Blogi

​​​​​​​5 kroków, aby zatrzymać pracowników w firmie

Co zrobić, aby zatrudnieni nie odchodzili z organizacji?​​​​​​​

Agnieszka Kolenda

Sytuacją, która może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie firm, jest zwiększona rotacja pracowników. Odejścia i konieczność przeprowadzania rekrutacji niewątpliwie mogą powodować przestój w biznesie. Aby tego uniknąć, poza oferowaniem rynkowych warunków zatrudnienia, pracodawcy i menedżerowie powinni dbać o dobre samopoczucie pracowników i umożliwiać im stały rozwój w strukturach organizacji. Jak tego dokonać?

Zwiększona rotacja pracowników stanowi niemały problem dla całej firmy. Istnieje jednak kilka działań, które mogą zapobiec takiej sytuacji. Poniższa lista zawiera zasady, którymi powinni kierować się menedżerowie w codziennych decyzjach, aby zatrzymać w firmie najlepszych specjalistów.

1. Wspieraj w rozwoju

Jak wynika z Raportu płacowego Hays 2022, aż 42% specjalistów wskazuje, że jednym z najważniejszych powodów do zmiany pracy jest brak możliwości rozwoju. Oznacza to, że pracodawcy powinni umożliwić zatrudnionym korzystanie ze szkoleń oraz oferować im jasną ścieżkę awansu, aby systematycznie mogli doskonalić swoje kompetencje oraz poszerzać kwalifikacje. Dzięki temu pracownik posiadający atrakcyjne perspektywy rozwoju zawodowego, chętniej pozostanie u boku dotychczasowego menedżera na dłużej.

2. Nagradzaj za sukcesy

W zapobieganiu zwiększonej rotacji pracowników ważne jest również docenianie zatrudnionych. Warto zaznaczyć, że atrakcyjną nagrodą może być nie tylko premia, ale również szereg innych elementów pozapłacowych, takich jak dodatkowe dni wolne, dostęp do platformy kafeteryjnej z licznymi benefitami czy zwiększenie elastyczności pracy. Należy pamiętać, że sposobem docenienia, który jest niezwykle istotny dla pracowników, jest również pochwała, miłe słowa, podziękowania za świetnie wykonaną pracę, wyrażone na forum zespołu czy też firmy.

Pracownik, który ma poczucie, że jego wysiłki są zauważane i doceniane, pracuje jeszcze efektywniej i jest mniej skłonny rozważać zmianę miejsca zatrudnienia.

3. Rozmawiaj i udzielaj feedbacku

Należy również pamiętać, że pracownik chętniej pozostanie w firmie, jeżeli będzie panować w niej dobra atmosfera. Na nią z kolei mają wpływ pozytywne relacje menedżera z zespołem i kwestia jakościowej komunikacji. Warto zatem przeprowadzać systematyczne rozmowy z pracownikami, aby okazać swoje zainteresowanie, budować zaufanie oraz wspierać w codziennym działaniu.

Cenne będzie również cykliczne udzielanie informacji zwrotnej na temat pracy zatrudnionego. Dzięki niej pracownik będzie mógł udoskonalać swoje działania, zyskać wiedzę na temat mocnych i słabych stron, a w razie potrzeby wprowadzić właściwe rozwiązania naprawcze. To z kolei otworzy kolejne obszary rozwoju dla pracownika, który chętniej je odkryje, mając u boku zaufanego mentora.

4. Otwórz się na potrzeby pracowników

Aby zapobiec nadmiernej rotacji pracowników, należy również pamiętać o otwartości na komunikaty napływające z ich strony. Oznacza to nie tylko słuchanie i reagowanie na różnorodne potrzeby zatrudnionych, ale również wykazywanie się „ludzką postawą”. Pamiętaj zatem o wyrozumiałości i szczerości wobec pracowników. Nie obiecuj niczego, jeśli nie masz pewności co do swoich słów i zachęcaj do dzielenia się wszelkimi wątpliwościami lub problemami.

Otwierając się na potrzeby lub problemy pracowników, będziesz w stanie szybciej na nie zareagować. W rezultacie będzie to miało również wpływ na zadowolenie współpracowników z obecnej pracy.

5. Analizuj sytuację

Może się zdarzyć, że mimo Twoich starań, pracownik zdecyduje się odejść z organizacji. Będzie to jednak cenna lekcja, z której warto wyciągnąć wnioski na przyszłość. Poznanie przyczyny tej sytuacji może bowiem zapobiec rezygnacjom z pracy kolejnych zatrudnionych. Warto zatem dokładnie przeanalizować Waszą dotychczasową współpracę i elementy, które składają się na decyzję pracownika, aby uniknąć powielania potencjalnych błędów w przyszłości.

Wówczas, aby zminimalizować skutki przestoju w funkcjonowaniu firmy, dokładnie sprecyzuj swoje oczekiwania wobec nowego pracownika i rozpocznij proces rekrutacyjny.

Dowiedz się więcej na temat budowania dobrej atmosfery w miejscu pracy. Przeczytaj, jak zadbać o well-being zespołów hybrydowych.

Odkryj najnowsze trendy rynkowe i oczekiwania specjalistów wobec rynku pracy w tym roku. Pobierz Raport płacowy Hays Poland.


Agnieszka Kolenda

Executive Director w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Szukaj pracy

Szukasz nowej pracy? Wyszukaj idealną ofertę lub skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Register a job

Jeśli chcą Państwo zlecić Hays rekrutację bądź realizację usług HR, prosimy o wypełnienie formularza. Po jego przesłaniu skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości naszej współpracy.  

Contact us

Hays ma biura w całej Polsce. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia.