Ta strona wykorzystuje cookies. Jeżeli zdecydują się Państwo kontynuować jest to równoważne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie cookies. W każdej chwili można zmienić ustawienia cookies klikając w ten link.

Nowa polityka prywatności

Jeśli trafiłeś na tę stronę, ponieważ chcesz uzyskać dostęp do swoich preferencji marketingowych, kliknij tutaj.

WPROWADZENIE

• Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi, bez względu na to, czy pomagamy Ci znaleźć pracę, utrzymujemy naszą relację po znalezieniu Ci stanowiska, świadczymy dla Ciebie usługę, korzystamy z usługi świadczonej przez Ciebie, wykorzystujemy Twoje dane w celu poproszenia Cię o pomoc w związku z jednym z naszych Kandydatów czy odwiedzasz naszą stronę internetową.

• Opisuje ona, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jak przestrzegamy przy tym naszych zobowiązań prawnych wobec Ciebie. Twoja prywatność jest dla nas ważna i zobowiązujemy się chronić Twoje prawa do poufności danych.

• Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych naszych Użytkowników strony internetowej, Kandydatów, Klientów, Dostawców i innych osób, z którymi możemy się kontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji o naszych Kandydatach lub które zostały wskazane jako kontakt w nagłych wypadkach. Ma ona zastosowanie również do kontaktów w nagłych wypadkach naszego Personelu. Dla jasności, jeżeli jesteś członkiem Personelu Hays, dotyczy Cię Polityka prywatności personelu Hays dostępna w intranecie Hays.

• Do celów obowiązującego ustawodawstwa z zakresu ochrony danych, w tym między innymi rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (Rozporządzenie (UE) 2016/679) („RODO”), spółkę odpowiedzialną za Twoje dane osobowe („Hays” lub „my”) znajdziesz tutaj.

• Należy wskazać, że możemy okresowo zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Jeżeli chcesz być na bieżąco, po prostu wchodź na niniejszą stronę internetową, gdzie będziemy publikować wszelkie zmiany.

• Jeżeli jesteś niezadowolony z jakiegokolwiek aspektu naszej Polityki prywatności, mogą przysługiwać Ci prawa, które również opisaliśmy we właściwych miejscach.

• Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje we właściwych krajach w ramach naszej sieci międzynarodowej. Różne kraje mogą mieć nieco odmienne podejście do prywatności danych, więc niniejsza Polityka prywatności zawiera również fragmenty obowiązujące w poszczególnych krajach. Warunki obowiązujące w poszczególnych krajach dla danej jurysdykcji można znaleźć tutaj. Pozwala nam to upewnić się, że przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności danych, bez względu na to, gdzie się znajdujesz.

 

CZĘŚĆ OGÓLNA – „W PIGUŁCE”

Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?

DANE KANDYDATA:
W celu zapewnienia jak najlepszych możliwości zatrudnienia dostosowanych do Twoich potrzeb musimy przetwarzać określone informacje na Twój temat. Prosimy wyłącznie o dane, które naprawdę pomogą nam pomóc Ci, jak na przykład imię i nazwisko, wiek, dane kontaktowe, wykształcenie, historia zatrudnienia, kontakty w nagłych wypadkach, status imigracyjny, informacje finansowe (jeżeli musimy zweryfikować status finansowy) i numer ubezpieczenia społecznego (możesz oczywiście udzielić nam innych istotnych informacji). We właściwych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i wymogami możemy również gromadzić informacje na temat Twojego stanu zdrowia, informacje o różnorodności lub karalności.

• Bardziej szczegółowy opis danych osobowych, które gromadzimy na Twój temat, dostępny jest tutaj.

• Będziemy także gromadzić niektóre Twoje dane w zakresie, w jakim korzystasz z naszej strony internetowej. Dodatkowe informacje na ten temat dostępne są tutaj.

DANE KLIENTA:
Jeżeli jesteś Klientem Hays, musimy gromadzić i wykorzystywać informacje dotyczące Ciebie lub osób w Twojej organizacji w toku świadczenia dla Ciebie takich usług, jak: (i) znalezienie Kandydatów odpowiednich dla Ciebie lub Twojej organizacji; (ii) zapewnienie Ci programu dostawcy usług zarządzanych (Managed Service Provider, „MSP”) (lub wsparcie innej organizacji w tym celu); (iii) zapewnienie Ci usług outsourcingu procesu rekrutacji (Recruitment Process Outsourcing, „RPO”) (lub wsparcie innej organizacji w tym celu); lub (iv) zawiadomienie Cię o treści opublikowanej przez Hays, która może być dla Ciebie istotna i użyteczna (na przykład nasz Global Skills Index).

• Bardziej szczegółowy opis danych osobowych, które gromadzimy w ten sposób, dostępny jest tutaj.

• Będziemy także gromadzić niektóre Twoje dane w zakresie, w jakim korzystasz z naszej strony internetowej. Dodatkowe informacje na ten temat dostępne są tutaj.

DANE DOSTAWCY:
Potrzebujemy niewiele informacji od naszych Dostawców, aby upewnić się, że nasza współpraca przebiega sprawnie. Potrzebujemy danych kontaktowych właściwych osób w Twojej organizacji, abyśmy mogli się z Tobą komunikować. Potrzebujemy również innych informacji, jak na przykład dane Twojego rachunku bankowego, abyśmy mogli zapłacić Ci za świadczone usługi (jeżeli jest to część ustaleń umownych pomiędzy nami).

• Bardziej szczegółowy opis danych osobowych, które gromadzimy na Twój temat, dostępny jest tutaj.

• Będziemy także gromadzić niektóre Twoje dane w zakresie, w jakim korzystasz z naszej strony internetowej. Dodatkowe informacje na ten temat dostępne są tutaj.

OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD KANDYDATÓW I PERSONELU, NA PRZYKŁAD KONTAKTY REFERENCYJNE I KONTAKTY W NAGŁYCH WYPADKACH:
W celu zapewnienia Kandydatom odpowiednich możliwości zatrudnienia w bezpieczny sposób i przygotowania się na każdą ewentualność dla nich i dla naszego Personelu oraz umożliwienia Personelowi dostępu do niektórych świadczeń lub praw pracowniczych, potrzebujemy kilku podstawowych informacji ogólnych. Prosimy o bardzo podstawowe dane kontaktowe, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą w celu otrzymania referencji lub wtedy, gdy zostałeś wymieniony jako kontakt w nagłych wypadkach przez jednego z naszych Kandydatów lub członków Personelu.

• Bardziej szczegółowy opis danych osobowych, które gromadzimy na Twój temat, dostępny jest tutaj.

UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ:
Gromadzimy ograniczoną ilość danych od Użytkowników naszej strony internetowej w celu poprawienia Twojego doświadczenia podczas korzystania z naszej strony internetowej i ułatwienia zarządzania świadczonymi przez nas usługami. Obejmuje to takie informacje, jak sposób korzystania z naszej strony internetowej, częstotliwość, z jaką wchodzisz na nasza stronę internetową, i godziny, w których nasza strona internetowa jest najpopularniejsza.

• Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat danych, które gromadzimy podczas Twoich odwiedzin na naszej stronie internetowej, kliknij tutaj.

Część Twoich danych osobowych, które gromadzimy, jest niezbędna w celu umożliwienia nam wypełnienia naszych obowiązków umownych wobec Ciebie lub innych osób. We właściwych przypadkach niektóre z nich, na przykład numer ubezpieczenia społecznego i wyznanie Kandydatów, wymagane są na podstawie ustawy lub innych przepisów prawa. Inne informacje mogą być potrzebne w celu zapewnienia sprawnego przebiegu naszej relacji.

W zależności od rodzaju danych osobowych i powodów, dla których możemy je przetwarzać, jeżeli odmówisz przekazywania nam takich danych, możemy nie być w stanie spełniać obowiązujących nas wymagań umownych lub, w skrajnych przypadkach, kontynuować naszej relacji.

Informacje dotyczące podstaw prawnych, na których opieramy się w celu wykorzystywania i przetwarzania Twoich danych osobowych, dostępne są tutaj.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe?

DANE KANDYDATA:
Gromadzimy Twoje dane osobowe na dwa sposoby:
1. Bezpośrednio od Ciebie oraz
2. Od osób trzecich.

• Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak gromadzimy Twoje dane osobowe, kliknij tutaj.

• W zakresie, w jakim wchodzisz na naszą stronę internetową lub czytasz lub klikasz w jakikolwiek e-mail od nas, możemy również gromadzić niektóre dane automatycznie lub poprzez przekazanie ich nam przez Ciebie. W celu uzyskania dodatkowych informacji kliknij tutaj.

DANE KLIENTA:  Gromadzimy Twoje dane osobowe na dwa sposoby:
1. Bezpośrednio od Ciebie oraz
2. Od osób trzecich (na przykład naszych Kandydatów) i z innych ograniczonych źródeł (na przykład media internetowe i inne).

• Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak gromadzimy Twoje dane osobowe, kliknij tutaj.

• W zakresie, w jakim wchodzisz na naszą stronę internetową lub czytasz lub klikasz w jakikolwiek e-mail od nas, możemy również gromadzić niektóre dane automatycznie lub poprzez przekazanie ich nam przez Ciebie. W celu uzyskania dodatkowych informacji kliknij tutaj .

DANE DOSTAWCY:  Gromadzimy Twoje dane osobowe w toku naszej współpracy.

• W zakresie, w jakim wchodzisz na naszą stronę internetową lub czytasz lub klikasz w jakikolwiek e-mail od nas, możemy również gromadzić niektóre dane automatycznie lub poprzez przekazanie ich nam przez Ciebie. W celu uzyskania dodatkowych informacji kliknij tutaj.

OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD KANDYDATÓW I PERSONELU, NA PRZYKŁAD KONTAKTY REFERENCYJNE I KONTAKTY W NAGŁYCH WYPADKACH ORAZ OSOBY POZOSTAJĄCE NA UTRZYMANIU:
Gromadzimy Twoje dane kontaktowe wyłącznie, jeżeli Kandydat lub członek naszego Personelu wymienia Cię jako swój kontakt w nagłych wypadkach lub Kandydat przekaże je nam jako kontakt referencyjny.

UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ:
Gromadzimy Twoje dane automatycznie poprzez pliki cookies, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, zgodnie z ustawieniami plików cookies Twojej przeglądarki. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies, o tym, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie masz opcje do wyboru, kliknij tutaj. Będziemy również gromadzić od Ciebie dane, gdy będziesz kontaktować się z nami przez stronę internetową, na przykład używając funkcji czatu.
 

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

DANE KANDYDATA:
Głównym powodem wykorzystywania Twoich danych osobowych jest pomoc w znalezieniu dla Ciebie zatrudnienia lub innej odpowiedniej dla Ciebie pracy. Im więcej informacji o Tobie, Twoich umiejętnościach i ambicjach posiadamy, tym lepiej możemy dopasować naszą usługę. We właściwych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i wymogami możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe do takich celów, jak marketing, profilowanie i monitorowanie zróżnicowania. We właściwych przypadkach poprosimy Cię o zgodę na podjęcie niektórych z tych działań.

• Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe, kliknij tutaj.

DANE KLIENTA:
Głównym powodem wykorzystywania informacji o Klientach jest upewnienie się, że ustalenia umowne pomiędzy nami mogą być należycie wdrożone, aby relacja przebiegała sprawnie. Mogą one obejmować: (i) znalezienie Kandydatów, którzy według nas będą odpowiedni dla Ciebie lub Twojej organizacji; (ii) zapewnienie Ci programu MSP (lub wsparcie innej organizacji w tym celu); i/lub (iii) zapewnienie Ci usług RPO (lub wsparcie innej organizacji w tym celu). Im więcej informacji posiadamy, tym lepiej możemy dopasować naszą usługę.

• Aby dowiedzieć się więcej, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe, kliknij tutaj.

DANE DOSTAWCY:
Głównym powodem wykorzystywania Twoich danych osobowych jest upewnienie się, że ustalenia umowne pomiędzy nami mogą być należycie wdrożone, aby relacja przebiegała sprawnie, oraz spełnienie wymogów prawnych.

• Aby dowiedzieć się więcej, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe, kliknij tutaj.

OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD KANDYDATÓW I PERSONELU, NA PRZYKŁAD KONTAKTY REFERENCYJNE, KONTAKTY W NAGŁYCH WYPADKACH ORAZ OSOBY POZOSTAJĄCE NA UTRZYMANIU:
Wykorzystujemy dane osobowe kontaktów referencyjnych, aby pomóc naszym Kandydatom znaleźć odpowiednie dla nich zatrudnienie. Jeśli możemy zweryfikować ich dane i kwalifikacje, możemy upewnić się, że są oni dobrze dopasowani do potrzeb potencjalnych pracodawców. Możemy także wykorzystywać dane osobowe kontaktów referencyjnych w celu skontaktowania się z nimi w związku z działaniami rekrutacyjnymi, które mogą ich interesować. Wykorzystujemy dane osobowe kontaktów w nagłych wypadkach Kandydata lub członka Personelu w razie wypadku lub nagłego zdarzenia wpływającego na Kandydata lub członka Personelu. Wykorzystujemy dane osób pozostających na utrzymaniu lub członków Personelu, aby umożliwić temu członkowi Personelu dostęp do określonych świadczeń lub praw pracowniczych.

• Aby dowiedzieć się więcej, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe, kliknij tutaj.

UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ:
Wykorzystujemy Twoje dane w celu poprawy Twojego doświadczenia podczas korzystania z naszej strony internetowej, na przykład przez analizę Twoich ostatnich kryteriów wyszukiwania ofert pracy, abyśmy mogli przedstawić Ci interesujące według nas stanowiska. Jeżeli jesteś również Kandydatem lub Klientem Hays, możemy wykorzystywać dane dotyczące Twojego sposobu korzystania z naszych stron internetowych w celu poprawy innych aspektów naszej komunikacji z Tobą lub obsługi.

• Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies, o tym, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie masz opcje do wyboru, kliknij tutaj.

• Należy pamiętać, że komunikacja od i do Personelu Hays, w tym wiadomości e-mail, może być sprawdzana w ramach wewnętrznych lub zewnętrznych dochodzeń lub postępowań sądowych.
 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

DANE KANDYDATA: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe różnym podmiotom, na różne sposoby i z różnych przyczyn. Przede wszystkim będziemy udostępniać Twoje informacje potencjalnym pracodawcom w celu zwiększenia Twoich szans uzyskania wymarzonej pracy. O ile nie zdecydujesz inaczej, możemy również udostępniać Twoje informacje którejkolwiek z naszych spółek grupy i stowarzyszonym osobom trzecim, takim jak nasi usługodawcy, jeżeli będziemy uważać, że pomoże nam to zapewnić Ci możliwie najlepszą obsługę.

• Lista podmiotów, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe, dostępna jest tutaj.

DANE KLIENTA: Udostępnimy Twoje dane: (i) przede wszystkim w celu zapewnienia odpowiedniej puli Kandydatów; (ii) w celu zapewnienia Ci programu MSP (lub wsparcia innej organizacji w tym celu); i/lub (iii) zapewnienia Ci usług RPO (lub wsparcia innej organizacji w tym celu). O ile nie zdecydujesz inaczej, możemy w tych celach udostępniać Twoje informacje którejkolwiek z naszych spółek grupy i stowarzyszonym osobom trzecim, takim jak nasi usługodawcy.

• Lista podmiotów, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe, dostępna jest tutaj.

DANE DOSTAWCY:
O ile nie zdecydujesz inaczej, możemy również udostępniać Twoje informacje którejkolwiek z naszych spółek grupy i stowarzyszonym osobom trzecim, takim jak nasi usługodawcy i organizacje, na rzecz których świadczymy usługi.

• Lista podmiotów, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe, dostępna jest tutaj.

OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD KANDYDATÓW I PERSONELU, NA PRZYKŁAD KONTAKTY REFERENCYJNE, KONTAKTY W NAGŁYCH WYPADKACH ORAZ OSOBY POZOSTAJĄCE NA UTRZYMANIU:
O ile nie zdecydujesz inaczej, możemy również udostępniać Twoje informacje którejkolwiek z naszych spółek grupy i stowarzyszonym osobom trzecim, takim jak nasi usługodawcy i organizacje, na rzecz których świadczymy usługi.

• Lista podmiotów, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe, dostępna jest tutaj.

UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ:
O ile nie zdecydujesz inaczej, możemy udostępniać Twoje informacje dostawcom usług analizy statystyk stron internetowych, platform automatyzacji marketingu i serwisów społecznościowych w celu upewnienia się, że wszelkie otrzymywane reklamy są wyselekcjonowane dla Ciebie.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

• Staramy się chronić Twoje informacje. Dlatego też wdrożyliśmy odpowiednie środki mające na celu zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi i nadużyciu Twoich danych osobowych.

• Dodatkowe informacje o wdrożonych przez nas procedurach dostępne są tutaj.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

• Jeżeli nie mieliśmy z Tobą (lub z firmą, dla której pracujesz lub z którą współpracujesz) istotnego kontaktu przez okres dwóch lat, usuniemy Twoje dane osobowe z naszych Systemów, chyba że uważamy w dobrej wierze, iż przepisy prawa lub inne regulacje wymagają od nas ich zachowania (na przykład z tytułu zobowiązań wobec organów skarbowych lub w związku z jakimkolwiek przewidywanym postępowaniem sądowym).

• Aby uzyskać więcej informacji o naszej polityce zatrzymania danych osobowych, kliknij tutaj

Jak uzyskać dostęp do przekazanych nam danych osobowych, poprawić je lub wycofać?

• Nawet jeśli już posiadamy Twoje dane osobowe, wciąż przysługują Ci różne prawa z nimi związane. Aby dowiedzieć się więcej w tej sprawie, skontaktuj się z nami. Będziemy starali się rozpatrzyć Twój wniosek bez zbędnej zwłoki oraz, w każdym przypadku, zgodnie z wymogami właściwego prawa. Zwróć uwagę, że możemy przechowywać Twoją korespondencję, aby ułatwić nam rozwiązanie jakichkolwiek zgłoszonych przez Ciebie problemów.

Prawo do sprzeciwu: Jeżeli wykorzystujemy Twoje dane, bo uznajemy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, z czym Ty się nie zgadzasz, masz prawo do sprzeciwu. Odpowiemy na Twój wniosek w ciągu 30 dni (chociaż w niektórych przypadkach możemy mieć prawo do wydłużenia tego terminu). Zasadniczo nie zgodzimy się z Tobą wyłącznie, jeżeli zastosowanie znajdą określone ograniczone warunki.

Prawo do wycofania zgody: Po udzieleniu zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów określonych działań (na przykład profilowania Twojej przydatności na określone stanowiska) lub zgody na prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę.

Wnioski osób, których dane dotyczą, o udostępnienie danych: By uniknąć wątpliwości – masz prawo w dowolnym momencie poprosić nas o potwierdzenie, jakie informacje na Twój temat posiadamy, oraz możesz zażądać zmiany, aktualizacji lub usunięcia takich informacji. W tym momencie możemy spełnić Twoja prośbę lub dodatkowo:

- poprosić Cię o weryfikację Twojej tożsamości lub o podanie dodatkowych informacji dotyczących Twojego wniosku; oraz

- odrzucić Twój wniosek, jeżeli prawo na to zezwala, uzasadniając naszą decyzję.

Prawo do wymazania: W niektórych sytuacjach (na przykład w przypadku bezprawnego przetwarzania Twoich danych) masz prawo żądać „wymazania” Twoich danych osobowych. Odpowiemy na Twój wniosek w ciągu 30 dni (chociaż w niektórych przypadkach możemy mieć prawo do wydłużenia tego terminu) i nie zgodzimy się z Tobą wyłącznie, jeżeli zastosowanie znajdą określone ograniczone warunki. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku usuniemy Twoje dane.

Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo, według swojego uznania, przekazać swoje dane od nas innemu administratorowi danych. Pomożemy Ci w tym – albo bezpośrednio przekazując Twoje dane za Ciebie, albo przekazując Ci kopie w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do przetwarzania maszynowego.

Prawo do złożenia skargi w organie nadzoru: Masz również prawo do złożenia skargi we właściwym miejscowo organie nadzoru, o czym możesz dowiedzieć się więcej tutaj.

Jeżeli Twoje zainteresowania lub wymogi ulegną zmianie, możesz zrezygnować z subskrypcji części lub wszystkich naszych treści marketingowych (na przykład e-maili z powiadomieniami o ogłoszeniach lub newsletterów Hays), klikając w link anulowania subskrypcji w e-mailu lub aktualizując swoje preferencje w naszym centrum ustawień preferencji na stronie internetowej Hays (logując się na swoje konto lub podając swój adres e-mail).

• Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o swoich prawach związanych z posiadanymi przez nas danymi osobowymi na Twój temat, kliknij tutaj.

W jaki sposób przechowujemy i przekazujemy Twoje dane za granicę?

• Hays to organizacja globalna, co umożliwia nam oferowanie usług na obecnym poziomie. Abyśmy mogli dalej działać w ten sposób, może być konieczne przekazywanie lub przechowywanie Twoich danych za granicą.

• W celu uzyskania dodatkowych informacji o podejmowanych przez nas krokach w przypadku przekazywania i przechowywania Twoich danych za granicą, kliknij tutaj.

Kto odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych na stronie internetowej Hays?

• Hays kontroluje przetwarzanie danych osobowych na swoich stronach internetowych.

• Jeżeli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

Co to są pliki cookies i w jaki sposób je wykorzystujemy?

• „Cookie” to niewielki ciąg danych przechowywany na twardym dysku Twojego komputera. Niemal wszystkie strony wykorzystują pliki cookies, nie szkodząc Twojemu systemowi. Wykorzystujemy je do śledzenia Twojej aktywności, aby zapewnić Ci możliwie najsprawniejsze doświadczenie podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Możemy wykorzystywać informacje z plików cookies, aby upewnić się, że podczas Twojej następnej wizyty zaproponujemy Ci opcje dopasowane do Twoich preferencji. Możemy także wykorzystywać pliki cookies do śledzenia ruchu sieciowego oraz do celów reklamowych.

• Jeżeli chcesz sprawdzić lub zmienić rodzaje akceptowanych plików cookies, możesz to zwykle zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki. Informujemy o tym również na naszej stronie ustawień marketingowych na stronie internetowej Hays.

• Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies, w tym w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie masz opcje do wyboru, kliknij tutaj.

Jak odrzucić pliki cookies

• Jeżeli nie chcesz otrzymywać plików cookies, które nie są bezwzględnie konieczne do działania podstawowych funkcjonalności naszej strony internetowej, możesz nie wyrazić zgody, odpowiednio zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.

• Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookies, ale jeżeli wolisz, abyśmy nie gromadzili Twoich danych w ten sposób, możesz zaakceptować wszystkie pliki cookies lub ich część albo odrzucić je w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki. Jednakże odrzucenie wszystkich plików cookies oznacza, że być może nie będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności naszej strony internetowej. Każda przeglądarka jest inna, więc sprawdź menu „Pomoc” w swojej przeglądarce, aby dowiedzieć się, jak zmienić swoje ustawienia plików cookies.

• Dodatkowe informacje o plikach cookies i o tym, jak je wyłączyć, dostępne są na stronie internetowej aboutcookies.org. Znajdziesz tam również informacje, jak usunąć pliki cookies ze swojego komputera.

CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWE

Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?

Poszukujesz nieco więcej informacji o tym, jakie dane na Twój temat gromadzimy? Tutaj znajdziesz więcej szczegółów na temat informacji, które możemy gromadzić. Informacje opisane poniżej mają oczywiście charakter dodatkowy względem wszelkich danych osobowych, do których przetwarzania jesteśmy zobowiązani mocą prawa w danej sytuacji.

 • DANE KANDYDATA:
  W zależności od istotnych okoliczności i obowiązujących lokalnych przepisów prawa i wymogów możemy gromadzić niektóre lub wszystkie informacje wymienione poniżej w celu umożliwienia nam zaproponowania Ci możliwości zatrudnienia dopasowanych do okoliczności i Twoich wymagań. W niektórych jurysdykcjach obowiązują nas ograniczenia dotyczące przetwarzania danych wymienionych poniżej. W tych jurysdykcjach nie będziemy przetwarzać następujących danych:

  - imię i nazwisko;

  - wiek / data urodzenia;

  - nr aktu urodzenia;

  - płeć;

  - fotografia;

  - stan cywilny;

  - dane kontaktowe;

  - wykształcenie;

  - historia zatrudnienia;

  - kontakty w nagłych wypadkach i dane osób pozostających na utrzymaniu;

  - dane kontaktu referencyjnego;

  - status imigracyjny (gdy wymagane jest pozwolenie na pracę);

  - narodowość / obywatelstwo / miejsce urodzenia;

  - kopia prawa jazdy i/lub paszportu / dowodu tożsamości;

  - informacje finansowe (jeżeli musimy zweryfikować status finansowy);

  - numer ubezpieczenia społecznego (lub jego odpowiednik w danym kraju) i inne informacje podatkowe;

  - informacje o różnorodności, takie jak: pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie lub inne podobne wierzenia, stan zdrowia psychicznego lub fizycznego, w tym informacje dotyczące niepełnosprawności;

  - informacje o karalności, jeżeli jest to wymagane na stanowisku, na które chcesz aplikować;

  - szczegóły dotyczące aktualnego wynagrodzenia, świadczeń emerytalnych, rentowych i pracowniczych;

  - informacje o Twoich zainteresowaniach i potrzebach dotyczących przyszłego zatrudnienia, gromadzone bezpośrednio i pośrednio, na przykład na podstawie przeglądanych ofert pracy lub artykułów czytanych na naszej stronie internetowej;

  - dodatkowe informacje, które zdecydujesz się nam podać;

  - dodatkowe informacje, które Twoje kontakty referencyjne zdecydują się nam podać;

  - dodatkowe informacje, które nasi Klienci mogą nam przekazać na Twój temat lub które uzyskamy ze źródeł zewnętrznych, jak na przykład strony z ofertami pracy;

  - adres IP;

  - daty, godziny i częstotliwość, z jaką korzystasz z naszego serwisu; oraz

  - nagrania z CCTV potwierdzające Twoją obecność w naszej siedzibie.

 • Zwróć uwagę, że powyższa lista kategorii danych osobowych, które możemy gromadzić, nie jest wyczerpująca.
 • Będziemy także gromadzić niektóre Twoje dane w zakresie, w jakim korzystasz z naszej strony internetowej. Dodatkowe informacje na ten temat dostępne są tutaj.

  ***

  DANE KLIENTA:
  Gromadzone przez nas dane dotyczące Klientów są w zasadzie bardzo nieliczne. Zasadniczo potrzebujemy tylko Twoich danych kontaktowych lub danych kontaktowych osób w Twojej organizacji (takich jak ich imiona i nazwiska, numery telefonów i adresy e-mail) w celu umożliwienia nam zapewnienia sprawnego przebiegu naszej relacji. Posiadamy również informacje dotyczące Twojej aktywności online w ramach profili Kandydatów i innych materiałów publikowanych przez Hays, które wykorzystujemy w celu zapewnienia, że otrzymywana przez Ciebie korespondencja marketingowa jest istotna i aktualna. Możemy także posiadać dodatkowe informacje, które ktoś z Twojej organizacji zdecydował się nam podać. W pewnych okolicznościach, np. w przypadku interakcji z zespołami finansowymi i ds. ściągania należności, nasze rozmowy z Tobą mogą być rejestrowane w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów prawa i wymogów. Jeżeli będziemy z jakichkolwiek powodów potrzebować dodatkowych danych osobowych, zawiadomimy Cię.

  • Będziemy także gromadzić niektóre Twoje dane w zakresie, w jakim korzystasz z naszej strony internetowej. Dodatkowe informacje na ten temat dostępne są tutaj.

  ***

  DANE DOSTAWCY:
  Nie gromadzimy wielu danych o Dostawcach – musimy tylko upewnić się, ze nasza relacja przebiega sprawnie. Gromadzimy takie dane naszych kontaktów w ramach Twojej organizacji, jak imiona i nazwiska, numery telefonów i adresy e-mail. Gromadzimy również dane rachunków bankowych, abyśmy mogli Ci zapłacić. Możemy także posiadać dodatkowe informacje, które ktoś z Twojej organizacji zdecydował się nam podać. W pewnych okolicznościach, np. w przypadku interakcji z zespołami finansowymi i ds. ściągania należności, nasze rozmowy z Tobą mogą być rejestrowane w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów prawa i wymogów.

  • Będziemy także gromadzić niektóre Twoje dane w zakresie, w jakim korzystasz z naszej strony internetowej. Dodatkowe informacje na ten temat dostępne są tutaj.

  ***

  OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD KANDYDATÓW I PERSONELU, NA PRZYKLAD KONTAKTY REFERENCYJNE, KONTAKTY W NAGŁYCH WYPADKACH ORAZ OSOBY POZOSTAJĄCE NA UTRZYMANIU:
  Jedyne, czego potrzebujemy od kontaktów referencyjnych, to potwierdzenie tego, co wiesz na temat naszego Kandydata lub przyszłego członka Personelu, aby mógł on zdobyć wymarzoną pracę. Kontakt w nagłych wypadkach to osoba, do której dzwonimy w razie nagłych zdarzeń. Aby poprosić o referencje, potrzebujemy oczywiście danych kontaktowych kontaktu referencyjnego (imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu). Będziemy również potrzebować tych danych, jeżeli nasz Kandydat lub członek naszego Personelu wymienił Cię jako swój kontakt w nagłych wypadkach, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą w razie wypadku lub nagłego zdarzenia.

  ***

  Będziemy gromadzić następujące dane: Twoją datę urodzenia, dane kontaktowe i potencjalnie pewne informację dotyczące Twojego zdrowia, jeśli członek naszego Personelu wymienił Cię jako osobę pozostająca na utrzymaniu lub jako innego rodzaju beneficjenta korzystającego ze świadczeń związanych z jego/jej zatrudnienia lub jeśli członek naszego Personelu korzysta z określonych praw pracowniczych. Możemy również otrzymać (poprzez wnioskowanie) pewne ograniczone informacje na ten temat Twojej orientacji seksualnej, jeśli członek naszego Personelu wskazał Ciebie jako swojego małżonka lub partnera lub gdy wymienia Ciebie jako osobę pozostającą na jej/jego utrzymaniu, jako krewnego lub kontakt w nagłych wypadkach.

  ***
 • UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ: Gromadzimy ograniczoną ilość danych od Użytkowników naszej strony internetowej w celu poprawienia Twojego doświadczenia podczas korzystania z naszej strony internetowej i ułatwienia zarządzania świadczonymi przez nas usługami. Obejmuje to takie informacje, jak sposób korzystania z naszej strony internetowej, częstotliwość wchodzenia na naszą stronę internetową, rodzaj Twojej przeglądarki, lokalizacja, z której przeglądasz nasza stronę internetową, wybrany przez Ciebie język i godziny, w jakich naszą strona internetowa jest najpopularniejsza. Jeżeli skontaktujesz się z nami przez stronę internetową, na przykład używając funkcji czatu, będziemy gromadzić wszelkie przekazane nam przez Ciebie informacje, na przykład Twoje imię i nazwisko i dane kontaktowe.

 •  Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat danych, które gromadzimy podczas Twoich odwiedzin na naszej stronie internetowej, kliknij tutaj.


  **************************** 

  W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

 • DANE KANDYDATA:
  Gromadzimy dane osobowe Kandydata na trzy podstawowe sposoby:
  1. Dane osobowe, które Ty nam przekazujesz jako Kandydat;
  2. Dane osobowe, które uzyskujemy z innych źródeł oraz
  3. Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie.

  Dane osobowe przekazywane przez Ciebie 

 • Hays musi znać określone informacje o Tobie, aby zapewnić Ci indywidualnie dopasowaną obsługę. Umożliwi to nam zapewnienie Ci najlepszych możliwości i pozwoli Ci zaoszczędzić czas, ponieważ nie będziesz musiał przekopywać się przez nieistotne dla Ciebie oferty pracy i usługi.
   
 • Możesz nam udostępnić informacje na kilka różnych sposobów według własnego uznania. Mogą one zawierać:

  - Wprowadzenie swoich danych na stronie internetowej Hays przez formularz aplikacyjny w ramach procesu rejestracji;

  - Pozostawienie wersji drukowanej swojego CV na wydarzeniu rekrutacyjnym, targach pracy lub w biurze Hays;

  - Przesłanie CV e-mailem do konsultanta Hays lub przejście rozmowy kwalifikacyjnej;

  - Aplikowanie na stanowiska przez wyszukiwarkę ofert pracy, który przekieruje Cię na stronę internetową Hays;

  - Wprowadzenie danych osobowych na mikrostronie Hays; lub

  - Uczestnictwo w konkursie przez kanał społecznościowy, taki jak Facebook czy Twitter (lub podobne).


  Dane osobowe, które uzyskujemy z innych źródeł

  • Uzyskujemy dane osobowe Kandydatów również z innych źródeł: W zależności od stosownych okoliczności i lokalnie obowiązujących przepisów prawa i wymogów, mogą one obejmować dane osobowe uzyskane w następujących sytuacjach:

  - Twoje kontakty referencyjne mogą ujawnić Twoje informacje osobowe;

  - Nasi Klienci mogą udostępniać nam Twoje informacje osobowe;

  - Możemy uzyskać informacje o Tobie, wyszukując potencjalnych Kandydatów z zewnętrznych źródeł, jak na przykład LinkedIn i z inne strony internetowe z ofertami pracy;

  - Jeżeli "lubisz" naszą stronę na Facebooku lub "obserwujesz" nas na Twitterze (lub wykonasz podobną czynność), otrzymamy Twoje informacje osobowe z tych stron; oraz

  - Jeżeli zostałeś nam polecony przez dostawcę RPO lub MSP, mogą oni udostępnić nam Twoje informacje osobowe.


  Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie

  • W zakresie, w jakim wchodzisz na naszą stronę internetową lub czytasz lub klikasz w jakikolwiek e-mail od nas, a także w stosownych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i wymogami, możemy również gromadzić Twoje dane automatycznie lub poprzez przekazanie ich nam przez Ciebie. W celu uzyskania dodatkowych informacji kliknij tutaj.

  *** 
 • DANE KLIENTA
  Gromadzimy dane osobowe Klienta na trzy sposoby:
  1. Dane osobowe, które otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie;
  2. Dane osobowe, które uzyskujemy z innych źródeł oraz
  3. Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie.

  Dane osobowe, które otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie

  • Mamy wspólny cel – zapewnienie najlepszego personelu dla Twojej organizacji. Będziemy otrzymywać dane bezpośrednio od Ciebie na dwa sposoby:

  - Jeżeli skontaktujesz się z nami proaktywnie, zwykle telefonicznie lub e-mailowo; lub

  - Jeżeli my skontaktujemy się z Tobą, telefonicznie lub e-mailowo albo, ogólniej, poprzez działania naszych konsultantów w ramach rozwoju biznesu.

  Dane osobowe, które uzyskujemy z innych źródeł

  • W stosownych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i wymogami możemy poszukiwać dodatkowych informacji o Tobie lub Twoich współpracownikach z innych źródeł, zasadniczo w ramach analizy due diligence lub badań rynku, w tym:

  - Z badań rynku przeprowadzonych przez osobę trzecią oraz z analizy mediów internetowych i innych (które możemy przeprowadzić sami lub zlecić ich przeprowadzenie innej organizacji);

  - Z list uczestników istotnych wydarzeń; oraz

  - Z innych ograniczonych źródeł i od osób trzecich (na przykład od naszych Kandydatów w zakresie, w jakim przekażą nam Twoje dane w charakterze ich kontaktu referencyjnego).

  Dane osobowe gromadzone przez naszą stronę internetową

  • W zakresie, w jakim wchodzisz na naszą stronę internetową lub czytasz lub klikasz w jakikolwiek e-mail od nas, a także w stosownych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i wymogami, możemy również gromadzić Twoje dane automatycznie lub poprzez przekazanie ich nam przez Ciebie. W celu uzyskania dodatkowych informacji kliknij tutaj.

  ***

  • UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ:
  Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, możemy automatycznie gromadzić określone informacje, bez względu na to, czy zdecydujesz się korzystać z naszych usług. Obejmują one Twój adres IP, datę i godziny oraz częstotliwość wchodzenia na naszą stronę internetową i sposób przeglądania jej treści. Będziemy również gromadzić od Ciebie dane, gdy będziesz kontaktować się z nami przez stronę internetową, na przykład używając funkcji czatu.


  • Gromadzimy Twoje dane automatycznie poprzez pliki cookies, zgodnie z ustawieniami plików cookies Twojej przeglądarki. Jeżeli jesteś również Kandydatem lub Klientem Hays, możemy wykorzystywać dane Twojego sposobu korzystania z naszych stron internetowych w celu poprawy innych aspektów naszej komunikacji z Tobą lub obsługi. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies, o tym, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie masz opcje do wyboru, kliknij tutaj.

  *****************************

   

 

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Uzyskawszy dane na Twój temat, używamy ich na wiele sposobów.

DANE KANDYDATA:
Zasadniczo używamy danych Kandydata na cztery sposoby: 

- Działania rekrutacyjne;

- Działania marketingowe;

- Monitorowanie równouprawnienia; a także

- Aby pomóc nam ustalić, wykonać lub obronić roszczenia prawne.

- W odpowiednich okolicznościach w przyszłości możemy również korzystać z danych Kandydata do Profilowania.

Poniżej znajdują się dodatkowe informacje na temat każdego z nich:

Działania rekrutacyjne

• Głównym obszarem naszej działalności jest oczywiście rekrutacja – łączenie właściwych Kandydatów z właściwymi stanowiskami. Poniżej wymieniliśmy różne sposoby wykorzystywania i przetwarzania Twoich danych osobowych do tego celu, gdy jest to stosowne i zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i wymogami. Zwróć uwagę, że lista ta nie jest wyczerpująca. 

- gromadzenie Twoich danych od Ciebie i z innych źródeł, na przykład LinkedIn;

- przechowywanie (i aktualizowanie w razie konieczności) Twoich danych w naszej bazie danych, abyśmy mogli kontaktować się z Tobą w związku z rekrutacją;

- świadczenie naszych usług rekrutacyjnych i usprawnienie procesu rekrutacji;

- ocena danych na Twój temat pod kątem miejsc pracy, które według nas mogą być dla Ciebie odpowiednie;

- przesyłanie Twoich informacji Klientom w celu aplikowania na stanowiska lub oceny Twoich kwalifikacji;

- umożliwienie Ci złożenia swojego CV, aplikowania na stanowiska przez internet lub zapisania się na subskrypcję powiadomień o ogłoszeniach, które według nas mogą Cię zainteresować;

- umożliwienie Ci uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach online;

- umożliwienie Ci uczestnictwa w interaktywnych funkcjonalnościach naszych serwisów;

- realizacja naszych zobowiązań wynikających z wszelkich zawartych pomiędzy nami umów;

- realizacja naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych pomiędzy Hays a osobami trzecimi w związku z Twoją rekrutacją;

- usprawnienie naszych procesów płacowych i fakturowych;

- przeprowadzanie ankiet satysfakcji klienta;

- weryfikacja przekazanych przez Ciebie danych lub prośby o udzielenie informacji (takich jak referencje, kwalifikacje i potencjalnie karalność, w zakresie, w jakim jest to odpowiednie i zgodne z lokalnymi przepisami prawa);

- wypełnianie naszych zobowiązań prawnych w związku z wykryciem przestępstwa lub poborem podatków lub ceł;

- przetwarzanie Twoich danych w celu umożliwienia nam przesyłania Ci wyselekcjonowanych, istotnych materiałów marketingowych lub innej korespondencji, która według nas może Cię zainteresować;

- przeprowadzenie działań związanych z oceną i rozwojem (takich jak oceny psychometryczne lub testy umiejętności) w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, w celu uzyskania większej ilości informacji na remat danej jurysdykcji, kliknij tutaj.


• Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do powyższych celów, jeżeli uznamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, kliknij tutaj. Jeżeli nie zgadzasz się z tym, w pewnych okolicznościach masz prawo do sprzeciwu. Możesz dowiedzieć się, jak i kiedy to zrobić, tutaj.

• Zwróć uwagę, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów. Aby uzyskać więcej informacji na temat Twojej jurysdykcji, kliknij tutaj.

Działania marketingowe

• Możemy okresowo przesyłać Ci informacje, które według nas mogą Cię zainteresować, lub poprosić Cię o pomoc w połączeniu innych Kandydatów z ofertami pracy. W szczególności możemy potrzebować Twoich danych do celów wymienionych poniżej, gdy jest to stosowne i zgodne z lokalnymi przepisami prawa i wymogami. Zwróć uwagę, że lista ta nie jest wyczerpująca. Obejmuje: 

- umożliwienie nam rozwoju i wprowadzenia na rynek innych produktów i usług;

- sprzedaż pełnej gamy naszych usług rekrutacyjnych (praca na czas określony i nieokreślony, kontrakty, proces reorientacji zawodowej, programy MSP oraz usługi RPO);

- przesyłanie Ci szczegółów raportów, promocji, ofert, networkingu i wydarzeń klientów, a także ogólnych informacji o branżach, które według nas mogą Cię zainteresować;

- wyświetlanie promocyjnych fragmentów Twoich danych na stronach internetowych Hays jako historii sukcesu (wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą) oraz

- przekazywanie Ci informacji o określonych rabatach i ofertach, które przysługują Ci z tytułu Twojej relacji z Hays.

• Potrzebujemy Twojej zgody na niektóre aspekty tych działań, które nie wchodzą w zakres uzasadnionych interesów (w szczególności gromadzenie danych poprzez pliki cookies oraz świadczenie marketingu bezpośredniego za pośrednictwem kanałów cyfrowych), a także, w zależności od sytuacji, poprosimy Cię o nią w ramach systemu opt-in lub soft opt-in (wyjaśnienie poniżej). Zwróć uwagę, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów. Aby uzyskać więcej informacji na temat Twojej jurysdykcji, kliknij tutaj.

• Zgoda w systemie soft opt-in to szczególny rodzaj zgody, mający zastosowanie w sytuacji, gdy uprzednio zaangażowałeś się u nas w jakieś działanie (na przykład poprzez złożenie aplikacji lub CV albo zarejestrowanie wakatu), a my sprzedajemy inne usługi związane z rekrutacją. Na podstawie zgody w systemie soft opt-in uznamy Twoją zgodę za udzieloną, do momentu kiedy się temu sprzeciwisz. Dla większości osób jest to korzystne, ponieważ umożliwia nam dostarczyć informacji, które naszym zdaniem będą dla Ciebie interesumożliwia nam sugerowanie Ci innych stanowisk oprócz tego, na które aplikowałeś, znacząco zwiększając prawdopodobieństwo znalezienia dla Ciebie nowej pracy. W przypadku innych rodzajów marketingu internetowego jesteśmy zobowiązani uzyskać Twoją wyraźną zgodę.

• Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak uzyskujemy zgodę, kliknij tutaj. Jeżeli nie zgadzasz się z naszym podejściem do marketingu, masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić, tutaj. Nikt nie jest idealny, choć my próbujemy. Chcemy, abyś wiedział, że nawet jeżeli nie wyrazisz zgody na naszą korespondencję marketingową w naszym centrum ustawień preferencji, istnieje możliwość, że Twoje dane będą ponownie uzyskane z publicznie dostępnych źródeł w niepowiązanej kampanii marketingowej. Postaramy się, aby do tego nie doszło, ale jeśli tak się jednak stanie, przepraszamy. Prosimy tylko, abyś w takiej sytuacji ponownie się temu sprzeciwił.

• Całokształt naszych działań marketingowych opiera się na tym, co według nas najlepiej posłuży naszym Klientom i Kandydatom, ale wiemy, że nie zawsze uda nam się to właściwie ustalić. Możemy wykorzystywać Twoje dane, aby wyświetlać Ci reklamy Hays lub innego rodzaju treść na innych stronach internetowych, na przykład na Facebooku. Jeżeli nie chcesz, abyśmy wykorzystywali Twoje dane w ten sposób, wyłącz opcje „reklamowych plików cookies” (więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce plików cookies). Nawet jeżeli wyłączyłeś reklamowe pliki cookies, wciąż istnieje możliwość, że zobaczysz reklamę Hays, jednak w takim przypadku nie będzie ona wyselekcjonowana indywidualnie dla Ciebie, ale dla anonimowych odbiorców.

Monitorowanie równouprawnienia i inne wrażliwe dane osobowe

• Jesteśmy zobowiązani, by zapewnić zgodność naszych procesów rekrutacyjnych z naszym podejściem w zakresie równouprawnienia. Niektóre gromadzone przez nas dane na Twój temat (w odpowiednich okolicznościach oraz zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i wymogami) wchodzą w zakres „informacji o róznorodności”. Mogą to być informacje o Twoim pochodzeniu etnicznym, płci, niepełnosprawności, wieku, orientacji seksualnej, wyznaniu lub innych podobnych wierzeniach i/lub środowisku społeczno-ekonomicznym. We właściwych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i wymogami będziemy wykorzystywać te informacje w sposób anonimowy w celu monitorowania zgodności z naszą polityką równouprawnienia. Możemy również ujawniać te dane (odpowiednio zanonimizowane we właściwych przypadkach) Klientom, jeżeli jest to od nas wymagane na podstawie umowy lub Klient konkretnie zażąda takich informacji w celu umożliwienia mu przestrzegania jego własnych procedur zatrudnienia.

• Te informacje te określane są jako „wrażliwe” lub informacje osobowe "specjalnej kategorii" i stosuje się do nich nieco bardziej rygorystyczne zasady ochrony danych. Potrzebujemy więc Twojej wyraźnej zgody na ich wykorzystanie. Poprosimy Cię o zgodę poprzez zaproponowanie Ci opcji wyrażenia zgody. Oznacza to, że będziesz musiał wyraźnie wyrazić swoją zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie tych informacji przez nas.

• Możemy gromadzić inne wrażliwe/specjalnej kategorii dane osobowe na Twój temat, jak na przykład informacje zdrowotne, wyznanie lub karalność, jeżeli jest to odpowiednie i zgodne z lokalnymi przepisami prawa i wymagane dla stanowiska, na które chcesz aplikować. Nigdy nie zrobimy tego bez Twojej wyraźnej zgody, chyba, że mamy inną ważną podstawę prawną aby to zrobić.

• Dodatkowe informacje na temat zgody dostępne są tutaj. Zwróć uwagę, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, do danych wrażliwych/specjalnej kategorii stosuje się różne zasady. Aby uzyskać więcej informacji na temat Twojej jurysdykcji, kliknij tutaj.

• Jeżeli nie zgadzasz się z tym, masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić, tutaj.

Aby pomóc nam ustalić, wykonać lub obronić roszczenia prawne

• W rzadszych przypadkach możemy wykorzystać Twoje dane osobowe, aby pomóc nam ustalić, wykonać lub obronić roszczenia prawne.

Profilowanie

• Choć obecnie wszystkie nasze działania rekrutacyjne obejmują podejmowanie decyzji przez ludzi, w przyszłości możemy korzystać z w pełni zautomatyzowanych technologii, jak na przykład systemy eksperckie lub uczenie maszynowe w celu przeprowadzenia procesu selekcji Kandydatów od początku do końca we właściwych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i wymogami.

• We właściwych przypadkach poprosimy Cię o zgodę na podjęcie niektórych lub wszystkich tych działań. Jeżeli nie wyrazisz zgody na profilowanie, Twoja aplikacja będzie w dalszym ciągu podlegać ręcznej weryfikacji pod kątem stanowisk, na które aplikujesz, ale Twój profil nie będzie automatycznie rozpatrywany pod kątem innych stanowisk. Może to obniżyć prawdopodobieństwo znalezienia stanowiska dla Ciebie.

• Masz prawo wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić, tutaj.

***

DANE KLIENTA: Wykorzystujemy informacje o Kliencie w następujących celach:

- Działania rekrutacyjne;

- Działania marketingowe; i

- Aby pomóc nam ustalić, wykonać lub obronić roszczenia prawne.
Poniżej znajdują się dodatkowe informacje na temat każdego z nich:

Działania rekrutacyjne

• Głównym obszarem naszej działalności jest oczywiście rekrutacja poprzez: (i) zapewnianie Ci Kandydatów; (ii) usługi RPO; oraz (iii) programy MSP. Poniżej wymieniliśmy różne sposoby, na jakie wykorzystujemy Twoje dane w tym celu.

- Przechowywanie (i aktualizowanie w razie konieczności) Twoich danych w naszej bazie danych, abyśmy mogli kontaktować się z Tobą w związku z działaniami rekrutacyjnymi;

- przechowywanie zapisów naszych rozmów i spotkań, abyśmy mogli zapewnić Ci wyselekcjonowane usługi;

- przeprowadzanie ankiet satysfakcji klienta oraz

- przetwarzanie Twoich danych dla celów wyselekcjonowania odpowiednich kampanii marketingowych.
• Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do tych celów, jeżeli uznamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, kliknij tutaj.

• Jeżeli nie zgadzasz się z tym, w pewnych okolicznościach masz prawo do sprzeciwu. Możesz dowiedzieć się, jak i kiedy to zrobić, tutaj.

Działania marketingowe

• Z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących lokalnych przepisów prawa i wymogów nie będziemy automatycznie prosić o Twoja zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, takich jak nasz Global Skills Index, na korporacyjny adres pocztowy lub e-mailowy.

• Jeżeli nie zgadzasz się z tym, masz prawo nie wyrazić zgody na otrzymywanie od nas materiałów marketingowych. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić, tutaj.

• Zwróć uwagę, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów w zakresie działań marketingowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat Twojej jurysdykcji, kliknij tutaj.

Aby pomóc nam ustalić, wykonać lub obronić roszczenia prawne
• W rzadszych przypadkach możemy wykorzystać Twoje dane osobowe, aby pomóc nam ustalić, wykonać lub obronić roszczenia prawne.

***

DANE DOSTAWCY:
Rozumiemy, że jesteś prawdopodobnie zajęty i nie chcesz, abyśmy kontaktowali się z Tobą we wszystkich sprawach. Aby znaleźć właściwą równowagę, będziemy wykorzystywać Twoje informacje wyłącznie w celu:

• przechowywania (i aktualizowania w razie konieczności) Twoich danych w naszej bazie danych, abyśmy mogli kontaktować się z Tobą w związku z naszymi umowami;

• oferowania Ci usług lub pozyskiwania wsparcia i usług od Ciebie;

• realizacji niektórych zobowiązań prawnych;

• ułatwienia nam wyselekcjonowania odpowiednich kampanii marketingowych oraz

• w rzadszych przypadkach aby pomóc nam ustalić, wykonać lub obronić roszczenia prawne.

• Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do tych celów, jeżeli uznamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, kliknij tutaj.

• Nie będziemy automatycznie prosić o Twoją zgodę na przesyłanie komunikatów marketingowych na korporacyjny adres pocztowy lub e-mailowy.

• Jeżeli nie zgadzasz się z tym, w pewnych okolicznościach masz prawo do sprzeciwu. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić, tutaj.

• Zwróć uwagę, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów w zakresie okresu przechowywania Twoich danych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących danej jurysdykcji, kliknij tutaj.

***

OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD KANDYDATÓW I PERSONELU, NA PRZYKŁAD KONTAKTY REFERENCYJNE, KONTAKTY W NAGŁYCH WYPADKACH ORAZ OSOBY POZOSTAJĄCE NA UTRZYMANIU:
Będziemy wykorzystywać informacje przekazane nam przez naszego Kandydata wyłącznie w następujących celach:

• jeżeli nasi Kandydaci lub członkowie Personelu wymienią Cię w naszym formularzu jako kontakt w nagłych wypadkach, skontaktujemy się z Tobą w razie dotyczącego ich wypadku lub nagłego zdarzenia lub

• jeżeli zostałeś(-/łaś) wymieniony przez naszego członka Personelu jako najbliższy krewny lub osoba pozostająca na jego/jej utrzymaniu lub jako inny rodzaj beneficjenta, przechowamy Twoje dane osobowe, aby e dane dotyczące tego członka Personelu są poprawne, i wykorzystamy Twoje dane, jeśli to konieczne, aby zapewnić świadczenia pracownicze i wypłacić wynagrodzenie, a także będziemy ujawniać Twoje dane odpowiedniemu dostawcy takich świadczeń.

- jeżeli nasz Kandydat lub przyszły członek Personelu wymienił Cię jako kontakt referencyjny, skontaktujemy się z Tobą w celu otrzymania referencji. Jest to ważna część naszego procesu zapewnienia jakości i może zadecydować o tym, czy dana osoba dostanie pracę.

• jeżeli nasz Kandydat lub przyszły członek Personelu wymienił Cię jako kontakt referencyjny, możemy okresowo wykorzystywać Twoje dane do skontaktowania się z Tobą w związku z działaniami rekrutacyjnymi, które według nas mogą Cię zainteresować, w którym to przypadku będziemy wykorzystywać Twoje dane do tych samych celów, co dane naszych Klientów. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, kliknij tutaj.

• Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do tych celów, jeżeli uznamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów lub zgodnie z obowiązującym prawe pracy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, kliknij tutaj.

• Jeżeli nie zgadzasz się z tym, masz prawo do sprzeciwu. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić tutaj.

***

UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ:
Wykorzystywanie Twoich danych pomaga nam poprawić Twoje doświadczenie podczas korzystania z naszej strony internetowej, na przykład przez analizę ostatnich kryteriów wyszukiwania ofert pracy, abyśmy mogli przedstawić Ci interesujące według nas stanowiska lub Kandydatów.

• Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies, o tym, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie masz opcje do wyboru, kliknij tutaj.

******************************      

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

• W stosownych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i wymogami możemy udostępnić Twoje dane osobowe, na różne sposoby i z różnych przyczyn, podmiotom z następujących kategorii:

- którakolwiek z naszych spółek grupy;

- osoby i organizacje, które przechowują informacje związane z Twoimi referencjami lub aplikacją o pracę w naszej firmie, takie jak obecni, przyszli lub potencjalni pracodawcy, instytucje edukacyjne i organy egzaminacyjne oraz agencje zatrudnienia i pośrednictwa pracy;

- organy skarbowe, audytorskie i inne, jeżeli uważamy w dobrej wierze, że prawo lub inne regulacje zobowiązują nas do udostępnienia tych danych (na przykład na zadanie organu skarbowego lub w związku z jakimkolwiek przewidywanym postępowaniem sądowym);

- zewnętrzni dostawcy, którzy sprawują funkcje w naszym imieniu (w tym zewnętrzni konsultanci, partnerzy biznesowi i profesjonalni doradcy, tacy jak prawnicy, audytorzy i księgowi, pracownicy wsparcia technicznego i konsultanci IT testujący i rozwijający nasze biznesowe Systemy technologiczne);

- zewnętrzni dostawcy usług IT w ramach outsourcingu i usług przechowywania dokumentów, jeżeli zawarliśmy odpowiednią umowę o przetwarzaniu danych (lub podobne zabezpieczenie);

- platformy i dostawcy technologii marketingowej;

- w przypadku Kandydatów: potencjalni pracodawcy i inne agencje/organizacje rekrutacyjne w celu zwiększenia Twoich szans znalezienia zatrudnienia;

- w przypadku Kandydatów: zewnętrzni partnerzy, portale i wyszukiwarki ofert pracy, jeżeli uważamy, że poprawi to szanse znalezienia Ci właściwego stanowiska;

- w przypadku Kandydatów: dostawcy MSP w ramach programów MSP naszych Klientów;

- w przypadku Kandydatów i kontaktów referencyjnych naszych Kandydatów i przyszłych członków Personelu: osoby trzecie, które zatrzymaliśmy w celu świadczenia usług takich jak weryfikacja referencji, kwalifikacji i karalności, w zakresie, w jakim weryfikacje te są odpowiednie i zgodne z lokalnymi przepisami prawa;

- jeżeli Hays połączy się lub zostanie przejęta przez inną spółkę w przyszłości, (lub prowadzi stosowne rozmowy na temat takiej możliwości), możemy udostępnić Twoje dane osobowe nowym (potencjalnym) właścicielom spółki.

*******************************

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE?


• Jesteśmy zobowiązani do podejmowania wszystkich uzasadnionych i odpowiednich środków w celu ochrony posiadanych informacji osobowych przed nadużyciem, utratą lub nieupoważnionym dostępem. W tym celu wdrożyliśmy szereg odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Obejmują one środki przeciwdziałania każdemu podejrzewanemu naruszeniu bezpieczeństwa danych.

• Jeżeli podejrzewasz jakiekolwiek nadużycie, utratę lub nieupoważniony dostęp do Twoich informacji osobowych, niezwłocznie nas powiadom. Możesz dowiedzieć się, jak się z nami skontaktować, tutaj.

********************************

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Usuniemy Twoje dane osobowe z naszych Systemów, jeżeli nie mieliśmy z Tobą istotnego kontaktu (lub z firmą, dla której pracujesz lub z którą współpracujesz) przez okres dwóch lat (lub przez takie dłuższe okresy, przez jakie uważamy w dobrej wierze, że prawo lub inne istotne regulacje wymagają od nas zachowania Twoich danych). Po tym okresie jest możliwe, że Twoje dane nie będą dłużej istotne dla celów, dla których zostały zgromadzone.

• W przypadku Kandydatów, których usługi świadczone są za pośrednictwem firmy zewnętrznej lub innego podmiotu, „istotny kontakt” z Tobą oznacza istotny kontakt z firmą lub podmiotem, które zapewniają Twoje usługi. W przypadku gdy zostaniemy powiadomieni przez taką firmę lub podmiot o ustaniu relacji z Tobą, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres nie dłuższy niż dwa lata od momentu, w którym kontakt ustał lub (jeśli wystąpiło to później) przez okres dwóch lat od momentu, w którym nawiązaliśmy z Tobą bezpośrednio istotny kontakt.

• Przez „istotny kontakt” mamy na myśli na przykład komunikację pomiędzy nami (ustną lub pisemną) lub Twoje aktywne korzystanie z naszych usług online. Jeżeli jesteś Kandydatem, za istotny kontakt będziemy uważać złożenie przez Ciebie zaktualizowanego CV na naszej stronie internetowej lub uczestnictwo w jakimkolwiek szkoleniu online. Za istotny kontakt będziemy również uważać skontaktowanie się z nami przez Ciebie w kwestii potencjalnych stanowisk, ustnie lub pisemnie, lub klikanie w naszą korespondencję marketingową. Otrzymanie, otworzenie i przeczytanie przez Ciebie e-maila lub innej wiadomości cyfrowej nie liczy się jako istotny kontakt poza przypadkami serii kliknięć lub bezpośredniej odpowiedzi.

********************************

JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO PRZEKAZANYCH NAM DANYCH OSOBOWYCH, POPRAWIĆ JE LUB WYCOFAĆ?

• Jednym z głównych celów RODO jest ochrona i doprecyzowanie praw obywateli UE i osób przebywających w UE w zakresie ochrony danych. Oznacza to, że zachowujesz różne prawa względem swoich danych, nawet po ich przekazaniu do nas. Są one opisane szczegółowo poniżej.

• Aby dowiedzieć się więcej o tych prawach, skontaktuj się z nami. Będziemy starali się rozpatrzyć Twój wniosek bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc (z zastrzeżeniem ewentualnych przedłużeń terminu na mocy prawa). Zwróć uwagę, że możemy przechowywać Twoją korespondencję, aby ułatwić nam rozwiązanie jakichkolwiek zgłoszonych przez Ciebie problemów.

Prawo do sprzeciwu: prawo to umożliwia Ci sprzeciwienie się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, jeżeli robimy to z jednego z następujących powodów: (i) nasze uzasadnione interesy; (ii) umożliwienie nam realizacji zadania w interesie publicznym lub w ramach działań organów publicznych; (iii) przesyłanie Ci materiałów marketingu bezpośredniego; oraz (iv) dla celów naukowych, historycznych, badawczych lub statystycznych.

• Powyższe kategorie „uzasadnionych interesów” i „marketingu bezpośredniego” najczęściej mają zastosowanie do naszych Użytkowników strony internetowej, Kandydatów, Klientów i Dostawców. Jeżeli sprzeciw dotyczy przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, ponieważ uznajemy to za konieczne dla Twoich uzasadnionych interesów, musimy zastosować się do Twojego sprzeciwu poprzez zaprzestanie działań, o których mowa, chyba że:

- możemy udowodnić, że mamy ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami; lub

- przetwarzamy Twoje dane dla celów ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego.

• Jeżeli Twój sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego, musimy zastosować się do Twojego sprzeciwu poprzez zaprzestanie tych działań.

Prawo do wycofania zgody: Jeżeli otrzymaliśmy od Ciebie zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów określonych działań (na przykład ustaleń marketingowych lub automatycznego profilowania), możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, a my przestaniemy wykonywać dane działanie, na które uprzednio wyraziłeś zgodę, chyba że uważamy, iż istnieje inna podstawa dalszego przetwarzania Twoich danych dla tego celu, o czym Cię powiadomimy.

Wnioski osób, których dane dotyczą, o udostępnienie danych: Możesz w dowolnym czasie poprosić nas o potwierdzenie, jakie informacje na Twój temat posiadamy, oraz zażądać zmiany, aktualizacji lub usunięcia takich informacji. Możemy poprosić Cię o weryfikację Twojej tożsamości i o podanie dodatkowych informacji dotyczących Twojego wniosku. Jeżeli udostępnimy Ci dane na Twój temat, które posiadamy, nie obciążymy Cię kosztami z tego tytułu, chyba że Twój wniosek jest „ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny”. Jeżeli zażądasz od nas dodatkowych kopii tych informacji, możemy obciążyć Cię uzasadnionymi kosztami administracyjnymi, o ile jest to dozwolone przez przepisy prawa. Możemy odrzucić Twój wniosek, jeżeli prawo na to zezwala. Jeżeli odrzucimy Twój wniosek, zawsze poznasz uzasadnienie naszej decyzji.

• Zwróć uwagę, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów dotyczących wniosków osób, których dane dotyczą, o udostępnienie danych i możemy odrzucić Twój wniosek zgodnie z takimi przepisami. Aby uzyskać więcej informacji na temat Twojej jurysdykcji, kliknij tutaj.

Prawo do wymazania: W pewnych okolicznościach masz prawo żądać wymazania Twoich danych. Informacje muszą zazwyczaj spełniać następujące kryteria:

- dane nie są już niezbędne dla celów, dla których były pierwotnie gromadzone i/lub przetwarzane;

- jeżeli wcześniej udzieliłeś zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych, wycofałeś ją i nie istnieje inna zasadna przyczyna kontynuowania przez nas przetwarzania;

- dane były przetwarzane bezprawnie (czyli w sposób niezgodny z RODO);

- konieczne jest wymazanie danych w celu spełnienia przez nas naszych zobowiązań prawnych jako administratora danych; lub

- jeżeli przetwarzamy dane, ponieważ uważamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, sprzeciwiasz się przetwarzaniu i nie jesteśmy w stanie wykazać przeważających uzasadnionych przyczyn dalszego przetwarzania.

• Zwróć uwagę, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów dotyczących prawa osób, których dane dotyczą, do wymazania danych i możemy odrzucić Twój wniosek zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. Aby uzyskać więcej informacji na temat Twojej jurysdykcji, kliknij tutaj.

• Jesteśmy uprawnieni do odrzucenia Twojego wniosku wyłącznie z następujących przyczyn:

- skorzystanie z prawa wolności wypowiedzi i informacji;

- spełnienie zobowiązania prawnego, realizacja zadania w interesie publicznym w ramach działań organów publicznych;

- dla celów zdrowia publicznego w interesie publicznym;

- dla celów archiwizacyjnych, badawczych lub statystycznych; lub

- w celu realizacji lub obrony roszczenia prawnego.

• Stosując się do zasadnego wniosku o wymazanie danych, Usuniemy właściwe dane.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: W pewnych okolicznościach masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania przez nas Twoich danych. Oznacza to, że możemy kontynuować przechowywanie Twoich danych i nie będziemy mogli wykonywać żadnych dalszych działań z zakresu ich przetwarzania wyłącznie do momentu: (i) ustąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej; (ii) udzielenia przez Ciebie zgody; lub (iii) konieczności dalszego przetwarzania albo w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, ochrony praw innej osoby, albo z powodu ważnego interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego.

• Okoliczności, w których jesteś uprawniony do zadania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, są następujące:

- podważasz poprawność danych osobowych na Twój temat, które przetwarzamy. W takim przypadku przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych będzie ograniczone do okresu, w którym poprawność danych będzie weryfikowana.

- sprzeciwiasz się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w naszym uzasadnionym interesie. W takim przypadku możesz zażądać ograniczenia danych, podczas gdy będziemy weryfikować nasze podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych.

- jeżeli przetwarzanie przez nas Twoich danych jest bezprawne, ale wolisz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie przez nas danych zamiast ich wymazania oraz

- jeżeli nie istnieje już potrzeba przetwarzania Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz danych do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

• Jeżeli udostępniliśmy Twoje dane osobowe osobom trzecim, zawiadomimy je o ograniczeniu przetwarzania, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. Oczywiście zawiadomimy Cię przed nałożeniem jakiegokolwiek ograniczenia na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Prawo do poprawy: Masz również prawo żądać, abyśmy poprawili jakiekolwiek niepoprawne lub niepełne dane osobowe, które posiadamy na Twój temat. Jeżeli udostępniliśmy te dane osobowe osobom trzecim, zawiadomimy je o poprawkach, chyba ze jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. W odpowiednich przypadkach powiadomimy Cię również, którym osobom trzecim ujawniliśmy niepoprawne lub niepełne dane osobowe. Jeżeli uznamy za uzasadnione, by nie zastosować się do Twojego wniosku, wyjaśnimy Ci przyczyny naszej decyzji.

• Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo, według Twojego uznania, przekazywać swoje dane osobowe pomiędzy administratorami danych. Oznacza to, ze możesz przekazywać swoje dane konta w Hays innej platformie internetowej. Aby Ci to umożliwić, przekażemy Twoje dane w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do przetwarzania maszynowego, chronionym hasłem, abyś mógł przenieść swoje dane na inną platformę internetową. Możemy również bezpośrednio przekazać Ci dane. Prawo do przenoszenia danych ma zastosowanie do: (i) danych osobowych przetwarzanych automatycznie (czyli bez jakiejkolwiek interwencji człowieka); (ii) danych osobowych przekazanych przez Ciebie; oraz (iii) danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody w celu realizacji umowy.

• Prawo do złożenia skargi w organie nadzoru: Masz również prawo do złożenia skargi we właściwym miejscowo organie nadzoru. Możesz dowiedzieć się, jak się z nim skontaktować, tutaj.

• Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw lub wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (jeżeli zgoda stanowi naszą podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych), informacje na temat sposobu skontaktowania się z nami znajdziesz tutaj. Zwróć uwagę, że możemy przechowywać Twoją korespondencję, aby ułatwić nam rozwiązanie jakichkolwiek zgłoszonych przez Ciebie problemów.

• Możesz zrezygnować z subskrypcji powiadomień o ogłoszeniach i innych komunikatów marketingowych od nas w dowolnym momencie. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić, tutaj.

• Ważne jest, aby przechowywane przez nas Twoje dane osobowe były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli Twoje dane osobowe ulegną zmianie w okresie, w którym są one przez nas przechowywane.

********************************

KTO ODPOWIADA ZA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ HAYS?

• Możesz znaleźć podmiot Hays odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych i informację o jego lokalizacji, klikając w ten link.

• Jeżeli masz jakiekolwiek uwagi lub sugestie dotyczące niniejszej Polityki prywatności, kliknij w ten link. Podchodzimy do kwestii prywatności poważnie, więc odpiszemy Ci tak szybko, jak to możliwe.

********************************

W JAKI SPOSÓB PRZECHOWUJEMY I PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE ZA GRANICĘ?

• Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak przechowujemy i przekazujemy Twoje dane za granicę? Aby zapewnić Ci jak najlepszą obsługę i realizować cele opisane w niniejszej Polityce prywatności, Twoje dane mogą być przekazywane:

- pomiędzy podmiotami Hays i wewnątrz nich;

- osobom trzecim (na przykład doradcom lub innym Dostawcom Hays);

- Klientom zagranicznym;

- Klientom z Twojego kraju, którzy z kolei mogą przekazywać Twoje dane za granicę;

- dostawcy usługi chmurowej oraz

- innym osobom trzecim, o których mowa tutaj.

• Chcemy upewnić się, że Twoje dane są przechowywane i przekazywane w bezpieczny sposób. Będziemy więc przekazywać dane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub EOG (państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu), jeżeli będzie to zgodne z ustawodawstwem z zakresu ochrony danych, a środki przekazu zapewnią odpowiednią ochronę Twoich danych, na przykład:

- poprzez umowę o przekazywaniu danych zawierającą przyjęte przez Komisję Europejską aktualne standardowe klauzule umowne dotyczące przenoszenia danych osobowych przez administratorów danych w EOG na administratorów i podmioty przetwarzające w jurysdykcjach bez odpowiednich przepisów z zakresu ochrony danych lub

- poprzez przystąpienie do porozumienia EU-US Privacy Shield w celu transferu danych osobowych z podmiotów w UE na podmioty w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub do jakiejkolwiek równoważnej umowy w odniesieniu do innych jurysdykcji lub

- przekazując swoje dane do kraju, w którym Komisja Europejska dokonała ustalenia adekwatności w zakresie poziomu ochrony danych w takim kraju poprzez swoje ustawodawstwo oraz

- jeżeli jest to konieczne dla zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy nami a osobą trzecią, a przeniesienie leży w Twoim interesie dla celów umowy (gdy na przykład musimy przenieść dane poza EOG w celu spełnienia naszych zobowiązań umownych, jeżeli jesteś naszym Klientem) lub

- jeżeli wyraziłeś zgodę na przeniesienie danych.

• Aby zapewnić, że Twoje dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone, wprowadziliśmy odpowiednie procedury wobec podmiotów zewnętrznych, którym udostępniamy Twoje dane osobowe, aby zagwarantować, że Twoje dane osobowe są traktowane przez podmioty zewnętrzne w sposób zgodny z prawami o ochronie danych.

********************************

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Co to jest plik cookie?

• „Cookie” to ciąg informacji przechowywany na dysku twardym Twojego komputera, który zawiera zapis Twojego sposobu korzystania ze strony internetowej, aby umożliwić przedstawienie Ci, podczas Twojej kolejnej wizyty na stronie internetowej, indywidualnie dopasowanych opcji na podstawie przechowywanych informacji o Twojej ostatniej wizycie. Pliki cookies mogą być także wykorzystywane do śledzenia ruchu sieciowego oraz do celów reklamowych i marketingowych.

• Niemal wszystkie strony wykorzystują pliki cookies, nie szkodząc Twojemu systemowi. Jeżeli chcesz sprawdzić lub zmienić rodzaje akceptowanych plików cookies, możesz to zwykle zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki. Informujemy o tym również na naszej stronie ustawień marketingowych na stronie internetowej Hays.

Jak wykorzystujemy pliki cookies?

• Wykorzystujemy pliki cookies w dwóch celach:

- śledzenie Twojej aktywności na naszej stronie internetowej. Umożliwia to nam zrozumienie, w jaki sposób korzystasz ze strony internetowej, i śledzenie ewentualnych schematów indywidualnych lub dla większych grup. Pomaga to nam rozwijać i ulepszać naszą stronę internetową i usługi w odpowiedzi na potrzeby naszych odwiedzających, a także

- aby ułatwić nam reklamowanie ofert pracy, które według nas mogą Cię interesować. Mamy nadzieję, że oznacza to dla Ciebie mniej czasu spędzonego na przeczesywaniu niekończących się stron i szybsze znalezienie wymarzonego zatrudnienia.

• Rodzaje plików cookies:

- sesyjne pliki cookies: przechowywane na Twoim komputerze wyłącznie podczas sesji internetowej i automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki – zwykle przechowują anonimowy numer ID sesji umożliwiający Ci przeglądanie strony internetowej bez konieczności logowania się na każdą stronę, ale nie pobierają żadnych informacji z Twojego komputera lub

- trwałe pliki cookies: trwały plik cookies jest przechowywany na Twoim komputerze i pozostaje tam, kiedy zamykasz swoją przeglądarkę. Plik cookie może być odczytywany przez stronę internetową, która go utworzyła, podczas następnej wizyty. Wykorzystujemy trwale pliki cookies dla celów Google Analytics i personalizacji (patrz niżej).

• Pliki cookies mogą być również sklasyfikowane w następujący sposób:

- Niezbędne pliki cookies: Są to pliki cookies niezbędne do umożliwienia Ci efektywnego korzystania ze strony internetowej, jak na przykład podczas aplikowania na stanowisko, więc nie mogą być wyłączone. Bez tych plików cookies nie moglibyśmy świadczyć usług udostępnianych Ci na naszej stronie internetowej. Tego rodzaju pliki cookies nie zbierają informacji o Tobie, które mogłyby być wykorzystane do celów marketingowych lub zapamiętania, gdzie byleś w internecie.

- Pliki cookies związane z wydajnością: Tego rodzaju pliki cookies umożliwiają nam monitorowanie i ulepszanie działania naszej strony internetowej. Pozwalają nam na przykład zliczać wizyty, identyfikować źródła ruchu sieciowego i obserwować, które elementy strony internetowej są najpopularniejsze.

- Pliki cookies związane z funkcjonalnością: Tego rodzaju pliki cookies umożliwiają naszej stronie internetowej zapamiętanie Twoich wyborów (na przykład Twoja nazwa użytkownika, język lub region) i zapewnienie ulepszonych funkcjonalności. Możemy Ci na przykład przekazać wiadomości lub aktualizacje istotne dla usług, z których korzystasz. Tego rodzaju pliki cookies mogą być również wykorzystane do zapamiętania zmian, których dokonałeś w zakresie rozmiaru tekstu, czcionki i innych elementów stron internetowych, które możesz personalizować. Mogą być również wykorzystane do udostępnienia Ci usług, których zażądałeś, jak na przykład obejrzenie filmu lub komentowanie bloga. Informacje zbierane przez te pliki cookies są zwykle zanonimizowane.

- Pliki cookies dotyczące personalizacji: Tego rodzaju pliki cookies pomagają nam reklamować szczegóły potencjalnych ofert pracy, które według nas mogą Cię zainteresować. Są one trwale (tak długo, jak długo będziesz u nas zarejestrowany) i oznaczają, że kiedy się zalogujesz lub wrócisz na stronę internetową, możesz zobaczyć oferty pracy podobne do tych, które przeglądałeś poprzednio.

Tabela zawarta w Aneksie 4 wymienia pliki cookies, które wykorzystujemy w danej jurysdykcji, dlaczego je wykorzystujemy i jakiego są rodzaju.
****************************

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH

UZASADNIONE INTERESY

• Zastosowanie ma tu artykuł 6(1)(f) RODO – mówi on, że możemy przetwarzać Twoje dane, jeżeli to „jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez [nas] lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają [Twoje] interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych”.

• Nie uważamy, aby którekolwiek z następujących działań szkodziło w jakikolwiek sposób – tak naprawdę pomagają nam one oferować Ci lepiej spersonalizowaną, wydajną obsługę, więc wszyscy odnoszą korzyść! Jednakże masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na tej zasadzie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak to zrobić, kliknij tutaj.

• Zwróć uwagę, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, w niektórych przypadkach zastosowanie może mieć inna podstawa prawna przetwarzania danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat Twojej jurysdykcji, kliknij tutaj.

DANE KANDYDATA:
• Uważamy za uzasadnione oczekiwanie, że jeżeli poszukujesz pracy lub zamieściłeś swoje CV na portalu ofert pracy lub w serwisie społecznościowym specjalizującym się w kontaktach zawodowych, nie masz nic przeciwko temu, abyśmy gromadzili lub w inny sposób wykorzystywali Twoje dane osobowe do oferowania Ci lub świadczenia usług rekrutacyjnych, udostępniania tych informacji potencjalnym pracodawcom i weryfikacji Twoich umiejętności względem naszej bazy wakatów. Kiedy wygląda na to, że zostaniesz zatrudniony, Twój potencjalny pracodawca może również chcieć zweryfikować informacje, które nam przekazałeś (takie jak wyniki badan psychometrycznych lub testów umiejętności), lub potwierdzić Twoje referencje, kwalifikacje lub informacje o karalności w zakresie, w jakim weryfikacje te są odpowiednie i zgodne z lokalnymi przepisami prawa. Musimy wykonywać te czynności, abyśmy mogli funkcjonować jako dochodowa firma i pomagać Tobie oraz innym Kandydatom w znalezieniu pracy, na jaką zasługujecie.

• Chcemy zapewnić Ci indywidualnie dopasowane rekomendacje stanowisk i istotne artykuły, aby pomóc Ci w procesie poszukiwania pracy. Uważamy zatem, że uzasadnione jest przetwarzanie przez nas Twoich danych w celu upewnienia się, że przesyłamy Ci najodpowiedniejsze treści.

• Uważamy również, że uczestnictwo w naszych specjalistycznych szkoleniach online lub korzystanie z niektórych z naszych bardziej interaktywnych usług może pomóc Ci w poszukiwaniach pracy, jeżeli masz na to czas. Są to elementy oferty usługowej naszej firmy i pomagają nam wyróżnić się na konkurencyjnym rynku, jest więc w naszym uzasadnionym interesie, by wykorzystywać Twoje dane w tym celu.

• Musimy zapewnić sprawne funkcjonowanie naszej firmy, abyśmy mogli kontynuować świadczenie usług na rzecz takich Kandydatów, jak Ty. We właściwych przypadkach musimy więc również wykorzystywać Twoje dane dla celów naszych wewnętrznych czynności administracyjnych, jak płace i fakturowanie.

• Mamy nasze własne zobowiązania wynikające z przepisów prawa, których wypełnienie leży w naszym uzasadnionym interesie! Jeżeli uważamy to w dobrej wierze za konieczne, możemy udostępniać Twoje dane w związku ze ściganiem przestępstw, poborem podatków i faktycznym lub przewidywanym postępowaniem sądowym.

***

DANE KLIENTA:
• W celu zapewnienia Ci możliwie najlepszej obsługi przechowujemy Twoje dane osobowe i/lub dane osobowe osób kontaktowych w Twojej organizacji, a także dokumentację naszych rozmów, spotkań, zarejestrowanych stanowisk i miejsc pracy. Możemy okresowo poprosić Cię o wypełnienie ankiety satysfakcji klienta. Uważamy to za uzasadnione działanie – uznajemy powyższe sposoby wykorzystania Twoich danych za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów jako organizacji świadczącej dla Ciebie różnorodne usługi rekrutacyjne.

***

DANE DOSTAWCY:
• Wykorzystujemy i przechowujemy dane osób w naszej organizacji w celu usprawnienia odbioru usług od Ciebie jako jednego z naszych Dostawców. Posiadamy również dane finansowe, abyśmy mogli zapłacić Ci za Twoje usługi. Uznajemy wszystkie takie działania za konieczne w ramach naszych uzasadnionych interesów jako odbiorcy Twoich usług.

***

• OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD KANDYDATÓW I PERSONELU, NA PRZYKŁAD KONTAKTY REFERENCYJNE, KONTAKTY W NAGŁYCH WYPADKACH ORAZ OSOBY POZOSTAJĄCE NA UTRZYMANIU:
• Jeżeli nasz Kandydat lub przyszły członek Personelu wymienił Cię jako kontakt referencyjny, wykorzystamy Twoje dane do skontaktowania się z Tobą w celu otrzymania referencji. Jest to element naszego procesu zapewnienia jakości, więc uważamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów jako organizacji oferującej usługi rekrutacyjne i zatrudniającej personel.

• Jeżeli Kandydat lub członek Personelu podał nam Twoje dane jako kontakt w nagłych wypadkach, wykorzystamy te dane do skontaktowania się z Tobą w razie wypadku lub nagłego zdarzenia. Jesteśmy pewni, że zgodzisz się, iż jest to ważny element naszej organizacji zorientowanej na ludzi, a przez to konieczny dla naszych uzasadnionych interesów.

****************************************

ZGODA

• W pewnych okolicznościach jesteśmy zobowiązani uzyskać Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z określonymi działaniami. W zależności od tego, co dokładnie robimy z Twoimi informacjami, zgoda ta będzie udzielana w systemie opt-in lub soft opt-in.

• Art. 4(11) RODO stwierdza, że zgoda oznacza „dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych”. W prostych słowach oznacza to, że:

  • musisz udzielić nam zgody dobrowolnie, bez wywierania przez nas jakiegokolwiek nacisku na Ciebie;

  • musisz wiedzieć, na co się zgadzasz, więc upewnimy się, że udzieliliśmy Ci wystarczających informacji; o powinieneś mieć kontrolę nad tym, na które działania z zakresu przetwarzania się zgadzasz, a na które nie. Zapewniamy możliwość takiego precyzyjniejszego wyboru w naszym centrum ustawień prywatności; oraz

  • musisz podjąć pozytywne i potwierdzające działanie, udzielając nam zgody – możemy zapewnić rubrykę do zakreślenia, aby ten wymóg został spełniony w wyraźny i jednoznaczny sposób. Będziemy rejestrować zgody, które w ten sposób udzielono.

• Jak już wspomniano, w niektórych przypadkach będziemy mogli opierać się na zgodzie w systemie soft opt-in. Możemy oferować Ci produkty lub usługi związane ze świadczonymi przez nas Tobie usługami rekrutacyjnymi, chyba że sprzeciwisz się otrzymywaniu takiej korespondencji.

• Zwróć uwagę, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów w zakresie zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat Twojej jurysdykcji, kliknij tutaj.

• Jak wspomniano, masz prawo wycofać swoją zgodę na te działania. Możesz zrobić to w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje, jak to zrobić, znajdziesz tutaj.

USTALANIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA ROSZCZEŃ PRAWNYCH

• Czasami konieczne może być przetwarzanie przez nas danych osobowych oraz, w stosownych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami prawami i wymogami, poufnych danych osobowych w związku z wykonywaniem lub obroną roszczeń prawnych. Art. 9(2)(f) RODO dopuszcza powyższe, gdy przetwarzanie „jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy”.

• Powyższe okoliczności mogą przykładowo wystąpić, gdy potrzebujemy porady prawnej w związku z postepowaniem sądowym lub gdy przepisy prawa wymagają zachowania lub ujawnienia pewnych informacji w ramach procesu sądowego.

WYKONYWANIE NASZYCH PRAW LUB WYKONYWANIE NASZYCH ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH  

• W przypadku niektórych Kandydatów oraz osób, których dane osobowe są dostarczane przez Kandydatów i członków Personelu, w niektórych sytuacjach będziemy musieli przetwarzać Twoje wrażliwe/specjalnej kategorii dane osobowe. Zgodnie z Artykułem 9 ust. 2 lit. b) RODO mamy do tego prawo, jeżeli przetwarzanie jest, "niezbędne do wypełniania obowiązków i wykonywania [naszych lub Twoich] szczególnych praw [...] w dziedzinie - prawa pracy zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone przez prawo.

• Przetwarzamy wrażliwe/specjalnej kategorii dane osobowe Kandydatów w celu zapewnienia zgodności ze zobowiązaniami dotyczącymi równouprawnienia, jeśli jest to zgodnie z lokalnym prawe (na przykład dla niektórych kandydatów podczas procesu rekrutacji). Możemy również przetwarzać wrażliwe/specjalnej kategorii dane osobowe osób związanych z Kandydatami lub członkami personelu z innych powodów, na przykład w celu umożliwienia odpowiedniemu członkowi Personelu uzyskania dostępu do określonych świadczeń lub praw pracowniczych. Możesz uzyskać dodatkowe informacje, odnośnie sposobu w jaki przetwarzamy wrażliwe/specjalnej kategorii dane osobowe w sekcji "Jakie dane osobowe gromadzimy?" powyżej.

 

 

ANEKS 1 - JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Kraj w którym korzystasz z usług Hays lub świadczysz usługi na rzecz Hays      Podmiot Hays odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników strony internetowej    Podmiot Hays odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych Kandydatów, Klientów, Dostawców, kontaktów referencyjnych Kandydatów i Personelu Hays będzie zależał od tego, która z poniższych spółek jest kontrahentem powiązanym z odpowiednią umową.    

Jak się z nami skontaktować:

 • w celu wglądu, poprawienia lub wycofania przekazanych nam danych osobowych;
 • jeżeli podejrzewasz jakiekolwiek nadużycie lub utratę nieupoważnionego dostępu do Twoich danych;
 • w celu wycofania swojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (jeżeli zgodna jest podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych);
 • z wszelkimi uwagami i sugestiami dotyczącymi niniejszej Polityki prywatności.
   Jak możesz się z nami skontaktować w celu aktualizacji Twoich preferencji marketingowych
                 
Wielka Brytania   Hays Specialist Recruitment Limited  
 • Hays Specialist Recruitment Limited
 • Hays Social Care Limited
 • James Harvard Limited
 • Hays Healthacre Limite
 • Hays Recruitment Services Limited
 • Hays Life Sciences 
 

Możesz napisać do nas pod następujący adres: 

20 Triton Street, London, NW1 3BF

Możesz również wysłać e-mail pod adres: customerservice@hays.com

 

Możesz to zrobić, aktualizując swój profil tutaj

Możesz również wysłać nam e-mail pod adres: customerservice@hays.com lub kliknąć w link anulowania subskrypcji w którymkolwiek otrzymanym e-mailu marketingowym. 

                 
Polska   Hays Poland sp. z o.o.    
 • Hays Poland sp. z o.o.
 • Hays Outsourcing sp. z o.o.
 • Hays Poland Centre of Excellence sp. z o.o.
 

Możesz napisać do nas pod następujący adres:  

ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, Polska 

Możesz również wysłać e-mail pod adres: customerservice@hays.pl

 

Możesz to zrobić, aktualizując swój profil tutaj

Możesz również wysłać nam e-mail pod adres: customerservice@hays.com lub kliknąć w link anulowania subskrypcji w którymkolwiek otrzymanym e-mailu marketingowym. 

 

ANEKS 2 – JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LOKALNYM ORGANEM NADZORU

 

Kraj w którym korzystasz z usług Hays lub świadczonych  usługi na rzecz Hays    Dane Twojego lokalnego nadzoru 
     
Wielka Brytania  

The Information Commisioner's Office. Możesz skontaktować się z nim w następujący sposób: 

 • Telefonicznie: 0303 123 1113
 • Pocztą elektroniczną: casework@ico.org.uk
 • Czat
 • Pocztą tradycyjną: Infomration Commissioner's Office
  Wycliffe House
  Water Lane
  Wilmslow
  Cheshire
  SK9 5AF
 
       
Polska  

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych1 . Mozesz skontaktować się z nim następujący sposób: 

 • Phone: (+48) 22 531 03 00
 • Email: kancelaria@giodo.gov.pl
 • Post: ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw
 • Fax: (+48) 22 531 03 01

 

1Po zmianach: Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

ANEKS 3 – WARIANTY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH

JURYSDYKCJA   WYMÓG PRAWNY OBOWIĄZUJĄCY W DANYM KRAJU
     
Poland    UWAGA: ANEKS BĘDZIE AKTUALIZOWANY POPRZEZ DODANIE LOKALNYCH PRZEPISÓW PRAWA

 

ANEKS 4 – LISTA PLIKÓW COOKIES

 Nazwa pliku cookie

 

DoubleClick
Google Analytics
Google Tag Manager
Optimizely
Optimizely Geographical Targeting
Optimizely Logging
Hotjar
Salesforce
 

 

Aby, zobaczyć szczegóły dotyczące wykorzystywania ciasteczek na naszej stronie, kliknij tutaj

ANEKS 5 - INTERNAL COOKIES

__utma
__utmb
__utmc
__utmt
__utmv
__utmz
__zlcmid
bannercookie_pl
country_cookie
incap_ses_711_966175
multi_country
visid_incap_966175
visid_incap_966177
JSESSIONID
_hjIncludedInSample

 

GLOSARIUSZ

Kandydaci – obejmuje kandydatów na wszystkie stanowiska oferowane lub promowane przez Hays, w tym zatrudnienie stałe, w niepełnym wymiarze czasu pracy i tymczasowe oraz stanowiska dla freelancerów u Klientów Hays; a także osoby, które przekazały CV bez związku z konkretną ofertą pracy. Indywidualni wykonawcy, freelancerzy i pracownicy dostawców lub inne osoby trzecie zaproponowani na stanowiska u Klientów Hays w ramach oferty MSP lub innej będą traktowani jak kandydaci dla celów niniejszej Polityki prywatności.

Klienci – nazwa tej kategorii mówi sama za siebie i obejmuje naszych klientów oraz inne osoby, na rzecz których Hays świadczy usługi w toku prowadzenia swojej działalności.

Usunąć – W dzisiejszych czasach praktycznie niemożliwe jest zagwarantowanie stałego i nieodwracalnego usunięcia danych elektronicznych. Ponadto, jak zostało to wyjaśnione w niniejszej Polityce Prywatności, w określonych sytuacjach możemy być zobowiązani przez prawo lub regulacje, lub z powodów związanych z zarządzaniem ryzykiem, aby zachować zdolność dostępu do pewnych elementów Twoich danych osobowych. Jadnak zobowiązujemy się wobec Ciebie, że gdy upłynie nominalny okres przechowywani Twoich danych osobowych lub otrzymamy od Ciebie właściwy wniosek o ich usunięcie, zastosujemy określone środki operacyjne i systemowe, aby zapewnić, że Twoje dane są wyłączone z użytku". Rozumiemy przez to dane te będą technicznie istnieć w systemie archiwizacyjnym, zapewniamy, że nie będą one dostępne dla żadnego z naszych Systemów operacyjnych, procesów ani członków Personelu. Tylko bardzo (i mamy na myśli wyjątkowo) niewielka liczba członków Personelu wyższego szczebla, w bardzo (i, znowu, mamy na myśli wyjątkowo) ograniczonych i precyzyjnie określonych sytuacjach, będzie mogła przywrócić Twoje dane osobowe, tak aby były do wglądu w tych uzasadnionych sytuacjach. Po uzyskaniu pewności, że wszystkie wymagane przez prawo okresy przechowywania danych upłynęły (co, biorąc pod uwagę obecne cele, powinno mieć miejsce po dziesięciu latach, podejmiemy dodatkowy, ostatni krok polegający na "twardym usunięciu danych", w związku z czym nawet ta bardzo ograniczona liczba członków Personelu wyższego szczebla nie będzie w stanie przywrócić Twoich danych osobowych.

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych (RODO) – instrument ustawowy Unii Europejskiej, który ma na celu harmonizację europejskich przepisów prawnych z zakresu ochrony danych. Jego data wejścia w życie to 25 maja 2018 r., a wszelkie odniesienia do niego powinny być interpretowane odpowiednio jako obejmujące wszelkie powiązane ustawodawstwo dotyczące ochrony danych osobowych.

Programy dostawcy usług zarządzanych (Managed Service Provider, MSP) – outsourcing zarządzania zewnętrznym personelem przez Klienta (w tym freelancerzy, niezależni wykonawcy i pracownicy tymczasowi) na zewnętrznego dostawcę usług rekrutacyjnych.

Inne osoby, z którymi możemy się kontaktować – mogą obejmować kontakty w nagłych wypadkach i kontakty referencyjne Kandydatów i Personelu Hays. Będziemy się z nimi kontaktować wyłącznie w odpowiednich okolicznościach.

Usługi outsourcingu procesu rekrutacji (Recruitment Process Outsourcing, RPO) – pełen lub częściowy outsourcing procesu rekrutacyjnego stałych pracowników na dostawcę usług rekrutacyjnych.

Personel – obejmuje obecnych i byłych pracowników i stażystów zatrudnionych bezpośrednio w firmie Hays (lub te osoby, które zaakceptowały ofertę zatrudnienia), a także niektórych innych zatrudnionych, którzy świadczą lub świadczyli usługi na rzecz Hays (mimo że nie są oni zaliczani do pracowników). Do tych celów zaliczamy również pracowników Hays, którzy są zaangażowani do pracy w siedzibach Klientów na warunkach umów RPO lub MSP. Dla jasności, „Personel” nie obejmuje osób zatrudnionych przez Hays w celu oddelegowania do pracy w siedzibach Klientów poza umową RPO/MSP. Osoby te są traktowane w taki sam sposób, jak Kandydaci Hays i są objęte niniejszą Polityką prywatności. Podobnie niezależni wykonawcy i konsultanci świadczący usługi na rzecz Hays mieszczą się w zakresie definicji „Dostawcy” dla celów niniejszej Polityki prywatności.

Dostawcy – odnosi się do spółek partnerskich i kapitałowych, jednoosobowych działalności gospodarczych i osób takich jak niezależni wykonawcy i freelancerzy, którzy świadczą usługi na rzecz Hays. W pewnych okolicznościach Hays podzleci usługi świadczone na rzecz Klientów zewnętrznym dostawcom, którzy wykonują usługi w imieniu Hays. W tym kontekście dostawcy będący indywidualnymi wykonawcami, freelancerami lub pracownikami dostawców będą traktowani jak Kandydaci dla celów ochrony danych. W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że Hays wymaga, aby Dostawcy przekazali właściwe części niniejszej Polityki prywatności (mianowicie części kierowane do Kandydatów) swoim pracownikom. 

•  Systemy – obejmują systemy telefoniczne, komputerowe, internetowe i Wi-Fi, oprogramowanie oraz portale, konta i/lub sieci należące do, kontrolowane lub używane przez firmę Hays, które są wykorzystywane do transmisji, inicjonowania i/lub odbierania komunikacji lub są w inny sposób wykorzystywane przez firmę Hays, w tym oprogramowanie portalu kandydatów i systemy CRM.


Użytkownicy strony internetowej – jakiekolwiek osoby wchodzące na jakąkolwiek stronę internetową Hays.