Wybór języka

Site Header & Navigation [2024]

BSS Guide Hero [2024]

Home Hero Image

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH
RAPORT PŁACOWY 2024

Pobierz raport

BSS Guide Block One [2024]

Polski sektor BSS jest w dobrej kondycji, inwestorzy nadal dostrzegają jego ogromny potencjał i nic nie wskazuje na to, aby sytuacja miała ulec pogorszeniu. W roku 2023 wiele firm z branży wcisnęło hamulec, aby przyjrzeć się swojej strategii, znaleźć usprawnienia i wyeliminować straty. Istnieje jednak szansa, że rok 2024 przyniesie nowe otwarcie. Warunkiem będzie dalsze zwiększanie produktywności pracy w Polsce.

BSS Guide Block Two [2024]

0

firm z branży BSS planuje rekrutować w 2024

0

firm z branży BSS zaplanowało podwyżki

0

pracowników z branży BSS chce zmienić ścieżkę kariery

BSS Guide Block Three [2024]

Rok 2024 będzie czasem dalszego rozwoju polskiego sektora nowoczesnych usług biznesowych (BSS). Należy jednak podkreślić, że tempo wzrostu nie będzie równie imponujące, co w okresie post-pandemicznym. Wiele wskazuje na to, że na powrót dynamicznego tempa rozwoju trzeba będzie dłużej poczekać. Rozwój rzadziej będzie oznaczał tworzenie nowych centrów, natomiast częściej – rozbudowę tych już działających w kraju. Będą one poszerzać zakres realizowanych procesów lub przejmować kluczowe zadania od innych centrów. Polska postrzegana jest bowiem jako zaufany partner do zadań specjalnych. Dzięki bogatemu portfolio projektów oraz dostępności uzdolnionych językowo pracowników, nasz rynek wzmacnia swoją renomę atrakcyjnej lokalizacji dla usług wysokospecjalistycznych. Aleksandra TyszkiewiczCEE Executive Director – Enterprise Solutions w Hays

 

BSS Guide Block Four [2024]

OBSZARY SPECJALIZACYJNE UJĘTE W NASZYM RAPORCIE

  • Księga główna
  • Księga należności i zobowiązań
  • Obsługa klienta
  • Zarządzanie zamówieniami
  • Łańcuch dostaw
  • Administracja HR
  • Bankowość i analityka finansowa
  • Księgowość ds. funduszy

BSS Guide Block Five - Form [2024]

JAKIE SĄ TRENDY PŁACOWE W CENTRACH USŁUG DLA BIZNESU?

Pobierz raport płacowy, prezentujący wynagrodzenia pracowników centrów SSC/ BPO. W publikacji znajduje się zestawienie stawek na 40 stanowiskach, komentarze ekspertów rynku pracy oraz wyniki badania przeprowadzonego wśród pracodawców i pracowników sektora BSS. Analiza wynagrodzeń bazuje na danych uzyskanych w ramach projektów rekrutacyjnych realizowanych przez ekspertów Hays Poland w roku 2023.

Link do pobrania bezpłatnego raportu zostanie przesłany na adres e-mail podany w formularzu.

Hays Poland Salary Guide BSS Front Cover
 

BSS Guide Footer Slider [2024]

Home Hero Image

SKORZYSTAJ Z NASZEGO WSPARCIA W REKRUTACJI

Zleć rekrutację

Site Footer [2024]