Kobiety na rynku IT

Branża technologiczna otwarta na różnorodność

Obecnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów na rynku pracy jest branża IT. Na przestrzeni ostatnich lat zapotrzebowanie na technologiczne talenty znacząco wzrosło – zarówno w dużych, jak i mniejszych organizacjach. Dzięki kompetencjom specjalistów z tego sektora firmy mogą usprawniać funkcjonowanie biznesu i stale zwiększać jakość świadczonych usług. Do tej pory role z branży IT o wiele częściej były pełnione przez mężczyzn. Jednak jak wynika z obserwacji rynku pracy – technologicznymi kompetencjami coraz częściej mają okazję wykazać się kobiety.

Nieodłącznym elementem sprawnego funkcjonowania firm są eksperci IT. Rynek technologiczny istotnie rośnie w siłę i generuje coraz większe zapotrzebowanie na pracowników. Globalna luka kompetencji IT rośnie, a w konsekwencji firmy budują strategie zatrudnienia oparte na różnorodności i otwartości. Kobiety stają się beneficjentkami tych zmian, odważniej sięgając po możliwości rozwoju w obszarze IT. Jak obecnie wygląda sytuacja pań w sektorze technologicznym?
 

Czy kobiety chcą pracować w IT?

Obecnie na rynku można zaobserwować zdecydowany wzrost odsetka kobiet wśród kandydatów do pracy w sektorze IT. Jest to trend, który w nadchodzących latach poskutkuje jeszcze większym i bardziej dostrzegalnym zaangażowaniem kobiet w funkcjonowanie branży IT zarówno w Polsce, jak i na świecie. Z uwagi na wzrost zapotrzebowania firm na kompetencje technologiczne, rosnący udział profesjonalistek w rekrutacjach cieszy podwójnie.

Najczęściej aplikują one na stanowiska związane z analizą IT, rozwiązaniami BI, zarządzaniem projektami, testowaniem oprogramowania czy wsparciem technicznym. Popularnymi wśród kobiet są także stanowiska Scrum Masterów, Team Leaderów czy Managerów IT. Wskazuje to zatem na ogromny potencjał pań, gdyż w rolach tych, oprócz wiedzy technicznej, wymagane są wysoko rozwinięte kompetencje miękkie – w tym kierownicze.

Należy jednak wiedzieć, że istnieje również szereg specjalizacji, w których kobiety nadal stanowią niewielki odsetek zatrudnionych, a jako kandydatki pojawiają się stosunkowo rzadko. Do tych obszarów można zaliczyć administrację infrastrukturą IT oraz software development. Przy czym w przypadku rozwoju oprogramowania dostrzegalny jest pozytywny trend. Chociaż zmiana zachodzi stopniowo, to na polskim rynku pojawia się coraz więcej specjalistek pracujących w różnych językach oprogramowania, co stanowi bardzo dobry prognostyk dla przyszłości branży.
 

Rośnie otwartość branży technologicznej

Otwartość organizacji na zatrudnianie pań w sektorze IT stale rośnie, co coraz częściej skutkuje tworzeniem zespołów bardziej różnorodnych, a nawet sfeminizowanych. Firmy są bowiem świadome pozytywnego wpływu różnorodności na środowisko pracy, która umożliwia m.in. kreatywne podejście do rozwiązywanych problemów. Zmianę widać także na poziomie strategii rozwoju organizacji, które w strategii zatrudnienia coraz częściej uwzględniają założenia tzw. gender balance.

Choć teoretycznie branża IT nigdy nie była zamknięta dla kobiet, to liczebna dominacja mężczyzn stanowiła jeden z czynników zniechęcających do wyboru takiej profesji. Profesjonalistek w sektorze było niewiele również ze względu na fakt, iż do niedawna same z różnych względów rzadko podejmowały studia na kierunkach informatycznych. Na przestrzeni ostatnich lat sytuacja ta uległa jednak zmianie, a kobiety decydują się na karierę w IT nie tylko z uwagi na perspektywę dobrych zarobków, ale zwłaszcza ze względu na możliwość udziału w ciekawych projektach, wykorzystanie nowych technologii, stały rozwój oraz międzynarodowe środowisko pracy.
 

Wyzwania specjalistek IT

Większa różnorodność w branży IT nie jest jednak jednoznaczna, bowiem nadal nie można mówić tu o pełnej równowadze płci. Jak wynika z badania Hays „Kobiety na rynku pracy”, 48 proc. specjalistek IT doświadczyło w swojej karierze przeszkód wynikających z płci. Chociaż jest to wysoki odsetek, to znajduje się poniżej średniej dla całego rynku, wynoszącej 52 proc. Ekspertki IT jako przeszkody najczęściej wskazywały brak zaufania do posiadanych kwalifikacji i faworyzowanie mężczyzn. Jednak aż 67 proc. specjalistek zgodziło się z tezą, że polski rynek pracy jest miejscem coraz bardziej dostępnym i przyjaznym dla pań.

Biorąc pod uwagę obecne zapotrzebowanie na kompetencje IT, bez aktywizacji kobiet w obszarze technologii informatycznych, planowany wzrost zatrudnienia nie będzie możliwy do osiągnięcia, bądź tempo jego wzrostu nie będzie dostosowane do realnych potrzeb rynku.

Obecne pokolenie menedżerów oraz osób pełniących funkcje zarządcze w firmach IT jest świadome, że bez aktywnego udziału kobiet w branży nie będzie możliwy dalszy i szybki rozwój. W świecie nowych technologii kluczową rolę odgrywają umiejętności techniczne, więc jeśli są one na odpowiednim poziomie, to płeć nowego pracownika nie ma znaczenia. Najważniejsze, aby mógł należycie realizować powierzone zadania. Kandydatki coraz mocniej doświadczają zatem pozytywnych skutków zachodzących zmian.
 

Alicja Malok

Executive Manager w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Related Assets