Program referencyjny

 

O PROGRAMIE

Program skierowany jest do pracowników i współpracowników Hays. Celem programu jest nagradzanie pracowników, którzy polecą nam kandydatów do pracy. Doceniamy i wierzymy, że pracownicy i osoby współpracujące z Hays mogą polecić najlepszych specjalistów.

UCZESTNICY

Każda osoba pozostająca w stosunku pracy z Hays, współpracująca bezpośrednio lub pośrednio z Hays w oparciu o umowę cywilnoprawną.

ZASADY

Osoba polecona do Programu musi spełniać poniższe kryteria:

  • nie jest zarejestrowana w bazie Hays
  • obecnie nie bierze udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Hays
  • zostanie zatrudniona przez Hays i rozpocznie pracę u Klienta
  • będzie pracować przy projekcie przez co najmniej 6 tygodni. 
     

ZGŁOSZENIE

Aby polecić osobę musisz wypełnić załączony poniżej dokument, a następnie przesłać go wraz z informacjami:

  • imię i nazwisko polecającego
  • imię i nazwisko osoby polecanej
  • stanowisko, na które osoba polecana jest rekomendowana
  • CV osoby polecanej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

na adres e-mail: zarekomenduj@hays-response.pl.   

NAGRODA

Jeśli znajdziemy dla Twojego znajomego nową pracę, to w podziękowaniu otrzymasz od nas 500 pln.

Możesz zarekomendować dowolną liczbę znajomych. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Programu.

Regulamin Programu dostępny jest tutaj
Oświadczenie dostępne jest tutaj.