Site Header & Navigation [2024]

Wybór języka

Recruiting Trends Hero [2024]

Home Hero Image

HAYS POLAND
RAPORT PŁACOWY 2024Plany pracodawców: rekrutacje i podwyżki

Pobierz raport

Recruiting Trends Block One [2024]

Niepewność gospodarcza i geopolityczna sprawia, że firmy kierują się wzmożoną ostrożnością. Z większym namysłem niż w okresie post-pandemicznego ożywienia decydują się na uruchomienie rekrutacji i wnikliwie obserwują trendy płacowe. Niejednokrotnie stoją bowiem przed wyzwaniem optymalizacji kosztów w sposób, który nie ograniczy ich możliwości pozyskiwania i zatrzymywania talentów w organizacji.

Recruiting Trends Block Two [2024]

Trendy rekrutacyjne

Pomimo mniejszej dynamiki rekrutacji i większej niepewności, aż 90% pracodawców zaplanowało rekrutacje na rok 2024. Chociaż ich plany najczęściej uwzględnią pozyskiwanie pracowników etatowych, to rośnie odsetek firm planujących wzmocnienie zespołów o kontraktorów B2B oraz pracowników tymczasowych. Istnieje prawdopodobieństwo, że mniej przewidywalne warunki gospodarcze i trudności w oszacowaniu, jak naprawdę będzie wyglądał rynek w 2024, skłaniają firmy do tworzenia bardziej elastycznej strategii zatrudnienia. Jednocześnie, spośród firm planujących rekrutacje, blisko połowa jest zdania, że liczba rekrutacji do pracy stałej wzrośnie w porównaniu z 2023.

59% organizacji wciąż oczekuje wyzwań związanych z pozyskiwaniem talentów. Chociaż odsetek pracodawców spodziewających się trudności rekrutacyjnych na przestrzeni roku spadł o 13 pkt. proc., to jednocześnie o 9 pkt. proc. wzrosła grupa organizacji, które tak naprawdę nie potrafią ocenić, czy pozyskiwanie pracowników przysporzy im wyzwań. Co więcej, 47% firm uważa, że na rynku występuje niedobór odpowiednich kandydatów na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie, a 36% – że w Polsce konkurencja o pracowników jest wysoka.

Pracodawcy czekają zatem na rozwój sytuacji. Niektórzy mają poczucie, że rekrutacja specjalistów może być nieco łatwiejsza niż 2 lata temu. Wszyscy są jednak świadomi, że luka kompetencji nie działa na ich korzyść, a w momencie ożywienia na rynku pracy, pozyskanie i zatrzymanie talentów nie będzie łatwe.

90% pracodawców planuje rekrutować w roku 2024. Jako kontekst oczekiwanych rekrutacji najczęściej wskazywane są:

0

Rozwój biznesu

0

Potrzeba znalezienia zastępstwa dla odchodzących pracowników

0

Zmiany strukturalne

*3 najczęstsze odpowiedzi firm planujących rekrutacje w 2024

Wiele firm oczekuje, że ich aktywność rekrutacyjna w 2024 będzie wyższa niż w ubiegłym roku. W podziale na rodzaj rekrutacji wygląda to tak:

Pracownicy stali

Kontraktorzy B2B

Pracownicy zewnętrzni i tymczasowi

Aktywność wzrośnie
Aktywność pozostanie bez zmian
Aktywność zmniejszy się
0
20
40
60
47%
37%
35%
42%
53%
52%
11%
10%
13%

Odpowiedzi firm planujących rekrutacje w 2024

Firmy mają jednak świadomość, że pozyskanie odpowiednich kandydatów nie będzie łatwe. Są zdania, że…

56% Kandydaci mają nierealistyczne oczekiwania finansowe

 

47% Na rynku występuje niedobór kandydatów na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie

 

36% Konkurencja o pracowników jest wysoka

 

32% Na rynku występuje ogólny niedobór kandydatów

 

*4 najczęściej wskazywane odpowiedzi

A starając się odpowiedzieć na wyzwania rekrutacyjne najczęściej:

0

Wzmacniają markę pracodawcy

0

Inwestują w programy szkoleniowe i rozwojowe

0

Zacieśniają współpracę z agencjami rekrutacyjnymi

*3 najczęściej wskazywane odpowiedzi

 
 

Recruiting Trends Block Three [REBRAND]

Strategia wynagrodzeń

Analiza trendów płacowych pokazuje, że najwyższe podwyżki chwilowo są już za nami. Chociaż wzrosty wynagrodzeń w swojej strategii na rok 2024 ujęło aż 81% firm, to zaledwie 19% z nich przewiduje, że podwyżki przekroczą poziom 10%. Dla porównania, w roku 2023 wzrosty o takiej skali odnotowało 34% organizacji.

Słabnie również presja płacowa ze strony pracowników – 60% oczekuje, że ich wynagrodzenie wzrośnie, natomiast zdecydowana większość spodziewa się podwyżki mniejszej niż 10%. Aż 39% uważa z kolei, że ich płaca się nie zmieni. Może to świadczyć zarówno o większej niepewności po stronie pracowników, jak i świadomości wyzwań, z jakimi w wyniku wysokiej inflacji oraz trendów gospodarczych mierzą się firmy.

Porównanie odpowiedzi pracodawców na pytanie o strategię wynagrodzeń pokazuje, że w 2024 podwyżki będą mniejsze niż w minionym roku.

2023

2024

Wzrosną o ponad 20%
Wzrosną o 10-20%
Wzrosną o mniej niż 10%
Pozostaną bez zmian
Zostaną zmniejszone
0
20
40
60
80
3%
1%
28%
18%
50%
63%
16%
17%
3%
1%

*Pracodawcy zostali zapytani, jak zmienią się wynagrodzenia w firmie na przestrzeni roku

Na podobne trendy wskazują odpowiedzi specjalistów i menedżerów, ponieważ wielu z nich nie spodziewa się podwyżki w tym roku.

Spadek

Bez zmian

Wzrost o mniej niż 10%

Wzrost o 10-20%

Wzrost o ponad 20%

80 60 40 20 0
Zmiana wynagrodzenia w 2023 Przewidywana zmiana wynagrodzenia w 2024
3%
30%
32%
22%
13%
1%
39%
44%
13%
3%

*Specjaliści zostali poproszeni o określenie, jak zmieniło się ich wynagrodzenie w 2023 oraz przewidywań odnośnie do tego, jak się zmieni w 2024

Wciąż jednak wielu pracowników deklaruje zadowolenie z wynagrodzenia. Na pytanie o to, czy są usatysfakcjonowani zarobkami, odpowiadają:

Zdecydowanie tak
Tak
Nie
Zdecydowanie nie
6%
43%
42%
9%
 
 

Recruiting Trends Block Four - Form [2024]

JAKIE SĄ AKTUALNE TRENDY PŁACOWE?

Pobierz Raport płacowy 2024. Analiza wynagrodzeń oferowanych na ponad 450 stanowiskach powstała na podstawie rekrutacji zrealizowanych przez ekspertów Hays Poland w roku 2023. Raport zawiera minimalne, maksymalne i optymalne wynagrodzenia miesięczne brutto, oferowane osobom pracującym na pełny etat.

Po wypełnieniu formularza otrzymasz dostęp do interaktywnego podsumowania kluczowych trendów oraz stawek. Jednocześnie na podany przez Ciebie adres e-mail zostanie wysłany plik PDF z raportem.

Hays Poland Salary Guide Front Cover
 

Recruiting Trends Footer Slider [2024]

Home Hero Image

SKORZYSTAJ Z NASZEGO
WSPARCIA
W REKRUTACJI

Zleć rekrutację

Site Footer [2024]