PRACOWNICY
KONTRAKTOWI
Z BRANŻY
TECHNOLOGICZNEJ

Modele operacyjne, aplikacje, sieci, procesy oparte na danych - zmieniają się w szybkim tempie, stwarzając ogromne zapotrzebowanie organizacji na infrastrukturę, pracowników i systemy. By sprostać tym wymaganiom, będą Państwo potrzebować najlepszych, najbardziej doświadczonych pracowników kontraktowych z branży technologicznej.

Dlatego przygotowaliśmy Program Zarządzania Dostawcami (MSP). Docieramy do doskonałych pracowników kontraktowych o kluczowym znaczeniu dla technologicznego rozwoju organizacji, którzy zrealizują projekty w sposób terminowy, zgodnie z budżetem i celami projektu.

Responsive Image

Dotarcie do pracowników kontraktowych z branży technologicznej poprzez program MSP

Program ten pozwala na szybką realizację Państwa potrzeb w zakresie zatrudnienia kontraktowego w branży technologicznej. Zespół Hays wykorzystuje najnowocześniejsze narzędzia, zasoby i technologie, by oferować rozwiązania doskonale dostosowane do Państwa potrzeb.

Zapewniamy dostęp do najlepszych pracowników kontraktowych, narzędzi do anallizy wyników, budowania wartości oraz zarządzania zgodnością i ryzykiem. Jeśli poszukują Państwo najnowszych rozwiązań technologicznych, efektywności kosztowej i optymalnego wykorzystania zasobów, możemy udzielić wsparcia pozyskując odpowiednich kandydatów.

Co zyskujesz korzystając z Hays MSP?

Program Hays MSP to nie tylko wsparcie konsultantów, którzy wiedzą jak dotrzeć do najlepszych pracowników kontraktowych w branży technologicznej, lecz również dostęp do sprawdzonych metodologii pozyskiwania kontraktorów, budowania zaangażwania i wsparcia administracyjnego. 

Korzystając z usług Hays, uzyskują Państwo dostęp do wykwalifikowanych, trudnych do znalezienia talentów z branży technologicznej o potwierdzonych umiejętnościach. Oferujemy także bezpłatny dostęp do portalu szkoleniowego Hays Learning.
Responsive Image

Ważne pytania dotyczące Programu Zarządzania Dostawcami (MSP)

Na czym polega program MSP?

Program Zarządzania Dostawcami (MSP) polega na outsourcingu rekrutacyjnym, w ramach którego Hays przejmuje odpowiedzialność za procesy pozyskiwania i zaangażowania pracowników zewnętrznych oraz za działania administracyjne.
 
Usługa w ramach programu MSP może obejmować wszelkie zadania, począwszy od ogólnego zarządzania programem, poprzez raportowanie i doradztwo w zakresie wydatków na pracowników zewnętrznych, po zarządzanie dostawcami, wdrażanie zmian i kontrole zgodności.
 
Większość dostawców programów MSP wspiera klienta poprzez System zarządzania dostawcami (VMS) który wspomaga i automatyzuje procesy programu MSP.

Jakie są korzyści korzystania z programu MSP, szczególnie w sektorze technologicznym?

Program MSP oferuje wiele korzyści. Przede wszystkim, szybki dostęp do ogromnej liczby pracowników zewnętrznych, pozwalający na zrealizowanie zapotrzebowania w obszarze zatrudnienia. Dodatkowe korzyści wynikają również z krótkiego procesu rekrutacji, dostępu do najlepszych talentów, zarządzania ryzykiem, wysokiego poziomu zgodności z przepisami oraz analizy rynku, dzięki którym zyskują Państwo wszelkie informacje niezbędne do podejmowania świadomych decyzji.
 
W świecie technologii ma to ogromne znaczenie. Możliwość rozwijania się, skalowania i szybkiego reagowania jest kluczowa dla osiągania celów w zakresie transformacji cyfrowej, a przy braku odpowiednich kandydatów na rynku, może być znacznie utrudniona. Program MSP pomoże dotrzeć do tych talentów z branży technologicznej, których Państwo potrzebują - szybko, skutecznie i na szeroką skalę.

Jaki jest koszt udziału w programie MSP Hays?

Zwykle usługi MSP są rozliczane jako procent wydatku poniesionego na pracowników zewnętrznych lub jako zryczałtowana opłata transakcyjna. Niemniej istnieje również możliwość wprowadzenia opłaty stałej lub uzależnionej od wyników.

Które modele programu MSP najlepiej odpowiadają potrzebom branży technologicznej?

Najczęściej stosowanymi modelami są Master Vendor MSP, Neutral Vendor MSP i Hybrid MSP. Za najszybszy i najbardziej oszczędny model zarządzania procesem rekrutacji pracowników z branży technologicznej uznawany jest Master Vendor MSP, w którym tylko jeden dostawca zarządza i realizuje Państwa potrzeby w zakresie pozystkiwania i zatrudnienia pracowników zewnętrznych.
 
W przypadku Neutral Vendor MSP do poszukiwań zostanie zaangażowanych kilka agencji, co oferuje Państwu dostęp do bardziej wyspecjalizowanych kompetencji w branży technologicznej, podczas gdy Hybrid MSP stanowi połączenie tych dwóch powyższych.
 
W niedawnym raporcie na temat globalnych usług Global MSP, Staffing Industry Analyst stwierdzono, że usługi Contingent RPO i Direct Sourcing - w których nie są wykorzystywane agencje pośredniczące - stają się nowym samodzielnym modelem.

Przy jakiej liczbie pracowników zewnętrznych zasadne jest korzystanie z programu MSP dla branży technologicznej?

Program MSP może obsługiwać od 150 do 10.000 pracowników. Zwykle jest to wydatek rzędu co najmniej 3 milionów funtów rocznie, choć oferujemy również usługę MSP przy mniejszej liczbie pracowników.
 
W przypadku MSP niezwykle ważne jest, że uzyskują Państwo stały dostęp do pracowników zewnętrznych w branży technologicznej, których potrzebują Państwo do realizacji swych projektów, lecz także do wszelkich innych pracowników tymczasowych.
 
Przy zatrudnianiu pracowników kontraktowych w branży technologicznej na dużą skalę, program MSP, który uwzględnia specyficzne potrzeby branży technologicznej ma kluczowe znaczenie.

Jakich oszczędności można spodziewać się, korzystając z MSP na potrzeby ról w branży technologicznej?

Zwykle, oszczędności wynikające z uczestnictwa w programie w pierwszym roku usługi MSP wynoszą od 15 do 20 procent bieżących wydatków na pracowników zewnętrznych.
 
Jest to możliwe dzięki zastosowaniu mechanizmów kontroli kosztów takich jak wynagrodzenia i koszty współpracy, zarządzanie marżą wszystkich dostawców tymczasowych oraz optymalizacja pozyskiwania pracowników na wszystkie nieobsadzone stanowiska, a w efekcie obniżeniu stawek agencji.
 
Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne w przypadku zatrudnienia pracowników zewnętrznych w branży technologicznej, ponieważ wysokie zapotrzebowanie może znacznie obciążać tradycyjne budżety rekrutacyjne.

Czy program MSP jest dla Państwa?

Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem lub pobrania przewodnika MSP Buyers, który zawiera wszelkie niezbędne informacje.