Jakich umiejętności potrzebują inżynierowie oprogramowania?​​​​​​​

Lista najcenniejszych kompetencji​​​​​​​

Łukasz Grzeszczyk

Transformacja cyfrowa na rynku pracy nie zwalnia tempa. Firmy stale poszukują profesjonalistów z branży IT, którzy dostarczą innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Obecnie, jednym z najbardziej poszukiwanych stanowisk jest inżynier oprogramowania. Jakie kompetencje są niezbędne w tej roli, aby zapewnić firmie najlepsze zaplecze technologiczne?

Inżynierowie oprogramowania (Software Engineers) pełnią bardzo ważną funkcję w organizacjach. Są odpowiedzialni m.in. za projektowanie rozwiązań, rozwijanie oraz ulepszanie systemów komputerowych. Aby jak najlepiej wykonywać swoją pracę, potrzebują określonych kompetencji. Jakich?

1. Umiejętność programowania

Niezależnie od tego, czy inżynier oprogramowania pracuje nad częścią front-end czy back-end, konieczna jest biegłość w programowaniu.

Inżynierowie oprogramowania odpowiedzialni za część front-end, opracowują elementy oprogramowania, mając na uwadze doświadczenia użytkownika, tj. UX. Co za tym idzie, powinni umieć wykorzystywać technologie z zakresu JavaScript, np. React, Angular czy Vue.

Z kolei specjaliści pracujący w obszarze back-end, powinni sprawnie posługiwać się przynajmniej jednym językiem programowania. Obecnie, wśród najbardziej poszukiwanych inżynierów oprogramowania, są ci, którzy wykorzystują język Java, C#, Python i PHP.

2. Znajomość architektury oprogramowania

Zdarzają się sytuacje, w których profesjonalny inżynier oprogramowania jest odpowiedzialny za cały projekt, od początku do końca. Specjalista na takim stanowisku to inaczej Full Stack Engineer. Jest to rola, która najczęściej wymaga kombinacji wszystkich umiejętności wskazanych powyżej. Ważne jest zatem, aby mieć rozeznanie w architekturze całego projektu.

Jednocześnie warto dodać, że zadania Full Stack Engineerów mogą się różnić w zależności od potrzeb firmy czy klientów. Oznacza to, że w jednej organizacji specjalista może być odpowiedzialny głównie za oprogramowanie front-end, a w innej – bardziej skupiać się na części back-end.

3. Kompetencje miękkie

Oprócz umiejętności technicznych, w pracy inżyniera oprogramowania, liczą się także kompetencje miękkie. Niezwykle ważne będą umiejętność współpracy i rozwiązywania problemów oraz zdolności komunikacyjne.

Dzięki stałemu udoskonalaniu kompetencji miękkich, inżynierowie oprogramowania mogą skutecznie współpracować z zespołem oraz osiągać więcej sukcesów w życiu zawodowym. To z kolei będzie miało pozytywny wpływ na ogólną satysfakcję.

4. Gotowość do rozwoju

Nie ulega wątpliwości, że chęć samorozwoju stanowi ważny element pracy na każdym stanowisku. Jest to jednak szczególnie istotne w przypadku specjalistów IT, którzy mają największy wpływ na rozwój technologii. Co za tym idzie, ważne jest, aby inżynierowie oprogramowania udoskonalali swoje umiejętności, dostrzegali potrzeby rynkowe oraz stosowali elastyczne podejście do projektów.

Jak wynika z obserwacji rynku, kolejnym krokiem w rozwoju obszaru IT może być udoskonalanie technologii mobilnych oraz tych z zakresu wirtualnej rzeczywistości (VR). Aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, warto wziąć to pod uwagę i zadbać o poszerzanie swoich kwalifikacji.

Szukasz pracy jako inżynier oprogramowania? Zobacz, jakie oferty przygotowaliśmy dla Ciebie.

Przygotowujesz się do rozmowy rekrutacyjnej? Skorzystaj z naszych wskazówek.


Łukasz Grzeszczyk

Head of IT Perm Recruitment w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Related Assets