OD ROZWIĄZAŃ
TRADYCYJNYCH
DO PRZEŁOMOWYCH

W pełni sprawna infrastruktura oraz innowacyjna, wybiegająca w przyszłość strategia są warunkiem koniecznym rozwoju każdej firmy. Niemniej przeprowadzenie transformacji cyfrowej wymaga nowoczesnych technologii. 

Aby skorzystać z nowych pionierskich systemów, oprogramowania i migracji do chmury, ogranizacja powinna posiadać odpowiednie zasoby. Ekspertów, którzy będą monitorować, utrzymywać i rozwijać infrastrukturę, obniżać koszty i zapewniać podstawy do realizacji założonych celów.

Znajdziemy ekspertów idealnie dopasowanych do  potrzeb organizacji

Jeśli szukają Państwo inżyniera infrastruktury, inżyniera czy kierownika ds. sieci, wiemy jak znaleźć i przyciągnąć najlepsze talenty. Zadanie nie jest proste, ale dzięki naszej globalnej bazie danych i relacjom z niszowymi lokalnymi społecznościami skupiającymi ekspertów z branży technologicznej, sprostamy temu wyzwaniu.

W naszej bazie znajduje się wielu specjalistów, którzy udzielą wsparcia podczas rozwoju organizacji, w nowej cyfrowej erze.
 
 
  •  

Niniejszym oświadczam, że przeczytałem/am i akceptuję Regulamin. Wypełniając powyższy formularz, poświadczam, że przeczytałem/am i zrozumiałem/am zapisy Polityki Prywatności.

Responsive Image
  Wzmacnianie i skalowanie infrastruktury IT - a zatem minimalizowanie zagrożeń, efektywność kosztowa, poprawa wyników - nigdy dotąd nie były tak ważne. Obserwujemy więc naturalny w tej sytuacji wzrost zapotrzebowania na specjalistów ds. infrastruktury.

Przy kontynuacji projektów transformacji cyfrowej i nastawieniu organizacji na wdrażanie nowych, elastycznych i mniej zcentralizowanych działań, dzięki rozwiązaniom w chmurze, zapotrzebowanie to utrzyma się na wysokim poziomie. 
Katarzyna Olejniczak
Senior Recruitment Partner

Ważne pytania dotyczące infrastruktury

Czy specjalistę ds. infrastruktury zatrudnić na stałe czy na kontrakt?

W obszarze infrastruktury możliwe jest znalezienie zarówno specjalistów na stałe, jak i na kontrakt. To, z jakiej formy współpracy Państwo skorzystają naturalnie powinno zależeć od rodzaju pracy, jaki specjalista będzie wykonywać. W przypadku niektórych inicjatyw transformacji cyfrowej, takich jak szybkie wdrożenie systemów i urządzeń pracy zdalnej, lepszym rozwiązaniem może okazać się zatrudnienie pracownika kontraktowego.
 
Natomiast w rolach, które wymagają stałego utrzymywania usług, właściwe będzie zatrudnienie pracownika na stałe. Przede wszystkim jednak z uwagi na bardzo konkurencyjny rynek, trzeba działać szybko - z wyprzedzeniem stworzyć strategię zatrudnienia i nie zwlekać zbyt długo z zaangażowaniem właściwej osoby.

Jakich kompetencji szukać u specjalisty ds. infrastruktury?

Poza oczywistymi umiejętnościami w danym obszarze specjalizacji, niektóre kompetencje techniczne będą dodatkowym atutem, w szczególności z zakresu cyberbezpieczeństwa. Związane jest to z zapewnieniem odpowiedniego bezpieczeństwa każdej organizacji.
 
Warto pamiętać o kompetencjach miękkich - to one wyróżniają doskonałych specjalistów od tych wystarczająco dobrych. Poszukiwany ekspert to osoba, która łączy wizję i dążenie do ciągłej transformacji technologicznej, z wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi oraz zdolnością budowania relacji z interesariuszami, dzięki czemu będzie stanowić ogniwo łączące działalność operacyjną z rozwojem oprogramowania.

Jak najlepiej ocenić kompetencje specjalisty ds. infrastruktury?

CV oraz weryfikacja wiedzy technicznej stanowią źródło informacji na temat podstawowych kompetencji i kwalifikacji technicznych kandydata. Jednak, aby sprawdzić czy dana osoba będzie posiadała umiejetności miękkie niezbędne dla danej organizacji, kluczowa jest rozmowa kwalifikacyjna.
 
Warto zapytać kandydata o jego doświadczenie w obszarze architektury i tworzenia systemów odpornych na zagrożenia. Kluczowa jest też kwestia, w jaki sposób kandydat radzi sobie z zarządzaniem kontaktami z interesariuszami realizującymi funkcje operacyjne i rozwoju oprogramowania. Kandydat powinien posiadać rozwinięte umiejętności komunikacyjne, tak aby zyskiwać poparcie zarówno osób o wysokim, jak i niskim poziomie wiedzy w zakresie technologicznego know-how.
 
Równie ważne jest, aby kandydat był autorytetem w sprawach infrastruktury, w szczególności obszarów związnaych z danymi i rozwiązaniami chmurowymi.

Czy konkurencja w zapotrzebowaniu na talenty ds. infrastruktury jest duża?

Zdecydowanie tak. Pracodawcy ze wszystkich branż i sektorów zwracają się do nas w poszukiwaniu specjalistów ds. infrastruktury, którzy mają wspierać wdrażanie rozbudowanych programów transformacji cyfrowej lub naprawiać luki w infrastrukturze technologicznej wobec daleko zakrojonych nagłych zmian wywołanych przez Covid-19.
 
Szczególnie poszukiwani są inżynierowie, menedżerowie i architekci ds. infrastruktury. Ponadto wobec szeroko obecnej pracy zdalnej oraz migracji do chmury, firmy nadal poszukują kontraktowych specjalistów ds. infrastruktury.
 
Podobnie wygląda sytuacja w przypadku inżynierów wsparcia 2-giej linii, ponieważ przy wdrażaniu nowych rozwiązań zawsze pojawiają się różnego rodzaju początkowe problemy.