Blogi

5 informacji, które muszą znaleźć się w CV

Czego nie należy pomijać? 

Przygotowanie dobrego CV, które wyróżni się na tle innych aplikacji, jest pierwszym i niezwykle ważnym zadaniem w procesie poszukiwania zatrudnienia. Przed wysłaniem swojego życiorysu warto poświęcić czas na dopracowanie szczegółów. To, w jaki sposób napiszemy CV, decyduje czy nasza kandydatura spotka się z zainteresowaniem osoby, która je czyta i weryfikuje dopasowanie do oczekiwań potencjalnego pracodawcy.

Dokumenty aplikacyjne, które odznaczają się przejrzystością oraz zwięzłością zawartych w nich informacji, są najlepiej ocenianie. Każdego roku eksperci Hays na całym świecie otrzymują ponad 8 milionów aplikacji na prowadzone projekty rekrutacyjne. Chęć pozytywnego wyróżnienia się na tle innych kandydatów powinna być priorytetem na etapie rozsyłania swojego życiorysu. Aby nasze CV było czytelne i spełniało oczekiwania rynkowe, powinno zawierać także kilka kluczowych elementów.

1. Niezbędne dane

Danymi, które są obowiązkowe w aplikacji, jest imię i nazwisko oraz dane kontaktowe – numer telefonu oraz adres e-mail. Opcjonalnie można zamieścić także adres zamieszkania lub adnotację o możliwości relokacji. Adres mailowy i numer telefonu pozostaną jednak najważniejsze, ponieważ dzięki nim rekruter może skontaktować się z nami oraz przesłać istotne informacje.

2. Wykształcenie

Warto skupić się na najważniejszych informacjach. Nie ma konieczności opisywania pełnej ścieżki edukacji – od wykształcenia podstawowego, przez gimnazjalne, po średnie, jeśli nie są to ostatnie ukończone szkoły. Nie ma również konieczności podawania pełnej nazwy uczelni, jeśli skrót jest zrozumiały i powszechnie stosowany (np. SGH). Warto natomiast wymienić wszystkie kierunki kształcenia oraz ukończone studia podyplomowe. Wartość dodaną stanowi działalność studencka, koła naukowe oraz akademickie osiągnięcia. Kolejność ukończonych szkół lub kierunków powinna być odwrotnie chronologiczna – na samej górze podajemy najbardziej aktualne informacje.

3. Doświadczenie zawodowe 

Część poświęcona doświadczeniom zawodowym to kluczowy element CV. Należy zadbać, aby przedstawione informacje były czytelne i zrozumiałe. Warto podać pełne nazwy dotychczasowych pracodawców, zajmowane stanowiska oraz zakres wykonywanych zadań. Należy również pamiętać o wskazaniu okresu zatrudnienia, w których powinien być wskazany przynajmniej miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia współpracy. 

Dodatkową częścią opisu doświadczenia zawodowego może być zwięzłe podsumowanie, umieszczone zaraz pod danymi kontaktowymi. Taka informacja dostarcza pracodawcy kluczowych informacji na temat najistotniejszych umiejętności i ambicji kandydata. Jest to sekcja w życiorysie, która najczęściej już na etapie selekcji, przyciąga wzrok osób odpowiedzialnych za rekrutację. Należy pamiętać, że pracodawców przede wszystkim interesują konkretne przykłady, potwierdzające realne umiejętności. Nie wystarczy napisać, że jest się pracowitym i lojalnym pracownikiem, który potrafi pracować w grupie. Warto przedstawić przykłady, które potwierdzą te cechy. Wrażenie robią również indywidulane osiągnięcia. Jeśli swoje sukcesy zawodowe możesz zilustrować faktami i liczbami, to warto to zrobić i dodać atrakcyjności swojej aplikacji.

4. Znajomość języków obcych 

Informacja o znajomości języków obcych ma szczególne znaczenie przy rekrutacjach wymagających biegłości w określonym języku. Nie wystarczy jednak podanie w jakim języku umiemy się komunikować – kluczowe jest określenie poziomu jego znajomości. Ponadto jeżeli posiadasz certyfikaty potwierdzające znajomość języka – warto zamieścić tę informację w CV. Wszystkim kandydatom rekomenduję obiektywną ocenę swoich umiejętności i podanie w życiorysie wyłącznie prawdziwych informacji. W trakcie rekrutacji kandydaci bardzo często są proszeni o przedstawienie swoich kompetencji i odbycie części spotkania w języku obcym, którego znajomość jest określona w ofercie pracy jako niezbędna.

5. Certyfikaty, uprawnienia zawodowe 

Informacja o posiadanych certyfikatach, ukończonych szkoleniach oraz zdobytych uprawnieniach to kolejne elementy, które mogą wpłynąć na ocenę kandydatury. Jeżeli możemy się pochwalić dodatkowymi umiejętnościami, które mają przełożenie na realizację zadań oraz pomagają w osiąganiu ponadprzeciętnych wyników, warto o nich wspomnieć. 

Profesjonalne CV zapewnia największą czytelność i przykuwa uwagę do ważnych informacji. Oprócz kluczowych elementów, które musimy umieścić w aplikacji, zawsze warto zadbać o poprawność językową oraz układ graficzny dokumentu. Zalecamy wysyłanie pliku PDF, który jest najbardziej niezawodnym formatem – ryzyko, że pracodawca nie będzie mógł go poprawnie wyświetlić jest minimalne. Istotna jest również czytelna czcionka oraz to, aby wszystkie prezentowane treści były zwięzłe i zrozumiałe dla odbiorcy. W świetle obowiązujących przepisów warto także zwrócić uwagę na zamieszczaną na końcu aplikacji zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Bez tego zapisu dokumenty aplikacyjne mogą nie zostać rozpatrzone.

Więcej informacji o tym, jak napisać dobre CV znajdziesz w naszych wskazówkach zawodowych. 

Autor: Agnieszka Tarko, Team Leader w Hays Poland

00

Szukaj pracy

Szukasz nowej pracy? Wyszukaj idealną ofertę lub skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Register a job

Jeśli chcą Państwo zlecić Hays rekrutację bądź realizację usług HR, prosimy o wypełnienie formularza. Po jego przesłaniu skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości naszej współpracy.  

Contact us

Hays ma biura w całej Polsce. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia.