Blogi

​​​​​​​Świadczenia, które wyróżnią firmę na rynku pracy

​​​​​​​Atrakcyjne dodatki pozapłacowe kluczem do sukcesu

Agnieszka Czarnecka

Wysokość wynagrodzenia niezmiennie od lat stanowi główny powód zmiany pracy. Jednak aby pozyskać i zatrzymać w firmie jak najlepszych specjalistów, firmy konkurują również na innym poziomie: świadczeń pozapłacowych. Dotychczasowe benefity, takie jak karta sportowa czy pakiet ubezpieczeń, nie wydają się jednak równie atrakcyjne, co kiedyś. Jakie benefity mogą zaoferować pracodawcy, aby wyróżnić się na rynku pracy?

Świadczenia pozapłacowe stanowią ważny element w ocenie atrakcyjności miejsca pracy. Sprzyjają dobremu samopoczuciu pracowników i motywują ich do produktywnej pracy. Jednak aby benefity miały takie działanie, muszą w pełni odpowiadać zróżnicowanym potrzebom zatrudnionym. Które z nich mają rzeczywistą szansę wyróżnić pracodawcę na rynku?

Elastyczność

Od czasu nastania nowej rzeczywistości w świecie pracy, dla wielu pracowników istotnym benefitem jest elastyczność. Dotyczy to zarówno dostępności pracy zdalnej, możliwości dopasowania godzin pracy według indywidualnych preferencji, jak również przepracowania pełnego etatu w mniejszą ilość dni. Warto zaznaczyć, że z perspektywy firm jest to świadczenie niskokosztowe, które jednocześnie może znacznie zwiększyć well-being zatrudnionych.

Z kwestią elastyczności wiąże się jednak kolejny aspekt. Pracownikom pełniącym obowiązki zdalnie, często brakuje benefitu w formie dofinansowania wyposażenia domowego biura czy dopłaty do większych rachunków za prąd, ogrzewanie czy Internet. Stąd też, jeżeli zatrudniony w przeważającym stopniu praktykuje home office, warto pomyśleć o takim świadczeniu.

Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że dla wielu profesjonalistów elastyczność jest już podstawą, pewnym standardem. Duża część pracowników deklaruje, że taka możliwość nie jest przez nich postrzegana w kategorii benefitu, a standardowej praktyki w sposobie funkcjonowania firmy. Oznacza to, że organizacje chcące wyróżnić się na rynku pracy, powinny zadbać również o inne świadczenia pozapłacowe.

Życie prywatne

Choć wiele benefitów z tego zakresu nie cieszy się ogromną popularnością wśród firm, to nie budzą one już tak dużego zaskoczenia, co jeszcze kilka lat temu. Pracodawcy zauważają bowiem, że umożliwienie pracownikom zachowania równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, ma pozytywny wpływ na ich dobre samopoczucie i przywiązanie do organizacji. Stąd, część firm poszła o krok dalej i oferuje swoim specjalistom takie świadczenia jak prywatny concierge, pomagający w codziennych obowiązkach, aplikacje do wypożyczenia samochodu czy dodatkowe dni wolne (np. na żałobę, na „reset” czy w formie urlopu menstruacyjnego).

Chcąc zadbać o jak najlepsze samopoczucie pracowników, firmy zwracają również uwagę na ich zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Zatrudnionym coraz częściej oferowane są darmowe badania profilaktyczne, bezpłatne szczepienia oraz wsparcie psychologów. Pandemia pokazała bowiem, że poziom dobrostanu pracowników jest silnie związany z ich well-beingiem w miejscu pracy oraz ogólną satysfakcją. Dodatkowe świadczenia z tego zakresu są niewątpliwie jednym z priorytetów pracodawców dbających o zatrudnionych.

Świadczenia w biurze

Oryginalnymi benefitami, które mogą zwrócić uwagę kandydatów i realnie wpływać na ogólne zadowolenie pracowników są również te, które pracodawca może zaoferować w biurze. Należą do nich między innymi opłacone posiłki w kantynie czy pokoje do relaksu. Udostępnienie takiej przestrzeni może znacznie podnieść poziom energii zatrudnionego i zmotywować go do dalszej pracy. Część pracodawców korzystających z tego rozwiązania zdecydowało się również na wyposażenie sali w fotele do masażu czy usługę akupunktury.

Benefity rozwojowe

Jak wynika z badania opisanego na łamach Raportu płacowego Hays Poland, aż 42% specjalistów deklaruje, że jednym z najważniejszych powodów zmiany pracy jest brak możliwości rozwoju. Wielu pracodawców reaguje na te komunikaty, udostępniając pracownikom nie tylko szkolenia w godzinach pracy, ale również szeroką gamę benefitów z tego zakresu. Popularnymi stają się usługi coachingu (np. finansowego), dostęp do platformy z e-bookami czy możliwość rozwoju w zagranicznych oddziałach firmy.

Na rynku można zaobserwować również firmy, które wspierają pracowników w rozwoju własnych projektów w godzinach pracy. Są to niebywale atrakcyjne świadczenia, polepszające relacje pracowników z pracodawcami i dające dużą satysfakcję, która przekłada się na efektywność w pełnieniu obowiązków zawodowych.

Możliwości dla rodzin

Czas powszechnej pracy w modelu home office zwrócił uwagę pracodawców również na rodziny pracowników. Obecnie niektóre firmy oferują zatrudnionym dodatkowy urlop rodzicielski w celu umacniania więzi z najbliższymi. Część organizacji proponuje również rozwiązania z kategorii „dzień z dzieckiem w biurze” czy finansowanie porodu w prywatnej placówce.

Atrakcyjnym benefitem dla mam stał się elastyczny czas pracy po powrocie z urlopu macierzyńskiego. Dzięki takim świadczeniom możliwe jest zatrzymanie wartościowych specjalistek na dłużej, jednocześnie umożliwiając im zachowanie work-life balance. Jednak nie bez znaczenia dla firm pozostają także ojcowie, którzy także coraz częściej otrzymują od pracodawcy dodatkowe dni na opiekę nad nowo narodzonym dzieckiem.

Benefity stanowią ważny element oferty pracy, jednak dla specjalistów wciąż najbardziej liczy się wynagrodzenie. Poznaj stawki oferowane na ponad 450 stanowiskach.

Co, poza świadczeniami pozapłacowymi, pomaga zatrzymać specjalistów w firmie? Przeczytaj o 5 istotnych krokach w zapobieganiu rotacji pracowników.


Agnieszka Czarnecka

Head of HR Consultancy w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Szukaj pracy

Szukasz nowej pracy? Wyszukaj idealną ofertę lub skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Register a job

Jeśli chcą Państwo zlecić Hays rekrutację bądź realizację usług HR, prosimy o wypełnienie formularza. Po jego przesłaniu skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości naszej współpracy.  

Contact us

Hays ma biura w całej Polsce. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia.