Blogi

Światowe trendy na rynku pracy w roku 2024

Poznaj najważniejsze prognozy

Za nami rok 2023, który upłynął pod znakiem niepewności i ostrożności – zarówno po stronie firm, jak i pracowników. Pracodawcy rekrutowali rzadziej niż przed 2-3 latami, a specjaliści i menedżerowie z większym namysłem podejmowali decyzje o zmianie pracy. Był to czas optymalizacji kosztów oraz szukania sposobów na zlikwidowanie luki kompetencji. Co rok 2024 przyniesie globalnemu rynkowi pracy?

Śledzenie aktualnych trendów kształtujących rynek pracy pozwala z większą świadomością i trafnością podejmować decyzje – zarówno te biznesowe, po stronie firm, jak i zawodowe, po stronie specjalistów. Początek nowego roku to idealna okazja, aby pochylić się nad prognozami na nadchodzące miesiące. Odkryj, jak będzie wyglądał świat pracy w 2024 roku.

6 kluczowych trendów na globalnym rynku pracy w 2024

Choć każdy kraj – a nawet region – funkcjonuje w innych realiach biznesowych i ekonomicznych, to istnieje kilka wspólnych, uniwersalnych trendów opisujących nadchodzące miesiące na globalnym rynku pracy. Oto najważniejsze z nich:

1. Rośnie rola kompetencji

Dla pracodawców na całym świecie coraz bardziej niż wykształcenie czy wieloletnie doświadczenie kandydatów, liczą się unikatowe umiejętności. Z uwagi na pogłębiającą się lukę kompetencji, trend ten będzie się nasilał w roku 2024. Dotyczy to szczególnie nowych na rynku branż i stanowisk, takich jak specjalista ds. zrównoważonego rozwoju czy inżynier sztucznej inteligencji. Co za tym idzie, warto stale rozwijać swoje umiejętności i być na bieżąco z rynkowymi trendami w tym zakresie.

Zgodnie z międzynarodowymi badaniami Hays, dla pracodawców na całym świecie najbardziej liczą się kompetencje miękkie, takie jak umiejętność pracy zespołowej, zdolności komunikacyjne, wnikliwość, dobra organizacja pracy i automotywacja.

Dodatkowo z Raportu płacowego Hays Poland 2024 wynika, że dla pracodawców działających na polskim rynku, kompetencjami najbardziej potrzebnymi, a jednocześnie najtrudniejszymi do pozyskania są umiejętności menedżerskie, cyfrowe, sprzedażowe oraz techniczne. O analizie swoich umiejętności i ich rozwoju przeczytasz tutaj.

2. Pracodawcy analizują model pracy obowiązujący w firmie

Ostatnie lata upłynęły pod znakiem zagadnień związanych z elastycznością miejsca wykonywania obowiązków służbowych. Mogliśmy zaobserwować rozwój pracy zdalnej, hybrydowej, modelu „work from anywhere” czy rozwiązania „workation”. Jednak w 2023 roku wiele firm na świecie zaczęło wymagać od swoich pracowników częstszej obecności w biurze, a niektóre nawet całotygodniowej pracy stacjonarnej.

Wiele wskazuje na to, że rozważania na temat pełnego powrotu do biur będą miały miejsce również w 2024 roku. Nie będą to jednak łatwe rozmowy i decyzje, bowiem praca stacjonarna ma swoich zwolenników i przeciwników – zarówno wśród szefów, jak i pracowników. Wyzwaniem na kolejne miesiące będzie zatem wypracowanie rozwiązania, które będzie atrakcyjne dla obu stron.

Firmy, które zostaną przy pracy zdalnej lub hybrydowej, bez wątpienia zachowają swoje szanse na elastyczne rozbudowywanie zespołów – będą mogły bowiem nawiązać współpracę z pracownikami zamieszkującymi inne miasta, a nawet kraje. To z kolei może przełożyć się na zwiększenie różnorodności w miejscu pracy.

3. Pracownicy chcą czerpać korzyści ze sztucznej inteligencji

Generatywna sztuczna inteligencja zaczęła zaznaczać swoją obecność na rynku pracy już pod koniec 2022 roku. W kolejnych miesiącach wśród specjalistów i menedżerów nasilały się dyskusje, kiedy zacznie ona masowo zastępować pracowników i ograniczać liczbę dostępnych miejsc pracy. Tymczasem dziś, na początku 2024 roku, AI postrzegana jest jako przydatne narzędzie, a ponad połowa pracowników (56%) deklaruje, że nie odczuwa niepokoju względem wpływu sztucznej inteligencji na dostępne dla nich możliwości podjęcia pracy. Piszemy o tym w Raporcie płacowym Hays Poland 2024 – tutaj dowiesz się więcej.

Na całym świecie sztuczna inteligencja służy jako wsparcie w pisaniu, wykonywaniu nieangażujących, powtarzalnych zadań – np. administracyjnych, parafrazie tekstów, tworzeniu treści i grafik czy pisaniu i debugowaniu kodu.

Aby móc w pełni korzystać z funkcjonalności programów AI lub samodzielnie nadzorować ich działanie w przyszłości, pracownicy zaczynają realnie myśleć o rozwoju w tym kierunku.

4. Pracodawcy skupiają się na rozwoju wielopokoleniowych zespołów

Obecnie na rynku pracy można spotkać przedstawicielki i przedstawicieli aż 4 pokoleń: Baby Boomers (1946-1964), X (1965-1980), Y (1981-1994) i Z (1995-2010). Idzie to w parze z wieloma wyzwaniami, ale też możliwościami. Dla pracodawców kluczowe jest zintegrowanie najstarszych i najmłodszych pracowników oraz pogodzenie ich odmiennych umiejętności, potrzeb i stylów pracy.

To, co najmłodsze pokolenie pracowników wprowadza do świata pracy, to m.in. większe zaangażowanie w tematy równości i różnorodności oraz promowanie zrównoważonych i etycznych działań na rzecz środowiska naturalnego oraz społeczeństwa. Jest to bardzo pozytywna zmiana, z której korzyści mogą czerpać wszyscy.

Pracodawcy zauważają, że połączenie tego pokolenia z pracownikami nawet kilkukrotnie starszymi zwiększa różnorodność w miejscu pracy i powoduje, że praca zespołowa jest znacznie bardziej kreatywna i wielowymiarowa. Firmy widzą również to, że osoby z pokolenia Baby Boomers czy X są dobrymi, naturalnymi mentorami i wzorcami dla „Zetek”. Nie dziwi zatem większa otwartość firm na inkluzywne zatrudnianie – zarówno osób w wieku 60+, jak i tych dopiero wchodzących na rynek pracy.

5. Firmy zaangażowane w kwestie DE&I zyskują więcej

Minione lata były kluczowe dla rozwoju równości, różnorodności i inkluzywności na globalnym rynku pracy. Firmy starają się likwidować lukę płacową, być bardziej transparentne i oferować swoim pracownikom równe szanse, np. na awans.

Obserwacje pokazują jednak, że w 2023 roku niektóre firmy dokonały cięć – kosztów i personalnych – w swoich zespołach ds. DE&I. Tymczasem dla pracowników i kandydatów na całym świecie jest to niezmiennie istotne zagadnienie. Zaangażowanie firmy w działania z tego zakresu sprawia bowiem, że środowisko pracy jest równe, głosy wszystkich osób są słyszane, a każdy pracownik może czuć się bezpiecznie w firmie.

Co za tym idzie, pracodawcy podejmujący jakiekolwiek działania związane z DE&I, powinni mieć na uwadze to, że kandydaci mogą dokładnie weryfikować, czy w firmie nic nie uległo zmianie w tym zakresie. Wielu z nich z dużym prawdopodobieństwem będzie uwzględniać to w swoich decyzjach zawodowych.

6. Niepewność gospodarcza wpłynie na zmianę w zatrudnieniu czasowym

Niepewność gospodarcza na całym świecie dotyka wiele firm. Do tego dochodzi luka kompetencji, która uniemożliwia organizacjom pełne wykorzystanie ich potencjału. To powoduje, że pracodawcy poszukujący konkretnych umiejętności lub wsparcia w rozwoju konkretnego produktu czy usługi, coraz częściej nawiązują współpracę z pracownikami czasowymi. Jest to doskonały sposób na optymalizację kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnego tempa wzrostu.

Zatrudnienie zewnętrzne (w oparciu o pracę tymczasową, outsourcing usług czy kontrakt B2B) wiąże się z wieloma korzyściami również dla samych pracowników. Eksperci korzystający z takich form współpracy cenią sobie głównie elastyczność i możliwość zdobycia doświadczenia w różnorodnych branżach.

Trend rozwoju pracy tymczasowej będzie kontynuowany również w nadchodzących miesiącach, pozwalając organizacjom na ograniczenie ryzyka związanego z niedoborem kompetencji w firmie i niemożnością zatrudnienia na etat w obliczu niesprzyjających warunków ekonomicznych.

Podsumowanie

Jak komentuje Dirk Hahn, CEO Hays: „W roku 2024 zarówno pracodawcy, jak i pracownicy będą musieli dostosować się do zachodzących zmian i zdobywać nowe umiejętności. Aby osiągnąć sukces, niezbędna będzie czujność na nowe trendy i pojawiające się możliwości”.

Podsumowując zatem najważniejsze trendy dla 2024 roku, w cenie będzie posiadanie unikatowych kompetencji, a pracodawcy będą zastanawiać się nad przywróceniem pracy stacjonarnej. Co więcej, popyt na możliwości rozwoju w zakresie sztucznej inteligencji będzie rósł, a różnorodne pod względem wieku pracowników zespoły przyniosą wiele nowych, pozytywnych perspektyw.

Ponadto firmy działające zgodnie z zasadami równości i różnorodności zwiększą swoje szanse na pozyskanie talentów, a liczba pracowników pozaetatowych, jak i dostępnych dla nich ofert, będzie rosła.

Poznaj trendy płacowe dla ponad 450 stanowisk na 2024 rok. Pobierz najnowszy Raport płacowy Hays Poland.

Zadbaj o skuteczną strategię biznesową na nadchodzące lata. Pobierz raport "The Future of Work".

00

Szukaj pracy

Szukasz nowej pracy? Wyszukaj idealną ofertę lub skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Register a job

Jeśli chcą Państwo zlecić Hays rekrutację bądź realizację usług HR, prosimy o wypełnienie formularza. Po jego przesłaniu skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości naszej współpracy.  

Contact us

Hays ma biura w całej Polsce. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia.