NAJLEPSI LIDERZY
NIE SZUKAJĄ PRACY
MY WIEMY JAK ICH ZNALEŹĆ

Inteligentne wykorzystanie nowych technologii jest istotne nie tylko z perspektywy dzisiejszej działalności, jest również kluczowe, aby organizacja mogła odnieść sukces. Dlatego potrzebują Państwo światowej klasy liderów branży technologicznej, którzy zapewnią organizacji odpowiednią strategię na potrzeby działalności w nowej rzeczywistości.

Możemy Państwu pomóc. Naszą pasją jest łączenie liderów i organizacji, w których mogą dokonać zmian i jednocześnie rozwijać się zawodowo.

Znajdziemy ekspertów idealnie dopasowanych do potrzeb organizacji

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że lider ds. technologii, którego Państwo poszukują nie szuka dziś nowej pracy. Dlatego zbudowaliśmy rozległe sieci kontaktów i trwałe relacje ze specjalistami ze świata technologii.

Co więcej, nasze kontakty, zarówno lokalne, jak i globalne - umożliwiają poszukiwania odpowiedniego kandydata na światowym rynku pracy, w szczególności jeśli musi on posiadać niszowe kwalifikacje.

Jeśli szukają Państwo lidera z doświadczeniem startupowym, by pomógł  rozszerzyć działalności firmy albo osoby, która realizowała projekty w wiodących technologicznych gigantach, wiemy, gdzie taką osobę znaleźć.
 
 
  •  

Niniejszym oświadczam, że przeczytałem/am i akceptuję Regulamin. Wypełniając powyższy formularz, poświadczam, że przeczytałem/am i zrozumiałem/am zapisy Polityki Prywatności.

Responsive Image
  Lidera ds. technologii nie da się znaleźć jedynie na podstawie CV. Potrzebują Państwo kogoś, kto „żyje” innowacjami i transformacją cyfrową. Osoby posiadającej strategiczną wizję i determinację do jej realizacji.

Osoby, która potrafi motywować innych, by wraz z nią wkroczyli na drogę transformacji cyfrowej oraz która dysponuje udokumentowanymi osiągnięciami w tym obszarze. Naturalnie konieczne jest również, by osoba ta indentyfikowała się z wartościami organizacji. Konkurencja w pozyskiwaniu doskonałych liderów ds. technologii jest bardzo duża - ale my już dziś rozmawiamy z najlepszymi z nich.  
Alicja Malok
Executive Manager

Ważne pytania dotyczące liderów ds. technologii

Czy obecnie trudno jest znaleźć doskonałych liderów technologii?

Zdecydowanie tak. Gwałtowny wzrost liczby projektów cyfrowych oraz świadomości, że funkcje technologiczne muszą mieć swój udział w kształtowaniu każdej organizacji oznacza zwiększenie zapotrzebowania na doskonałych liderów w branży technologicznej.
 
Dlatego nasze sieci kontaktów mają tak istotne znaczenie - możemy wykorzystać nasze relacje, kontakty i społeczności, by znaleźć osobę doskonale dopasowaną do roli w organizacji.
 
Znalezienie właściwego lidera jest czasochłonne i może wymagać poszukiwania ponad granicami geograficznymi.

Na co zwrócić uwagę, poszukując lidera ds. technologii?

Bezsprzecznie wiedza techniczna i udokumentowane doświadczenie w projektach wdrażania zmian są obowiązkowe. Natomiast wszyscy najlepsi liderzy ds. technologii mają jeszcze inne kluczowe cechy wspólne: doskonałą umiejętność zarządzania kontaktami z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami, formułowania przejrzystych strategii, a także doskonałej komunikacji, by przekonać innych do realizacji wyznaczonych celów.
 
Pozyskujemy wyłącznie specjalistów, którzy są w stanie analizować trendy biznesowe i konsumenckie, rozumieją zmiany zachodzące na rynku, a więc są w stanie wprowadzić organizację do rynkowej czołówki. To nie jest proste zadanie, ale takie są dziś wymagania stawiane liderom ds. technologii.

W jaki sposób oceniać liderów ds. technologii, by zatrudnić właściwą osobę?

Ocena musi mieć charakter wielopoziomowy. Specjaliści powinni spotkać się z innymi członkami zespołu zarządzającego, a w razie potrzeby, przejść ocenę zdolności przywódczych, behawioralnych i technicznych oraz zostać poddani ocenie pod względem dopasowania do kultury organizacyjnej.
 
By proces oceny mógł być w pełni obiektywny, kluczowe jest zaangażowanie w jego przebieg różnych interesariuszy. Z drugiej strony, proces ten nie powinien też trwać zbyt długo. Zachowanie równowagi nie jest łatwe, ale służymy Państwu naszym wsparciem na każdym etapie tego procesu.

Czym oprócz odpowiedniego wynagrodzenia przyciągnąć do organizacji najlepszych liderów ds technologii?

Istotne jest zaoferowanie wynagrodzenia na odpowiednim poziomie oraz zadbanie o konkurencyjność oferty. Dobrze skonstruowany pakiet benefitów jest zawsze pożądany, podobnie jak inkluzywna kultura środowiska pracy.
 
Jednak to, co może ostatecznie przekonać doskonałego eksperta do wyboru Państwa oferty, to podkreślenie znaczenia strategicznych celów danej roli w całej organizacji.
 
Należy dać kandydatowi poznać organizację, jako tę która prezentuje podejście „digital first” oraz wykazać, że w swej roli będzie miał autentyczny wpływ na dalszy rozwój działalności.