Site Navigation REBRAND V2

Wybór języka

English

Tech Guide Hero REBRAND

Home Hero Image

TECHNOLOGY
RAPORT PŁACOWY
2023

Pobierz raport

Tech Guide Block 1 REBRAND

Nieznaczne osłabienie rynku kandydata

Specjaliści IT nadal cieszą się silną pozycją negocjacyjną. W 2023 eksperci nie tylko mogą liczyć na ciekawe propozycje zawodowe, ale również na podwyżki. Natomiast w wyniku niesprzyjających warunków makroekonomicznych i ogólnej niepewności, dynamika rekrutacji oraz wzrostu płac wyhamowała.

To, jak będzie wyglądać rynek IT w 2023, najlepiej odzwierciedlą pierwsze miesiące roku. Wówczas będzie można jednoznacznie stwierdzić, czy branża rzeczywiście ma do czynienia ze spowolnieniem, czy doświadczy ożywienia – jak po pandemii.

97%

firm z sektora IT planuje prowadzić rekrutacje w 2023

21%

specjalistów IT rozważa zmianę pracy w 2023

Tech Guide Block 2 REBRAND

Z całą pewnością rok 2023 w branży IT pozostanie czasem rynku kandydata. Chociaż pozycja ekspertów z dużym prawdopodobieństwem nie będzie równie silna, co na przełomie 2021 i 2022, to rynek pracy IT nadal będzie sprzyjał specjalistom. Utrzyma się również zainteresowanie Polską jako miejscem z dostępem do jakościowej puli talentów.

Łukasz GrzeszczykExecutive Director - Clients Relations, Head of IT Perm Recruitment, Hays Poland

Łukasz Grzeszczyk - Executive Director - Clients Relations, Head of IT Perm Recruitment, Hays Poland

Tech Guide Block 3 REBRAND

Arkadiusz Wargin - Executive Director - IT Contracting, Hays Poland

Branża IT, jak mało która, okazuje się odporna na wszelkie zawirowania rynkowe. Tutaj jednak również obserwujemy zmiany. Płace w sektorze IT rosną, natomiast dynamika tego wzrostu jest niemal dwukrotnie mniejsza niż w latach poprzednich. Budżety przeznaczone na rozwój technologii i usług elektronicznych znalazły się bowiem pod presją, co przełożyło się na wyhamowanie tempa wzrostu płac.

Arkadiusz WarginExecutive Director - IT Contracting, Hays Poland

Tech Guide Form REBRAND

Na jakie stawki mogą liczyć pracownicy i kontraktorzy IT?

Pobierz raporty płacowe Technology, prezentujące wynagrodzenia oferowane pracownikom etatowym oraz kontraktorom B2B. Publikacje zawierają informacje nt. minimalnych, maksymalnych i optymalnych stawek, uśrednionych dla całej Polski. Dane płacowe zostały uzupełnione komentarzami ekspertów rynku pracy oraz wynikami badania przeprowadzonego wśród specjalistów IT oraz firm z branży.

Link do pobrania bezpłatnych raportów zostanie przesłany na adres e-mail podany w formularzu.

Poland Salary Guide Cover
 
  • Niniejszym oświadczam, że przeczytałem/am i akceptuję Regulamin. Wypełniając powyższy formularz, poświadczam, że przeczytałem/am i zrozumiałem/am zapisy Polityki Prywatności.

Footer Nav Trendy REBRAND

Footer landing REBRAND

Home Hero Image

Skorzystaj z
naszego wsparcia w rekrutacji

Zleć rekrutację

Footer REBRAND