PRAWDZIWA
WARTOŚĆ
DANYCH

Postęp w obszarze sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego oraz ukierunkowanie na integrację danych, zgodność z wymogami i integrację systemową stwarzają duże zapotrzebowanie na specjalistów ds. danych i zaawansowanej analityki. Oznacza to również, że trudno jest pozyskać właściwych pracowników.

Nasza szeroka sieć kontaktów, bezpośrednie relacje z kandydatami pozwalają pozyskać odpowiednich pracowników w krótkim czasie.

Znajdziemy ekspertów idealnie dopasowanych do potrzeb organizacji

Realizacja strategii organizacji, integracja systemów, zapewnienie integralności i jakości danych, wykorzystanie dodatkowej wartości wynikającej z analizy rynku i stworzenie kultury opartej na danych wymaga od firm pozyskania wysoko wyspecjalizowanych pracowników.

Jeśli chcą Państwo zlecić rekrutację lub omówić dostępne opcje współpracy, prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.
 
 
  •  

Niniejszym oświadczam, że przeczytałem/am i akceptuję Regulamin. Wypełniając powyższy formularz, poświadczam, że przeczytałem/am i zrozumiałem/am zapisy Polityki Prywatności.

Responsive Image
  Wobec postępującej transformacji biznesowej, zmiany zachowań klientów i rozwoju Customer Experience, pracodawcy stają dziś przed trudnym zadaniem szybkiego dostosowania się do nowej rzeczywistości - post-cookie i po-pandemicznej.

Wykorzystanie własnych danych (first-party data) i odejście od danych zewnętrznych (third-party data) pomaga organizacjom coraz lepiej zarządzać ich bezpośrednimi relacjami z klientami, w czasie rzeczywistym za pośrednictwem dowolnego kanału. Jest to wszechobecny trend w obszarze analityki danych, choć oczywiście nie jedyny.  
Damian Podgórski
Key Account Manager 

Ważne pytania dotyczące danych i analizy danych.

Jak wygląda aktualna sytuacja specjalistów ds. danych i analityki na rynku?

Dla wielu organizacji najważniejsze jest optymalne wykorzystanie danych na potrzeby podejmowania coraz lepszych decyzji. Uwzględniając wzrost znaczenia prognozowania, sztucznej inteligencji i automatyzacji, oczywiste jest, że doświadczeni i utalentowani specjaliści ds. analizy danych są rozchwytywani przez pracodawców na całym świecie.

Jakich specjalistów ds. analizy danych będzie bardzo trudno pozyskać?

Wobec dążenia organizacji do zmian sposobu współpracy z klientami, swoich modeli usług, sposobu działania oraz do zwiększania automatyzacji, istnieje wysokie zapotrzebowanie na specjalistów ds. analizy danych. Analitycy danych, programiści business intelligence, specjaliści data science oraz programiści - zapotrzebowanie na ich usługi jest wysokie, co sprawia, że trudno jest pozyskać pracowników o tych kompetencjach.

Jakie są trzy kluczowe umiejętności specjalisty ds. analizy danych?

Kompetencje techniczne specjalistów ds. analizy danych będą naturalnie uzależnione od konkretnej roli. Możemy wyróżnić trzy kluczowe zestawy kompetencji, na które należy zwrócić uwagę: SQL i Excel (podstawy), znajomość baz danych w tym SQL, Server, Oracle MySQL, NoSQL oraz narzędzia wizualizacji takie jak PowerBI, Tableau i Qlik.
 
Technologie Big Data oraz umiejętności w zakresie programowania będą pożądane w przypadku bardziej zaawansowanych ról.

Na jakie inne umiejętności zwrócić uwagę, zatrudniając specjalistów ds. analizy danych?

Dobrzy specjaliści ds. analizy danych rzadko kiedy zatrudniani są wyłącznie w oparciu o doświadczenie techniczne. Technologie i wymogi nieustannie się zmieniają, ale nie można zapominać o kompetencjach miękkich - umiejętności komunikacji, rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia i dbałości o szczegóły.