Blogi

Kluczowe czynniki, o których należy pamiętać, tworząc strategię zatrudnienia na miarę przyszłości

Raport Hays ”The Future of Work”

Luka kompetencji, niewystarczająca produktywność, potrzeba optymalizacji kosztów, czy szybki rozwój sztucznej inteligencji to tylko niektóre z wyzwań, które stoją przed współczesnym światem pracy. W związku z tym, po stronie pracodawców konieczne jest dokładne przeanalizowanie dotychczasowych działań i wprowadzenie zmian, które mogą zapobiec potencjalnym kryzysom teraz i w przyszłości. Jak opracować skuteczną strategię HR dla organizacji?

Zmieniający się świat pracy wymusza na wielu organizacjach zastosowanie elastycznego i innowacyjnego podejścia do strategii zatrudnienia. Długofalowe plany opracowane kilka, czy kilkanaście lat temu zdecydowanie już nie wystarczą. Poznaj elementy, które warto uwzględnić przy budowaniu nowej strategii.

Wielowymiarowe podejście

Strategia HR jest bardzo ważnym elementem i podstawą sukcesu firm. Zakłada bowiem jak najlepsze wykorzystanie i zadbanie o zasoby drzemiące w pracownikach, czyli trzonie organizacji. Innowacyjne i elastyczne plany zatrudnienia na miarę dzisiejszych czasów powinny opierać się na ocenie ryzyka i wpływu, jakie mają na organizację czynniki zewnętrzne i wewnętrzne.

Chcąc usprawnić strategię HR w swojej firmie, warto wziąć pod uwagę trzy perspektywy i w zbalansowany sposób dostosować się do każdej z nich. Co przede wszystkim należy uwzględnić w nowym podejściu?

Perspektywa makrośrodowiskowa: inflacja, zmieniające się przepisy prawne, kryzys klimatyczny

Perspektywa technologiczna: rozwój i wpływ sztucznej inteligencji, DEX (Digital Employee Experience), czyli cyfrowe doświadczenia pracowników, inwestycje w inteligentne rozwiązania proekologiczne

Perspektywa pracowników: różnorodne modele pracy, inicjatywy na rzecz równości i różnorodności, rozwój kompetencji

Dowiedz się więcej na temat każdej z nich, czytając dalej lub pobierz raport Hays „The Future of Work” już teraz.

Perspektywa makrośrodowiskowa

Choć na niektóre czynniki zewnętrzne zwyczajnie nie ma się wpływu, to warto wiedzieć, w jaki sposób będą mogły oddziaływać na Twoją organizację. Odpowiednie przygotowanie i planowanie bez wątpienia pomogą przygotować się na przyszłe wyzwania. Raport Hays „The Future of Work” prezentuje najważniejsze elementy perspektywy makrośrodowiskowej, które zdaniem dyrektorów i menedżerów najwyższych szczebli warto uwzględnić w nowej strategii HR.

1. Inflacja

Zmienność sytuacji gospodarczej na przestrzeni ostatnich kilku lat pozostawiła po sobie niepewność. Jednym ze sposobów, aby poradzić sobie z jej skutkami, jest dogłębna analiza ryzyka, m.in. kredytowego, zwiększenie ściągalności długów oraz zrozumienie struktury przychodów firmy. Należy zastanowić się nad rentownością oraz wydatkami, które być może w pewnym stopniu da się ograniczyć.

2. Przepisy prawa

W związku z dynamicznym rozwojem technologii, konieczne staje się dopasowanie strategii firmy do nowych przepisów prawa. Dotyczy to takich obszarów działalności jak wykorzystywanie sztucznej inteligencji w organizacji, zdalne modele pracy (w tym koncepcji „work from anywhere”) czy zatrudnianie pracowników z zagranicy. Co za tym idzie, niezbędne jest zapewnienie firmie najlepszych ekspertów z obszaru prawa i podatków. Chcąc zoptymalizować koszt ich pozyskania, Twoja organizacja może rozważyć outsourcing usług.

3. Zmiany klimatyczne

Jak wynika z raportu AON „2023 Weather, Climate and Catastrophe Insight”, klęski żywiołowe w 2022 roku w skali globalnej spowodowały straty w wysokości 313 mld dolarów. Co za tym idzie, priorytetem dla firm powinno być prowadzenie bardziej zrównoważonych działań. Nie tylko będzie miało to pozytywny wpływ na środowisko, ale ma też szansę przyciągnąć do społecznie odpowiedzialnych organizacji nowych pracowników, którzy w rosnącym stopniu zwracają uwagę na etykę biznesów, do których dołączają.

Perspektywa technologiczna

Postęp technologiczny napędza wiele zmian w świecie pracy. Jego tempo wymaga szybkich, ale przemyślanych decyzji. Dla osób na stanowiskach menedżerskich i zarządczych kluczowe jest zidentyfikowanie i zrozumienie innowacji, które pozwolą organizacjom się rozwijać, a pracownikom – zwiększać swoją wydajność. Poznaj 3 kolejne czynniki, które powinny mieć wpływ na kształtowane strategie HR.

1. Sztuczna inteligencja

W ostatnich latach narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji pokazały, jak wiele powtarzalnych i nieangażujących zadań może być zlecanych zautomatyzowanym programom. Pracownicy chętnie z tego korzystają, nie bojąc się jednocześnie, że AI zabierze im pracę. Na całym świecie wciąż nie wystarcza jednak specjalistów z tego zakresu, a wiele firm wciąż nie wdrożyło zasad korzystania z AI w miejscu pracy. Pomocne może być zatem wprowadzenie do organizacji technicznych programów re- i upskillingowych oraz opracowanie odpowiednich regulaminów pracy ze sztuczną inteligencją, które ograniczą ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem i prawem własności intelektualnej.

2. DEX – cyfrowe doświadczenia pracowników

Popularność pracy zdalnej i zjawisko tzw. cyfrowych nomandów powoduje, że pracodawcy stoją przed wyzwaniem zapewnienia swoim pracownikom jak najlepszych doświadczeń w kontakcie z technologią firmy. Kluczowe jest nie tylko rozwijanie innowacyjności czy zwiększanie cyberbezpieczeństwa, ale również zadbanie o work-life balance zatrudnionych pracujących zdalnie, dla których zakończenie pracy po 8 godzinach może być trudniejsze. Sprzyjające w tym kontekście może być „prawo do bycia offline”, nad którym dyskutuje się już od pewnego czasu.

3. Inwestycje w inteligentne rozwiązania proekologiczne

Zgodnie z badaniami Accenture, więcej niż jedna trzecia organizacji na całym świecie zobowiązała się do osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto. Natomiast aż 93% nie osiągnie tego celu, jeśli do 2030 roku nie podwoi tempa redukcji emisji. Co za tym idzie, pracodawcy powinni pochylić się nad inwestycją w inteligentne rozwiązania, np. instalację paneli słonecznych na dachach biurowców i zakładów produkcyjnych czy zakup energooszczędnego oświetlenia.

Perspektywa pracowników

Charakter relacji między pracodawcami i pracownikami, jak również funkcjonowanie świata pracy zmieniły się na zawsze. Rozwój alternatywnych modeli pracy i zatrudnienia, nowych źródeł pozyskiwania talentów i wejście nowego, młodego pokolenia na rynek ciągną za sobą zarówno możliwości, jak i wyzwania. Aby dowiedzieć się więcej na temat 3 czynników z tego obszaru, które powinny zostać uwzględnione w Twojej nowej strategii HR, pobierz raport Hays „The Future of Work”.

Czy odpowiednio wynagradzasz swoich pracowników? Porównaj stawki na ponad 450 stanowiskach w Raporcie płacowym 2024.

Poznaj najważniejsze, światowe trendy na rynku pracy. Przeczytaj artykuł.

00

Szukaj pracy

Szukasz nowej pracy? Wyszukaj idealną ofertę lub skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Register a job

Jeśli chcą Państwo zlecić Hays rekrutację bądź realizację usług HR, prosimy o wypełnienie formularza. Po jego przesłaniu skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości naszej współpracy.  

Contact us

Hays ma biura w całej Polsce. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia.