Blogi

Model STAR w rozmowie z rekruterem

Jak przygotować odpowiedzi do pytań rekrutera?

Istotą rozmowy kwalifikacyjnej jest weryfikacja, czy kandydat wpisuje się w profil osoby poszukiwanej na dane stanowisko. Bezpośrednie spotkanie to okazja do sprawdzenia, jak kandydat się prezentuje i wysławia, jakie ma aspiracje i oczekiwania, a także jakimi kompetencjami miękkimi może się pochwalić. Dzięki spotkaniu rekruter może zobaczyć i ocenić to, czego nie widać w dokumentach aplikacyjnych. Pytanie – w jaki sposób odpowiadać na precyzyjne pytania, aby przekonać rekrutera do swojej kandydatury? 

Rekruter prowadzący spotkanie z kandydatem do pracy najczęściej stosuje metodę wywiadu kompetencyjnego. Opiera się on na założeniu, że znając dotychczasowe zachowania kandydata w toku kariery zawodowej, można wywnioskować potencjalne reakcje w podobnych sytuacjach zawodowych. Stąd też na rozmowie pojawiają się pytania ukierunkowane na sprawdzenie wymagań na danym stanowisku, a także dokonanie oceny czy kandydat w określonych sytuacjach zachowa się zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy. 

PRZYGOTOWANIE PRZEDE WSZYSTKIM
Przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej warto przygotować odpowiedzi na pytania, które może zadać rekruter. Oczywiście nie ma jednej, uniwersalnej strategii na udzielanie odpowiedzi podczas spotkania. Istnieją natomiast techniki, które pozwalają lepiej się przygotować i w efekcie przedstawić swoją kandyduję w korzystnym świetle. 

Na pewno przed spotkaniem warto zebrać komplet informacji na temat firmy oraz przeanalizować treść ogłoszenia, na które się zaaplikowało – tutaj najistotniejszy jest opis stanowiska, ale także wymagania i obowiązki. Analizując treść ogłoszenia rekrutacyjnego warto podjąć próbę selekcji słów kluczowych, które odzwierciedlają obszary najistotniejsze z punktu widzenia pracodawcy, a następnie przeanalizować pod tym kątem swoje dotychczasowe doświadczenie. 

LŚNIJ JAK GWIAZDA
W przygotowaniach do rozmowy rekrutacyjnej pomocny może okazać się również model STAR, którego zastosowanie pozwala rekruterowi na weryfikację kompetencji kandydata i ocenę jego zachowania w poszczególnych, zazwyczaj trudnych sytuacjach. Każda kolejna litera skrótu STAR oznacza element odpowiadania na pytanie rekrutacyjne:


S jak Situation (Sytuacja) – krótko opisz sytuację, w której podczas realizacji zadania zawodowego napotkałeś na trudności.
T jak Task (Zadanie) – wyjaśnij na czym polegało zadanie i opisz trudności, jakie wystąpiły w trakcie jego wykonywania.
A jak Action (Działanie) – opisz działania, jakie podjąłeś w obliczu wyzwania.
R jak Result (Rezultat) – przedstaw efekt swoich działań i wnioski, jakie wyciągnąłeś. Omów, jak oceniasz podjęte decyzje i co następnym razem zrobiłbyś inaczej? Jak następnym razem postąpisz w podobnej sytuacji?


W myśl metody STAR każdą odpowiedź podczas rozmowy warto skonstruować bazując na powyższych punktach. Doskonale sprawdza się przy tych pytaniach, które dotyczą rozwiązywanych w przeszłości problemów, na przykład: „Proszę opisać sytuację zawodową, dowodzącą posiadania przez Pana/ Panią umiejętności radzenia sobie ze stresem?” lub „Czy uważa Pan/ Pani siebie za lidera?". Jeśli rekruter formułuje w ten sposób pytania, to z pewnością chce zweryfikować konkretne kompetencje. Warto więc budować odpowiedzi w myśl metody STAR, ponieważ w ten sposób od razu nakreślany jest kontekst i szczegóły omawianych sytuacji. 

STAR W PRAKTYCE 
– Czy uważa Pan/ Pani, że jest typem lidera? – Tak, uważam, że jestem. Potrafię przejąć inicjatywę w grupie. Dobrym przykładem będzie sytuacja w pracy, kiedy… Moją rolą było… Podjąłem decyzję o… Zrobiłem… W rezultacie moich działań… 

Niemal każda przytoczona przez kandydata historia może być przeanalizowana przez rekrutera pod kątem posiadanych kompetencji i predyspozycji. W ogłoszeniach często wyszczególnione są umiejętności takie jak zarządzanie zespołem, radzenie sobie ze stresem, myślenie strategiczne, rozwiązywanie problemów i tym podobne. Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie kompetencji miękkich i cech osobowościowych w rekrutacji, warto przed pierwszym spotkaniem przygotować opis sytuacji dowodzących posiadanie danych zalet. Dzięki odpowiednio udzielonym odpowiedziom rekruter nie tylko utwierdzi się w przekonaniu, że kandydat pasuje do poszukiwanego profilu, ale też lepiej go pozna. Autentyczna i dobrze przedstawiona historia może być skutecznym narzędziem w walce o wymarzoną pracę.

 

 

Autor: Małgorzata Sułkowska, Team Leader w Hays Poland.

00

Szukaj pracy

Szukasz nowej pracy? Wyszukaj idealną ofertę lub skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Register a job

Jeśli chcą Państwo zlecić Hays rekrutację bądź realizację usług HR, prosimy o wypełnienie formularza. Po jego przesłaniu skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości naszej współpracy.  

Contact us

Hays ma biura w całej Polsce. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia.