Wybór języka

Site Header & Navigation [2024]

Tech Guide Hero [2024]

Home Hero Image

TECHNOLOGY
RAPORT PŁACOWY 2024

Pobierz raport

Tech Guide Block One [2024]

Mimo że w roku 2023 liczba rekrutacji na stanowiska IT spadła, to popyt na pracowników wciąż przewyższa ich dostępność. Rok 2024 może przynieść wzrost aktywności rekrutacyjnej. Po przestoju spowodowanym m.in. sytuacją w amerykańskiej branży technologicznej, do Polski znów napływają zapytania inwestorskie związane z budową centrów IT. Świadczy to o coraz częstszym przechodzeniu przedsiębiorstw z modelu oszczędnościowego do modelu inwestycyjnego.

Tech Guide Block Two [2024]

0

firm z branży IT planuje rekrutować w 2024

0

firm z branży IT zaplanowało podwyżki

0

specjalistów IT chce zmienić pracę w 2024

Tech Guide Block Three [2024]

Image of Alicja Malok

Alicja Malok

IT Perm Director w Hays Poland

Miniony rok był bardzo niejednoznaczny dla branży IT. Chociaż na rynku utrzymywało się wysokie zapotrzebowanie na ekspertów w dziedzinie technologii, to jednocześnie zauważalne było wyhamowanie tempa rozwoju zespołów IT. Nie ma natomiast wątpliwości, że w perspektywie pracowników sektor IT pozostanie jednym z najbardziej atrakcyjnych. Również w roku 2024 będzie oferował liczne możliwości rozwoju oraz konkurencyjne wynagrodzenie. Ostateczna skala inwestycji i rekrutacji zaplanowanych na ten rok będzie uzależniona od globalnej sytuacji gospodarczej oraz kondycji technologicznych gigantów. Biorąc jednak pod uwagę utrzymujące się zainteresowanie inwestorów Polską, należy oczekiwać, że branża nadal będzie się rozwijać, a zapotrzebowanie na specjalistów IT utrzyma się na dotychczasowym poziomie.

Tech Guide Block Four [2024]

W roku 2023, po post-pandemicznym ożywieniu rekrutacyjnym, w firmach technologicznych miały miejsce korekty zatrudnienia. Liczba projektów dostępnych dla specjalistów IT spadła, co pociągnęło za sobą ograniczenie presji płacowej. W konsekwencji obserwowaliśmy wyhamowanie, a w pewnych obszarach specjalizacyjnych wręcz zatrzymanie wzrostu wynagrodzeń oferowanych kontraktorom usług IT. W mojej ocenie na rok 2024 możemy jednak patrzeć z optymizmem. Szacowany przez ekonomistów wzrost gospodarczy na poziomie 2,7% przy spodziewanej inflacji rzędu 6,1% powinny zachęcić firmy do realizacji projektów technologicznych na większą skalę. Forma zatrudnienia B2B w modelu kontraktingu IT pozostanie przy tym rozwiązaniem atrakcyjnym płacowo dla specjalistów i efektywnym kosztowo dla firm.

Image of Arkadiusz Wargin

Arkadiusz Wargin

CEE Executive Director –
IT Contracting w Hays

Tech Guide Block Five [2024]

OBSZARY SPECJALIZACYJNE UJĘTE W NASZYM RAPORCIE

  • Software Development
  • Testy
  • Zarządzanie i planowanie
  • Architektura
  • Infrastruktura
  • Analiza danych
  • Sztuczna inteligencja
  • SAP
  • Bezpieczeństwo

Tech Guide Block Six - Form [2024]

JAKIE STAWKI OTRZYMUJĄ PRACOWNICY I KONTRAKTORZY IT?

Pobierz raporty płacowe Technology, prezentujące wynagrodzenia oferowane pracownikom etatowym oraz kontraktorom B2B. Publikacje zawierają informacje nt. minimalnych, maksymalnych i optymalnych stawek, uśrednionych dla całej Polski. Dane płacowe zostały uzupełnione komentarzami ekspertów rynku pracy oraz wynikami badania przeprowadzonego wśród specjalistów IT oraz firm z branży.

Link do pobrania bezpłatnych raportów zostanie przesłany na adres e-mail podany w formularzu.

Hays Poland Salary Guide ITC Front Cover

Tech Guide Footer Slider [2024]

Home Hero Image

SKORZYSTAJ Z NASZEGO WSPARCIA W REKRUTACJI

Zleć rekrutację

Site Footer [2024]