Wstępna selekcja CV

Wstępna selekcja CV

Po podjęciu decyzji o zatrudnieniu pracownika i opublikowaniu ogłoszenia nadchodzi kolejny etap rekrutacji – ewaluacja nadesłanych CV, których często jest niemało. Jak się do tego zabrać? Pogrupować informacje, które znalezione w dokumentach aplikacyjnych pomogą ocenić czy kandydat może być pracownikiem, którego szukamy. Wyszukiwanie tych kluczowych informacji można potraktować, jako swego rodzaju rozmowę z kandydatami.

NAJWAŻNIEJSZE UMIEJĘTNOŚCI I WYKSZTAŁCENIE 

• Jakie korzyści przyniosą Państwu umiejętności posiadane przez kandydata? 
• Czy kandydat wykazał, że potrafi stawiać sobie cele i je realizować? 
• Czy angażował się w inne zajęcia? 
• Czy jego kompetencje są zbieżne z potrzebami stanowiska? 
• Czy kandydat posiada wykształcenie niezbędne do realizacji zadań na danym stanowisku? 
• Jeśli mamy do czynienia z młodym pracownikiem, to czy w czasie studiów zdobywał pierwsze doświadczenia zawodowe lub angażował się w pracę organizacji studenckich? 
• Czy uczestniczył w kursach rozwijających jego umiejętności? 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

• Jak długo kandydat pracował u każdego z poprzednich pracodawców? 
• Jakie stanowisko dotychczas zajmował? 
• Czy było to stanowisko samodzielne czy też wymagające nadzoru? 
• Z jakimi klientami współpracował? 
• Jakie miał obowiązki? 
• Jakie sukcesy ma na swoim koncie? 
• Czy przez dłuższy czas był bezrobotny? 
• Czy posiada doświadczenie międzynarodowe? 

 

HOBBY I ZAINTERESOWANIA 

• Jakie ma zainteresowania? 
• Czy umie działać zespołowo, czy preferuje działać w pojedynkę? 
• Na jakie cechy charakteru wskazują jego zainteresowania?