Przestrzeń co-workingowa przyszłością świata pracy?

Przestrzeń co-workingowa przyszłością świata pracy?

Korzystanie z przestrzeni biurowej, dzielonej przez różne firmy i freelancerów (tzw. co-working) jest coraz popularniejszą alternatywą dla długoterminowego wynajmu indywidualnej powierzchni. Czy działanie w takim środowisku jest odpowiednie dla każdego profesjonalisty i dla każdej organizacji? Takie rozwiązanie niesie za sobą zarówno korzyści, jak i wyzwania, które warto przeanalizować przed podjęciem decyzji.

Przestrzeń co-workingowa przyszłością świata pracy? Paula Rejmer Hays Poland

Badania firmy konsultingowej Emergent Research pokazują, że w roku 2017 na świecie funkcjonowało niemal 12 tysięcy przestrzeni co-workingowych z ponad 1,5 miliona użytkowników. Prognozy pokazują, że do roku 2022 liczba ta wzrośnie do 5 milionów. Dzielona przestrzeń biurowa nie jest już wyłącznie domeną małych start-upów. Większe organizacje coraz chętniej testują fenomen co-workingu, co idzie w parze z rosnącą podażą tego typu biur. Zdaniem ekspertów Hays nie jest to jednak krok, na który powinny decydować się wszystkie firmy. 

Zalety

Możliwość networkingu jest czynnikiem, który w znacznym stopniu przyciąga firmy do przestrzeni co-workingowych. Większość sieci oferujących wynajem miejsc w dzielonym biurze podejmuje działania ukierunkowane na budowanie społeczności wśród użytkowników i organizuje regularne wydarzenia o półoficjalnym charakterze – np. szkolenia, premiery nowych produktów, sesje well-being. 

Poznawaniu potencjalnych klientów lub partnerów biznesowych sprzyja również charakterystyczny dla tego typu miejsc otwarty układ przestrzeni. Open space w co-workingach zachęca do budowania kultury organizacyjnej firmy opartej na współpracy, bliskich relacjach i otwartości na dynamiczne zmiany. Przed związaniem się z określoną przestrzenią, warto upewnić się, jakie firmy znajdują się w gronie długoterminowych najemców i czy są one spójne z celami naszego biznesu. 

Kolejną zaletą co-workingu jest możliwość dostrzeżenia szans na rozwój biznesu – nowych trendów, potrzeb rynku i potencjalnych wyzwań. Praca ramię w ramię z młodymi start-upami pomaga dojrzałym organizacjom na wczesne wykrycie szans i zagrożeń, oraz podjęcie działań, na których biznesowo mogą skorzystać obie strony. Takie środowisko pracy pomaga również opracowywać nowe rozwiązania dla istotnych problemów oraz wspiera kreatywność. 

Wady

Warto pamiętać, że nie wszyscy ludzie i firmy są takie same. Aby praca w takim modelu była efektywna, przestrzenie co-workingowe muszą dostosowywać się do potrzeb poszczególnych najemców i ich personelu. Dotyczy to chociażby zagwarantowania odpowiedniej dostępności do sal spotkań oraz prywatnych przestrzeni, niezbędnych do rozmów z klientami lub poufnych spotkań wewnętrznych. 

Jeśli firma nie podejmie odpowiednich kroków, kultura przestrzeni co-workingowej bardzo szybko może zdominować kulturę organizacyjną najemcy. Aby temu zapobiec niezbędne są regularne spotkania wszystkich pracowników firmy. Pomocne może również być rozwiązanie, w którym wynajmowane jest prywatne biuro w ramach przestrzeni co-workingowej. Rozwiązuje to problem niedogodności, z którymi standardowo mierzą się najemcy dzielonych biur – przeludnienia, bałaganu, hałasu i braku prywatności. 

– Decyzja o przeniesieniu firmy do przestrzeni co-workingowej powinna być poprzedzona dogłębną analizą potrzeb pracowników oraz ofert poszczególnych biur – uważa Paula Rejmer, dyrektor w Hays Poland – Każda przestrzeń proponuje coś innego – jedne wiążą się z komfortową infrastrukturą i pozytywnie stymulującym wystrojem, inne stawiają na budowanie społeczności najemców. Najważniejsze jest biznesowe uzasadnienie takiej przeprowadzki. Zamiana standardowego biura na co-working nie ma większego sensu, jeśli jest motywowana wyłącznie chęcią podążania za nowymi trendami – dodaje.


Temat przestrzeni co-workingowych jest szerzej omówiony na łamach Hays Journal 17.