ZŁOŻONY ŚWIAT
INTEGRACJI
I INTERAKCJI

Nagłe upowszechnienie rozwiązań chmurowych, aktualizacje dotychczasowych systemów, sztuczna inteligencja, zmieniające się oczekiwania klientów - to tylko kilka czynników, które sprawiają, że świat systemów ERP i CRM stał się jeszcze bardziej złożony.

Dlatego potrzebują Państwo dostępu do wyjątkowych specjalistów ERP i CRM, którzy udzielą wsparcia w zwiększaniu produktywności, optymalizacji procesów oraz pomogą w budowaniu przewagi konkurencyjnej.

Znajdziemy ekspertów idealnie dopasowanych do potrzeb organizacji

Dzięki naszemu doświadczeniu, wiemy jak dotrzeć do właściwych kandydatów. Współpracowaliśmy z dużymi i małym firmami, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym nad wieloma wdrożeniami ERP i CRM.

Posiadamy relacje z wieloma ekspertami z różnych obszarów ERP i CRM, takich jak SAP, Oracle, Dynamics czy Salesforce.  Jeśli więc potrzebują Państwo w swoim zespole takich specjalistów, istnieje duża szansa, że prowadzimy już z nimi rozmowy.
 
 
  •  

Niniejszym oświadczam, że przeczytałem/am i akceptuję Regulamin. Wypełniając powyższy formularz, poświadczam, że przeczytałem/am i zrozumiałem/am zapisy Polityki Prywatności.

Responsive Image
 Tradycyjne łańcuchy dostaw, sposoby pracy i oczekiwania klientów uległy zmianom, a programy transformacji ERP i CRM odgrywają ogromną rolę w nowej rzeczywistości.

Jako lider na rynku rekrutacji realizujemy zarówno potrzeby związane z programami ERP na dużą skalę, jak i pozyskujemy całe zespoły dla mniejszych firm, które wprowadzają swój pierwszy system ERP lub CRM. Współpracujemy również z małymi startupami i scaleupami.

Posiadamy odpowiednie doświadczenie, sieć talentów oraz własne zaawansowane systemy ERP i CRM, by wspierać Państwa sukces.  
Natalia Prajzner-Cichoń
Senior Consultant 

Ważne pytania dotyczące ERP i CRM.

Jakie są aktualnie główne trendy w obszarze ERP i CRM?

Wobec tak wielu zmian, od czego zacząć? Wiele organizacji aktualizuje starsze systemy ERP, by sprostać zmieniającym się potrzebom klienta. ERP w chmurze stało się przełomowym rozwiązaniem i wiele organizacji wybiera je zamiast oprogramowania we własnym środowisku.
 
Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe będą nadal wbudowywane w systemy ERP i CRM, by zwiększyć optymizację procesów biznesowych, personalizację i zaangażowanie klientów np. przy użyciu chatbotów. FIrmy, aby dalej się rozwijać, będą musiały inwestować w te obszary.
 
Systemy CRM i ERP w modelu low-code lub no-code również zyskują na popularności, ponieważ umożliwiają lepszą personalizację i dopasowanie do potrzeb użytkowników ERP i CRM, którzy nie posiadają określonych kompetencji technicznych.

Czy zatrudnienie specjalistów ERP i CRM sprawia obecnie trudności?

Zdecydowanie tak. Projekty transformacji cyfrowej zyskały na popularności, szczególnie wśród firm z dużymi infrastrukturami IT.
 
Oznacza to jednocześnie, że trudno będzie zapewnić odpowiednich pracowników, szczególnie z doświadczeniem w najnowszych technologiach takich jak wdrożenia SAP S/4HANA czy narzędziach z użyciem sztucznej inteligencji jak np. Salesforce Einstein.

Jakie są najważniejsze kompetencje techniczne w obszarze ERP i CRM?

Pozyskanie fachowców ds. wdrażania rozwiązań chmurowych będzie utrudnione z uwagi na ogromny wzrost zapotrzebowania na takich specjalistów w organizacjach, niezależnie od ich rozmiaru.
 
Pracodawcy poszukują specjalistów z doświadczeniem w najnowszych rozwiązaniach technologicznych jak np. sztuczna inteligencja, analiza predykcyjna i automatyzacja procesów, co sprawia, że wiele firm zabiega o specjalistów w tej dziedzinie. By ich pozyskać, trzeba działać szybko.

Jakich kompetencji miękkich szukać u specjalistów ERP i CRM?

W przypadku ERP kluczowe znaczenie ma umiejętność zarządzania zmianą, która umożliwia wdrożenie lub ulepszenie systemu ERP. Umiejętności tej towarzyszyć powinny dobrze rozwinięte umiejętności komunikacji i zarządzania kontaktami z interesariuszami.
 
Wymienione kompetencje miękkie są również istotne w przypadku ról CRM, w szczególności łatwość komunikowania się z odbiorcami nie posiadającymi wiedzy technicznej.