaju przysłanych aplikacji. Niestety, marnuje to czas pracodawców i rekruterów, którzy muszą przejrzeć wiele CV niedopasowanych do rzeczywistych oczekiwań firmy. Niejednokrotnie zdarza się również, że po rozmowie z rekruterem okazuje się, że oferta nie odpowiada preferencjom kandydata. Przygotowanie specyfikacji pomoże Państwu w ocenie nadesłanych aplikacji, przyspieszając proces rekrutacyjny i czyniąc go bardziej obiektywnym. Specyfikacje będą również pomocne w stworzeniu listy pytań, które należy zadać kandydatowi w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

SPECYFIKACJA STANOWISKA

Specyfikacja stanowiska powinna zawierać szczegółowe omówienie nazwy stanowiska, działu, obowiązków oraz linii raportowania. Co istotne, opis musi również zawierać informacje na temat przewidzianych widełek płacowych, systemów premiowych oraz pakietu benefitów pozapłacowych.

Najważniejsze elementy:

• Nazwa stanowiska i działu 
• Linia raportowania 
• Poziom wynagrodzenia 
• Dokładny zakres odpowiedzialności 
• Opis kluczowych zadań 
• Codzienne obowiązki 
• Przebieg typowego dnia pracy 
• Przykłady jednorazowych projektów (ożywiają one opis stanowiska)

SPECYFIKACJA OSOBY

Opis idealnego kandydata to przede wszystkim lista konkretnych umiejętności niezbędnych do pracy na danym stanowisku i realizacji wyznaczonych celów. Istotne są również pożądane kompetencje miękkie oraz preferowane doświadczenie zawodowe. 

Najważniejsze elementy:

• Wymagania w zakresie umiejętności technicznych i organizacyjnych 
• Oczekiwania względem kluczowych kompetencji miękkich, np. komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu 
• Umiejętność stosowania każdej z wymaganych umiejętności w konkretnych zadaniach realizowanych na stanowisku 
• Wymagane wykształcenie, ukończenie konkretnych kursów lub szkoleń 
• Zakres doświadczenia zawodowego (lata oraz obszar praktyki) 
• Obszar specjalizacyjny