Blogi

​​​​​​​4 błędy, których powinni unikać menedżerowie

​​​​​​​Czego nie robić jako szef zespołu?

Aleksandra Tyszkiewicz

Rola menedżerska jest wymagającą funkcją w każdej organizacji. Zarządzanie pracą zespołu i konieczność reagowania na potrzeby rynkowe oraz te komunikowane przez pracowników może wywoływać niemałą presję. Ta z kolei często przekłada się na błędy, które popełniają menedżerowie. Aby uniknąć niepożądanych zachowań, warto stale analizować swoją pracę i znać praktyki, których nie należy stosować. Jakich zachowań należy unikać?

Nie ulega wątpliwości, że każdemu zdarza się popełniać błędy w miejscu pracy. Warto mieć jednak ich świadomość i wyciągać wnioski na przyszłość, aby jeszcze skuteczniej pełnić swoją rolę. Jeżeli zarządzasz zespołem, zapoznaj się z dalszą częścią wpisu i poznaj cztery błędy, których powinni unikać menedżerowie.

1. Nieumiejętne delegowanie zadań

Zdarza się, że przy okazji większych projektów menedżerowie delegują zadania w sposób nieskuteczny. Oznacza to zarówno nieefektowną komunikację, jak i sytuację, w której jeden pracownik otrzymuje nadmierną ilość pracy do wykonania. Wówczas rezultaty mogą być niezgodne z oczekiwaniami przełożonego.

Aby tego uniknąć, należy pamiętać, że nawet w obliczu presji czasowej i skomplikowanego projektu, konieczne jest posługiwanie się jednoznacznymi, sprecyzowanymi komunikatami, które mogą usprawnić cały proces. Opowiedz o swoich oczekiwaniach i celu tak, aby były one zrozumiałe dla podwładnych. Dzięki temu pracownicy będą mieli świadomość, na czym Ci zależy i wykonają swoją pracę właściwie.

Co więcej, ważne będzie rozdzielenie obowiązków sprawiedliwie, tak, aby każdy z członków zespołu miał podobną ilość zadań i odpowiednio dużo czasu na ich wykonanie. Zadbaj również o to, aby pracownicy dysponowali wszelkimi niezbędnymi narzędziami i mogli liczyć na Twoje wsparcie czy wskazówki na każdym etapie pracy.

Aby zmotywować zespół do działania, przedstaw korzyści płynące z udziału w projekcie, np. możliwość udoskonalenia kompetencji miękkich, zwiększenie niezależności i samodzielności w działaniu czy integracja z zespołem.

2. Niewłaściwe reagowanie na błędy

Kolejnym zachowaniem, którego powinni unikać menedżerowie, jest reagowanie na niepowodzenia podwładnych pod wpływem emocji. Potknięcia zdarzają się każdemu, zatem ważne jest, aby umieć panować nad swoją złością i zrozumieć pracownika. Innymi słowy, kluczowym w zarządzaniu zespołem, jest wykazywanie się ludzką postawą i wyrozumiałością.

Aby właściwie zareagować na błąd popełniony przez członka zespołu, daj sobie chwilę na opanowanie emocji i analizę sytuacji, a następnie zaproponuj szczerą rozmowę. Wówczas dowiesz się, na czym polega problem, a także zdefiniujesz potencjalne przyczyny i skutki podjęcia błędnej decyzji.

Pamiętaj również o tym, aby pozwolić pracownikowi na samodzielnie rozwiązanie zaistniałego problemu lub podjęcie działań naprawczych. Dzięki temu będzie mógł zwiększyć swoje umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami i zdolności adaptacyjne. Nie zapominaj jednak, aby udzielić zatrudnionemu wsparcia i cennych rad – wówczas z większą pewnością podejmie się kolejnego wyzwania.

3. Nieudzielanie informacji zwrotnej

Błędem, który również jest popełniany przez menedżerów, jest bagatelizowanie roli feedbacku. Tymczasem jest on szczególnie istotny i ma wpływ na dalsze postępy pracownika oraz jego rozwój zawodowy w strukturach firmy.

Warto zatem przemyśleć, jak często udzielasz pracownikom informacji zwrotnej oraz czy jest ona jakościowa. Należy pamiętać, że może być szczególnie budująca dla zatrudnionego, jeśli składa się z cennych wskazówek, konstruktywnej oceny i słowa docenienia. Szczera komunikacja może bowiem polepszyć Wasze partnerskie relacje, oparte na zaufaniu i wsparciu.

Więcej o udzielaniu skutecznego feedbacku dowiesz się z tego wpisu.

4. Zaniedbywanie relacji z pracownikami

W firmach zdarza się również, że menedżerowie zaniedbują relacje ze swoimi współpracownikami, np. ze względu na duży nakład pracy. Choć jest to sytuacja kłopotliwa, to warto pamiętać o tym, jak dużą wartością jest dla pracowników dobry kontakt z przełożonym.

Aby uniknąć tego błędu, zastanów się nad tym, jak zarządzasz swoją pracą i spróbuj wygospodarować czas zarezerwowany wyłącznie dla Twojego zespołu, np. na wspólny lunch czy pozabiznesową rozmowę przy kawie. Takie praktyki mogą pozytywnie wpłynąć na dobre samopoczucie pracowników i stworzyć miłą atmosferę, w której współpraca będzie jeszcze przyjemniejsza.

Jednocześnie należy pamiętać, aby nie popadać w skrajność, a osiągnąć równowagę, dzięki której zintegrujesz zespół i jeszcze lepiej poznasz jego członków. Z czasem dostrzeżesz, że są Ci za to naprawdę wdzięczni.

Dobry lider powinien znać potrzeby i wątpliwości swoich pracowników. Czy wiesz, co wskazuje na to, że podwładny traci zainteresowanie pracą?

O czym jeszcze należy pamiętać jako menedżer? Dowiedz się, jakie cechy będzie posiadał lider przyszłości.


Aleksandra Tyszkiewicz

Executive Director w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Szukaj pracy

Szukasz nowej pracy? Wyszukaj idealną ofertę lub skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Register a job

Jeśli chcą Państwo zlecić Hays rekrutację bądź realizację usług HR, prosimy o wypełnienie formularza. Po jego przesłaniu skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości naszej współpracy.  

Contact us

Hays ma biura w całej Polsce. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia.