ZMIANA JEST PEWNA,
SUKCES JUŻ NIE

Migracje platform. Wdrażanie oprogramowania. Integracje systemów. Zmiany przepisów. Optymalizacja danych. Automatyzacja. Wszystkie te procesy zachodzą równolegle i wpływają na zmianę sposobu pracy. Ta zmiana nie jest dziś wyborem, a koniecznością. Jednak nieodpowiednie zarządzanie jest realnym zagrożeniem dla budżetu i działalności.

Dlatego potrzebują Państwo ekspertów specjalizujących się w zwinnych metodologiach, praktykach i procesach zarządzania projektem i zmianą. Ludzi, którzy zadbają o wdrożenie zmian technologicznych, niezależnie od rozmiaru Państwa organizacji czy skali Państwa programu.

Znajdziemy ekspertów idealnie dopasowanych do potrzeb organizacji

Mamy dostęp do talentów, zarówno lokalnych jak i globalnych, w obszarze zarządzania projektem i zmianą oraz utrzymujemy kontakty z niszowymi społecznościami online.

Nasze sieci kontaktów skupiające najlepszych specjalistów w obszarze zarządzania projektem i zmianą są unikalne.
 
 
  •  

Niniejszym oświadczam, że przeczytałem/am i akceptuję Regulamin. Wypełniając powyższy formularz, poświadczam, że przeczytałem/am i zrozumiałem/am zapisy Polityki Prywatności.

Responsive Image
  Wobec niespotykanej dotąd skali projektów cyfrowych, obserwujemy bezprecedensowy wzrost zapotrzebowania na menedżerów ds. zarządzania projektem i zmianą. Sytuacja ta wymaga nie tylko zapewnienia odpowiednich technologii, ale również ludzi, którzy je wdrożą w sposób zwinny i elastyczny.

Specjaliści z tego obszaru znajdują się obecnie w centrum uwagi, a rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny. Niezależnie od skali projektu czy kalibru zmiany, znajdziemy ekspertów, którzy pozwolą osiągnąć zamierzone cele.  
Łukasz Grzeszczyk
Director - Key Accounts

Ważne pytania dotyczące zarządzania projektem i zmianą.

Czy wiele firm poszukuje obecnie menedżerów ds. zarządzania projektem i zmianą?

Wobec znaczącej liczby projektów transformacji i zmiany obserwujemy stałe wysokie zapotrzebowanie na menedżerów projektu i zmiany.
 
Niemniej niepewność sytuacji na rynku sprawia, że pracodawcom trudniej jest przyciągnąć specjalistów do swoich zespołów. Aby zachęcić najlepszych kandydatów konieczne jest zaoferowanie im konkurencyjnego wynagrodzenia i pakietu benefitów. Ponadto warto przedstawić daną rolę jako szansę na rozwój zawodowy.

Jak usprawnić proces rekrutacyjny, by pozyskać odpowiednich specjalistów w obszarze zarządzania projektem i zmianą?

W przypadku menedżerów ds. zarządzania projektem i zmianą, obserwujemy, że wysokie zapotrzebowanie wpływa bezpośrednio na znaczne skrócenie przebiegu procesu rekrutacji, od pierwszej rozmowy do złożenia oferty.
 
Uwzględniając wysoką konkurencję w pozyskiwaniu najlepszych talentów, mamy jedną radę: należy działać szybko. Radzimy nie odwlekać podjęcia decyzji o poszukiwaniu menedżera projektu lub zmiany, a kiedy znajdą Państwo właściwą osobę - złożyć propozycję współpracy.

Na jakie umiejętności zwrócić uwagę, zatrudniając menedżera projektu i zmiany?

Poszukując menedżera projektu lub zmiany, należy zwrócić uwagę na dobrą znajomość i zrozumienie metodologii zarządzania projektem i programem, narzędzi i technik zarządzania projektem, a także ich zastosowania w praktyce.
 
Przydatne będzie również potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w obszarze zarządzania projektem w postaci PRINCE2 lub APMP. Podobnie ważna jest znajomość technik zarządzania zmianą i doświadczenie w stosowaniu metodologii Agile. Kandydat, którego zamierzają Państwo zatrudnić powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu złożonych i wielowymiarowych projektów według podejścia Agile. 
 
Specjalista w tym obszarze powinien mieć także wysoki poziom umiejętności technicznych: wykazywać zrozumienie technologii, które będzie wdrażać lub optymalizować. Nie mniej ważne są umiejętności w zakresie komunikacji, zarządzania kontaktami z interesariuszami, negocjacji i wpływania na innych. Uzupełniają one listę wymagań koniecznych, jakie musi spełniać odpowiedni kandydat.

Czym oprócz odpowiedniego wynagrodzenia przyciągnąć do organizacji najlepszych menedżerów projektu i zmiany?

Specjaliści ds. zarządzania projektem i zmianą doceniają szanse korzystania ze szkoleń i elastyczne systemy pracy. Ten obszar specjalizacji stale się bowiem rozwija, a pracownicy dążą do ciągłego podnoszenia swych kwalifikacji. Dlatego, w miarę możliwości, należy im zaoferować wsparcie w dostępie do szkoleń.
 
Elastyczne systemy pracy również są cenione przez tych specjalistów. Będą oni więc poszukiwać zatrudnienia przede wszystkim w organizacjach, które stosują takie systemy długofalowo.