TRANSFORMACJA
ORGANIZACJI

Ponieważ organizacje starają się dostosowywać do wyzwań nieustannie zmieniającego się świata, dlatego wizjonerskie, strategiczne, inspirujące i sprawne przywództwo technologiczne nigdy dotąd nie miało tak dużego znaczenia jak obecnie.

Niezależnie od tego, czy chcesz kierować dynamicznym start-upem technologicznym, czy uznanym zespołem w międzynarodowej organizacji, nasi eksperci przedstawią Ci stanowisko kierownicze, które będzie dla Ciebie odpowiednie.

Współpracujemy na wyłączność z organizacjami zaangażowanymi w transformację cyfrową, dzięki czemu możemy pomóc Ci w dalszym rozwoju Twojej kariery.

Znajdź swoją następną rolę

Jeśli chciałbyś objąć swoje pierwsze stanowisko kierownicze lub jesteś już doświadczonym dyrektorem ds. technicznych lub informatycznych, Twoja wiedza, umiejętności i ambicje są niezwykle cenne dla organizacji. Będziemy z pasją wspierać Twoją karierę, odkrywając, co jest dla Ciebie naprawdę ważne, co Cię motywuje, co chciałbyś jeszcze osiągnąć i jakie dokonania chciałbyś mieć na swoim koncie.

Dodaj do tego naszą doskonałą znajomość globalnego przemysłu technologicznego, kilkudziesięcioletnie doświadczenie i wyłączny dostęp do najlepszych ofert pracy. Zaufaj nam, aby rozpocząć kolejny etap swojej kariery.

Sprawdź nasze najnowsze oferty pracy na stanowiskach kierowniczych lub prześlij nam swoje CV.

Najnowsze oferty pracy na stanowiskach kierowniczych

Network Security Analyst
Kraków
Senior Business Analyst
Polska
DevOps Engineer
Kraków
Sprawdź

Odpowiedzi na pytania dotyczące przywództwa technologicznego

Jakie umiejętności związane z przywództwem technologicznym są najważniejsze?

Umiejętność dostrzegania zachodzących zmian jest kluczem do sukcesu na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla. Pełne zrozumienie wpływu decyzji związanych z informatyką na poszczególne zespoły i działy ma decydujące znaczenie dla pomyślnej alokacji zasobów i technologii, dlatego kompetencje miękkie są bardzo ważne.
 
Musisz posiadać umiejętności techniczne oraz zdolność tworzenia złożonych strategii. Są one niezbędne do osiągnięcia konkretnych celów operacyjnych.
 
Konieczna jest również umiejętność strategicznego planowania zasobów. Twoje kompetencje powinny być przede wszystkim dopasowane do potrzeb biznesowych. Dotyczy to również wykorzystywania pozyskiwanych informacji. Czy są one skutecznie wykorzystywane i napędzają wzrost? Właściwe decyzje muszą być podejmowane w odpowiednim czasie.

Jakie sektory przemysłu zatrudniają obecnie na stanowiska związane z przywództwem technologicznym?

Rynek technologii, w skład którego wchodzą zarówno organizacje zorientowane na technologię, jak i sektory technologiczne, jest rozwinięty. Istnieje duże zapotrzebowanie na konkretne umiejętności. Podczas pandemii COVID-19 podmioty z branży eCommerce i EdTech, a także usług gamingowych czy  streamingowych odnotowały znaczący wzrost, a ich inwestycje są kontynuowane.
 
Nastąpił ogromny wzrost liczby podmiotów realizujących strategie cyfrowe oparte na infrastrukturze chmury, bazie danych w chmurze (AWS Azure, Google Cloud), tworzeniu specjalistycznego oprogramowania w chmurze (Dynamics 365, SharePoint, Salesforce), cyberbezpieczeństwie oraz analizie i wizualizacji danych. Jednakże do przeprowadzenia rozległej transformacji cyfrowej niezbędny jest inspirujący i innowacyjny zespół kierowniczy.

Jakich trendów technologicznych można się spodziewać?

Ze względu na sztuczną inteligencję i rozszerzony proces podejmowania decyzji starsza infrastruktura i modele danych mogą utrudniać pomyślne wykorzystywanie nowych technologii, w tym uczenia maszynowego. W związku z tym wiele organizacji podejmuje kroki w celu wdrożenia nowych metodologii.
 
Mowa tu o magazynach danych nowej generacji opartych na chmurze, które obsługują bardziej złożone modele i analizy w celu identyfikacji losowych połączeń danych.
 
Możemy wkroczyć w erę, w której maszyny nie tylko usprawnią podejmowanie decyzji przez ludzi, ale także będą same podejmować decyzje w czasie rzeczywistym, do czego ludzie nie będą zdolni. Jako lider technologiczny będziesz musiał pokierować tymi zmianami, zapewniając w stosownych przypadkach poparcie dla nowych inwestycji.

Jak wygląda ścieżka kariery w zakresie przywództwa technologicznego?

Jeśli myślisz o kolejnym kroku na drodze do kierowniczego stanowiska, pamiętaj, że przydatne są kwalifikacje techniczne, w tym posiadanie certyfikatów, takich jak Prince, PMI, PMP i Agile (w zakresie wiedzy o projektach i zmianach), TOGAF (dla architektów), Lean/Six-Sigma (w zakresie procesów) czy też Scrum (w zakresie inżynierii). Jednakże udokumentowane sukcesy zawodowe i kluczowe cechy osobowościowe są znacznie ważniejsze od jakichkolwiek formalnych kwalifikacji.
 
Najlepsi liderzy technologiczni na całym świecie mają wspólne kluczowe cechy: doskonałe umiejętności w zakresie kierowania zespołem i mentoringu, sprawne zarządzanie wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami, rewelacyjne umiejętności komunikacyjne, udokumentowane zaangażowanie w długotrwały proces uczenia się i rozwoju oraz, co najważniejsze, zdolność tworzenia klarownej wizji strategicznej w połączeniu z umiejętnością przekonywania, która jest niezbędna do jej realizacji.