Blogi

​​​​​​​Jak pracodawcy radzą sobie z wyzwaniami pracy zdalnej i hybrydowej?

4 trendy wyznaczone przez elastyczne modele pracy​​​​​​​

Justyna Ostropolska

Praca zdalna i hybrydowa jest codziennością w większości firm od ponad dwóch lat. Co więcej, dla wielu specjalistów takie modele pracy uznawane są za czynnik, który nierzadko ma wpływ na ich decyzję o dołączeniu lub pozostaniu w organizacji. Pomimo powszechności tego rozwiązania, część pracodawców wciąż postrzega elastyczne modele pracy jako wyzwanie.

Ostatnie lata były dla pracodawców czasem dynamicznych zmian oraz poszukiwania sposobów na budowę nowej kultury organizacyjnej, która wspiera współpracę w rozproszonych zespołach. Jakie działania podejmują firmy, aby sprostać wyzwaniom elastycznych modeli pracy?

Trudności wynikające z elastycznych modeli pracy

Choć obecnie duża część firm kontynuuje pracę zdalną i hybrydową, to wielu pracodawców wciąż zmaga się z jej wyzwaniami. Menedżerowie nieustannie poszukują najlepszych rozwiązań, aby umocnić relacje ze współpracownikami, zapewnić jakościową komunikację w rozproszonych zespołach oraz wspierać produktywność i kreatywność zatrudnionych.

Zmiany zachodzące na rynku wyznaczyły trendy wśród organizacji praktykujących elastyczne modele pracy. Można do nich zaliczyć m.in. dzień na integrację w biurze, inwestowanie w zdrowie psychiczne zatrudnionych, rozwijanie działów HR czy współpracę z firmami zewnętrznymi.

1. Zachęcanie do integracji

Jak wynika z ostatniego badania Hays Poland, najwięcej, bo aż 43 proc. specjalistów pracuje w modelu hybrydowym, najczęściej z przeważającą pracą z domu. Biura z kolei stały się dla pracowników miejscem integracji zespołu. Co za tym idzie, aby wzmocnić dobre, partnerskie relacje pomiędzy zatrudnionymi, firmy coraz częściej wyznaczają jeden dzień w tygodniu lub miesiącu na spotkanie w biurze. Jest to czas na pracę kreatywną lub omówienie większych projektów. Taka praktyka sprzyja również wzmocnieniu poczucia przynależności pracowników do organizacji oraz rozbudowywaniu kultury organizacyjnej przy jednoczesnym zachowaniu benefitów wynikających z pracy elastycznej.

2. Dbałość o dobrostan psychiczny zatrudnionych

Pracodawcy zauważyli, że utrzymywaniu produktywności pracowników praktykujących pracę zdalną lub hybrydową sprzyja ich dobre samopoczucie. Co za tym idzie, firmy coraz częściej inwestują w rozwiązania z zakresu wsparcia psychologicznego. Zatrudnionym oferowane są usługi terapeutyczne oraz szkolenia z psychologami. Specjaliści pracujący w modelu hybrydowym mogą z kolei liczyć np. na relaksacyjne zajęcia jogi organizowane w przestrzeni biurowej.

3. Rozbudowywanie działów HR

Wyzwania związane z elastycznymi modelami pracy wyznaczyły również trendy w zakresie rozwijania zespołów HR. W miarę rozpowszechniania się pracy zdalnej i hybrydowej firmy zaczęły inwestować w jeszcze większą liczbę wykwalifikowanych specjalistów z tego obszaru. Dzięki ich obecności, pracownicy praktykujący pracę z domu, mogą zgłaszać napotkane trudności i komunikować problemy bez względu na swój tryb pracy. Jest to kolejne działanie, które może poprawić dobre samopoczucie zatrudnionych.

4. Współpraca z firmami zewnętrznymi

W wielu organizacjach można również zaobserwować większą gotowość do inwestycji we współprace z firmami zewnętrznymi, np. agencjami rekrutacyjnymi. Jest to trend szczególnie widoczny w przypadku małych firm, nieposiadających odpowiedniego zaplecza kadrowego lub nowoczesnych narzędzi do pozyskiwania kandydatów w modelu zdalnym.

Zatrudniając zewnętrznego specjalistę, odpowiedzialnego za cały proces rekrutacyjny, działy HR zyskują dodatkowy czas, który mogą przeznaczyć na udoskonalanie działań on-boardingowych. Dzięki temu nowy pracownik pracujący w modelu zdalnym lub hybrydowym szybciej zaaklimatyzuje się w firmie i otrzyma bardziej kompleksowe wsparcie oraz pomoc w okresie wdrożeniowym.

Co mogą zrobić pracodawcy, aby w zespole panowały szczerość i zaufanie? Poznaj 4 skuteczne kroki.

Pobierz najnowszy raport Hays Poland. Rynek pracy 2022 - półroczny przegląd trendów.


Justyna Ostropolska

Executive Manager w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Szukaj pracy

Szukasz nowej pracy? Wyszukaj idealną ofertę lub skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Register a job

Jeśli chcą Państwo zlecić Hays rekrutację bądź realizację usług HR, prosimy o wypełnienie formularza. Po jego przesłaniu skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości naszej współpracy.  

Contact us

Hays ma biura w całej Polsce. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia.